Автори, співробітники Університету

Дьячкова Яна Олегівна

Ідентифікатор автора: 157354
ResearcherID, Web of Science: M-5191-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 540

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Building Cross-Cultural Competence in a Foreign Language through Technology-Enhanced Project-Based Learning
Дьячкова Яна Олегівна
Сизенко Анастасія Сергіївна
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.9 в.27 c.411-418
2
Матеріали конференції
Global Issues in ESP classroom: Challenges and Opportunities
Дьячкова Яна Олегівна
2019
Educating the Global Citizen. International Perspectives on Foreign Language Teaching in the Digital Age, LMU
в.1 c.71
3
Навчальний посібник
Навчальний посібник Academic Writing in Economics
Дьячкова Яна Олегівна
Петровський Микола Васильович
Сизенко Анастасія Сергіївна
2019
ТОВ НВП "Ніка-центр"
в.1 c.1-96
4
Навчально-методичний комплекс
Навчально методичний комплекс Pricing in small and medium business
Богуславський Олександр Володимирович
Дьячкова Яна Олегівна
2018
К.: Видавництво п/п "Механіка"
в.1 c.1-40
5
Матеріали конференції
Integration of CMC into ESP teaching and learning
Дьячкова Яна Олегівна
2017
Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.– Київ : Міленіум, 2017
т.1 в.1 c.83-86
6
Матеріали конференції
Fusion of professional soft skills and communication skills in ESP classes
Дьячкова Яна Олегівна
2018
III International Conference: From theory to practice in language for specific purposes
7
Навчально-методичний комплекс
Pricing in small and medium business
Богуславський Олександр Володимирович
Дьячкова Яна Олегівна
2018
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-40
8
Наукова стаття
Інформатизація процесу навчання професійно спрямованого англомовного говоріння
Дьячкова Яна Олегівна
2017
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.37-1 c.102-113
9
Наукова стаття
Integration of computer-mediated communication into English for specific purposes teaching and learning: practical aspect
Дьячкова Яна Олегівна
2017
12th International conference DisCo 2017
т.1 в.1 c.279 –287
10
Матеріали конференції
Викладання іноземної мови в контексті трансформації змісту вищої освіти в Україні
Дьячкова Яна Олегівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.146-148
11
Матеріали конференції
Впровадження Веб-квесту в процес навчання професійно спрямованого англомовного говоріння
Дьячкова Яна Олегівна
2016
Міленіум
т.1 в.1 c.79-81
12
Наукова стаття
Цілепокладання в контексті модернізації структури вищої освіти
Дьячкова Яна Олегівна
2015
Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка
т.1 в.8(52) c.112-118
13
Наукова стаття
Innovative Educational Technologies in Higher School Teaching and Learning
Дьячкова Яна Олегівна
2016
11th international conference DisCo 2016: Towards open education and information society
в.1 c.92-99
14
Наукова стаття
Навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх фахівців: історико-методичний аспект
Дьячкова Яна Олегівна
2016
Київ: КНЛУ
т.1 в.25 c.163-172
15
Праці конференції
Роль інформатизації у навчанні професійно спрямованого англомовного говоріння
Дьячкова Яна Олегівна
Сизенко Анастасія Сергіївна
2016
ТОВ "Кондор-Видавництво"
т.1 в.1 c.96-101
16
Дисертаційна робота
Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говоріння у майбутніх правознавців
Дьячкова Яна Олегівна
2015
Київ: КНЛУ
т.1 c.1-399
17
Монографія
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
Дьячкова Яна Олегівна
2015
К.: Ленвіт
т.1 c.116-159
18
Наукова стаття
Система вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту
Дьячкова Яна Олегівна
2014
Іноземні мови
т.1 c.40-46
19
Наукова стаття
Короткостроковий веб-квест як засіб формування у майбутніх фахівців англомовної компетентності в монологічному мовленні
Дьячкова Яна Олегівна
2015
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
т.2 c.75-79
20
Наукова стаття
Short-Term WebQuest as a Tool of Future Specialists’ English-Speaking Competence Development
Дьячкова Яна Олегівна
2015
Intellectual Archive Toronto
т.4 c.110-117
21
Наукова стаття
Практичне впровадження короткострокового веб-квесту в процес навчання англомовного говоріння
Дьячкова Яна Олегівна
2015
Видавництво ВП "Едельвейс"
т.1 c.97-100
22
Наукова стаття
Практичне використання короткострокового веб-квесту як засобу формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні
Дьячкова Яна Олегівна
2015
К.: Ленвіт
т.1 c.63-67
23
Розділ монографії
Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та перспективи : колективна монографія
Дьячкова Яна Олегівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.173-196
24
Наукова стаття
Экспериментальная проверка методики формирования у будущих правоведов профессионально направленной англоязычной компетентности в говорении с использованием веб-квеста
Дьячкова Яна Олегівна
2014
Современный научный вестник
т.2 c.45-55
25
Наукова стаття
The Development of Future Lawyers’ Professionally Oriented English-Speaking Competence’s Teaching Model with the Use of the Webquest
Дьячкова Яна Олегівна
2014
Современный научный вестник
т.29 c.5-12

Повернення до списку

Вгору