Автори, співробітники Університету

Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Ognevjazuk Ganna Zinovijivna

Ідентифікатор автора: 157731
Кількість пошукових запитів автора: 1290

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Підходи до розуміння принципу правової визначеності в Україні
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2019
International scientific and practical conference Systematization of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world: Conference proceedings, December 27-28, 2019
c.23-26
2
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Правова визначеність у нормотворчій практиці.
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.5 c.17-20
5
Наукова стаття
Anthropological approaches in legal certainty research
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2018
Anthropological Measurements of Philosophical Research
в.53 c.62-72
6
Наукова стаття
Правова визначеність у галузевому праві і законодавстві: контекст податкового права
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2019
Visegrad journal on human rights
c.97-101
7
Наукова стаття
Принцип правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та деяких сусідніх держав
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2019
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки
в.23 c.26-32
8
Матеріали конференції
'Res judicata‘ as an element of legal certainty principle.
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2018
Science Forum. Tokyo. Japan. 2018
в.1 c.28-31
9
Матеріали конференції
Правова безпека і правова визначеність
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2018
International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings. April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018
c.42-45
10
Наукова стаття
Правова визначеність і партикуляризм: вітчизняний та зарубіжний досвід
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2018
Альманах права
в.9 c.238-241
11
Наукова стаття
Концепція ”легітимних очікувань” та її зв’язок з принципом правової визначеності.
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2017
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.11 c.30-33
12
Матеріали конференції
Захист прав на торгові марки в соціальних мережах
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2016
Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні: Матеріали науково-практичного круглого столу, 29 січня 2016 р., м. Київ
13
Матеріали конференції
Охорона географічного зазанчення в контексті глобальної економіки – досвід Швейцарії
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2017
ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій:перспективи публічно-приватного партнерства 27.06.2017
c.179-183
14
Монографія
The reform of National Intellectual Property Rights Protection System in Ukraine in accordance with its Eurointegration Strategy
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2017
Development and Modernization of the Legal Systems of Eastern Europe: Experience of Poland and Prospects of Ukraine. Collective monograth
т.3 c.246-261
15
Наукова стаття
Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 7 (245) c.21-25
16
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
17
Наукова стаття
Особенности деятельности адвоката по защите прав интеллектуальной собственности в гражданском производстве
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2015
Алерта
т.1 c.30-37
18
Наукова стаття
Обов’язковість рішення суду як складова принципу правової визначеності
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 c.30-34

Повернення до списку

Вгору