Автори, співробітники Університету

Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Vasuljeva-Sharlamova Ghanna Vitaliivna

Ідентифікатор автора: 152983
Кількість пошукових запитів автора: 436

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Проблемні питання розгляду малозначних справ у цивільному судочинстві
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2019
International scientific and practical conference “New challrngers of legal science in Ukraine and EU countrie
c.93-96
2
Тези
Значення запровадження процесуальних «фільтрів» доступу до суду касаційної інстанції
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2019
International scientific and practical conference “New challrngers of legal science in Ukraine and EU countrie
c.97-100
3
Тези
До питання про вдосконалення цивільно-процесуального та медичного законодавства у справах про визнання фізичної особи недієздатною
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2018
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізацій них процесів»
c.34-37
4
Тези
Деякі питання розгляду справ у порядку спрощеного провадження
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2018
Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 лист. 2018 р.)
c.20-25
5
Тези
Деякі аспекти врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі України
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2018
International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings. April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018
c.97-100
6
Навчальний посібник
Практикум з цивільного процесу України: [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ]
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Кіреєва Наталія Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
Саленко Ольга Василівна
Шурин Олена Андріївна
Ткачук Анжеліка Олегівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
7
Наукова стаття
On the Issues of Repeater Forensic Medical Examination in Ukrainian Procedural Law / Special Issue for the 24th World Congress on Medical Law and Bioethics
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2018
Medicine and law
т.2 в.2 c.108
8
Наукова стаття
On the lssues of Repeated Forensic Medical Examination in Ukrainian Procedural Law
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
2018
Medicine and law
т.2 в.2 c.108
9
Буклет
Визначення компетентного суду / Автор-упорядник Т.В. Руда; Видання виправлене і доповнене за ред. к.ю.н., доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової к.ю.н., доц. О.Ю. Костюченко. – К., 2016. – 60 с.
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2017
Визначення компетентного суду / Автор-упорядник Т.В. Руда; Видання виправлене і доповнене за ред. к.ю.н., доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової к.ю.н., доц. О.Ю. Костюченко. – К., 2016. – 60 с.
10
Буклет
Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2017
Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
11
Буклет
Виконання судових рішень у цивільних справах / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2016
Виконання судових рішень у цивільних справах / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 с.
12
Матеріали конференції
Osobliwości cywilnego pozwu pokrzywdzonego w ukraińskim postępowaniu karnym
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2017
V Miedzynarodowej konferencji naukowej „PROCESOWO-KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA UDZIALU POKRZYWDZONEGO W POSTEPOWANIU KARNYM” (c.Wroclav 22 listopada 2016 r. )
c.21-22
13
Матеріали конференції
Перспективи запровадження медіації в цивільному процесі України
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2016
Цивільний процес на зламі століть : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м.Харків, 20-21 жовт.2016 р.)
c.136-138
14
Матеріали конференції
Окремі аспекти судової та поза судової процедури врегулювання цивільно-правових спорів
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2017
Дні науки Національного університету “Києво-Могилянська академія” на факультеті правничих наук 2017 : Альтернативи вирішення правових конфліктів : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 27 січня 2017 року). – Київ, Національний університет “Києво-Могилянська
c.3-6
15
Матеріали конференції
Інститут відводу судді у цивільному процесі право на захист чи зловживання правами
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2017
Міжнародна наукова конференція «Шістнадцяті осінні юридичні читання», (м. Хмельницький 20–21 жовтня 2017 року)
16
Буклет
Як подати до суду адміністративний позов / За ред. О.Ю. Костюченко Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID 2016. – 6 c.
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2016
Як подати до суду адміністративний позов / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової. - К.: USAID, 2016. – 6 c.
17
Навчальний посібник
Практикум з цивільного процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-347
18
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Цивільний процес України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Виноградова Анна Ігорівна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-40
19
Наукова стаття
Отдельные аспекты определения судом оснований ограничения гражданской дееспособности физического лица и их доказывания в гражданском судопроизводстве
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2015
Закон и жизнь. Кишинэу
т.2 c.12-15
20
Наукова стаття
Підстави обмеження цивільної дієздатності особи та доказування їх наявності в цивільному судочинстві
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.1 c.75-78
21
Тези
Окремі аспекти визначення поняття сторін в цивільному процесі України
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2015
Видавництво: Університет Павла Йозефа Шафарика
т.1 c.138-140
22
Тези
Определение наличия оснований для ограничения дееспособности
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2015
Актуальные проблемы современного публичного и частного права
т.1 c.129-131
23
Наукова стаття
Роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства у цивільному процесі України
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
2015
Вісник Академії адвокатури України
т.32 c.59-67

Повернення до списку

Вгору