Автори, співробітники Університету

Березіна Світлана Борисівна

Ідентифікатор автора: 157807
Author Identifier Number Scopus: 57194834680 →
Кількість пошукових запитів автора: 323

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасний підхід до класифікації видів соціального страхування в Україні
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.2 c.79-80
2
Наукова стаття
Сфери та рівні соціальної політики в контексті ризик-менеджменту соціальних ризиків
Березіна Світлана Борисівна
2018
Інтелект XXІ.
в.4 c.36-40
3
Матеріали конференції
Додержання принципів соціальної політики як важлива умова запобіганню соціальним ризикам
Березіна Світлана Борисівна
2018
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings: International Scientific Conference
c.58-61
4
Матеріали конференції
Соціальний ризик-менеджмент: соціальна політика в контексті соціальних ризиків
Березіна Світлана Борисівна
2018
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.32-35
5
Навчальний посібник
Соціальне страхування
Березіна Світлана Борисівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Третяк Діана Дмитрівна
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-197
6
Наукова стаття
Ризики як небезпека явищ і подій суспільства
Березіна Світлана Борисівна
2018
Причорноморські економічні студії
в.2 c.47-54
7
Наукова стаття
Researchof the essence of social risk management
Березіна Світлана Борисівна
2018
Технологічний аудит та резерви виробництва
в.2 c.11-18.
8
Наукова стаття
Чинники виникнення соціальних ризиків у сфері демографії і праці
Березіна Світлана Борисівна
2018
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу
в.1 c..89-96
9
Наукова стаття
Чинники і механізми формування соціальних ризиків фізіологічного типу
Березіна Світлана Борисівна
2018
Проблеми економіки
в.2 c.357-365
10
Наукова стаття
Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка
Березіна Світлана Борисівна
2018
Економіка і держава
в.3 c.33-39
11
Наукова стаття
Порівняльна оцінка національної і закордонних систем страхування
Березіна Світлана Борисівна
2018
Економіка і держава
в.6 c.37-43
12
Наукова стаття
Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту
Березіна Світлана Борисівна
2018
Економіка і держава
в.7 c.22-29
13
Наукова стаття
Ризики настання вікової непрацездатності.
Березіна Світлана Борисівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.20 c.42-47
14
Наукова стаття
Ризик як важливіша категорія економічної теорії
Березіна Світлана Борисівна
2018
Науковий журнал «Науковий погляд: економіка та управління"
в.1 c.48-58
15
Наукова стаття
Соціальні ризики —сучасна проблема людства
Березіна Світлана Борисівна
2018
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.5 c.54-65
16
Наукова стаття
Основні категорії соціальної політики в контексті ризик-менеджменту соціальних ризиків
Березіна Світлана Борисівна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.4 c.26-32
17
Тези
Зовнішні чинники соціальних ризиків
Березіна Світлана Борисівна
2018
Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу: conference proceedings
c.65-67
18
Тези
Актуарні розрахунки у страхуванні
Березіна Світлана Борисівна
2018
Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.9-10
19
Тези
Визначення та взаємодія суб'єктів і об'єктів в соціальному ризик-менеджменті
Березіна Світлана Борисівна
2018
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
c.13-15
20
Тези
Моделі управління соціальними ризиками
Березіна Світлана Борисівна
2018
Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.100-103
21
Тези
Ризики збереження коштів накопичувальної системи пенсійного страхування
Березіна Світлана Борисівна
2018
Сучасні наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни: Міжнародна науково-практична конференція
c.75-77
22
Тези
Соціальний ризик-менеджмент: соціальні ризики, їх поняття і сутність
Березіна Світлана Борисівна
2018
Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.18-20
23
Навчально-методичний комплекс
Медичне страхування
Березіна Світлана Борисівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Третяк Діана Дмитрівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-41
24
Наукова стаття
Перспективи запровадження обов’язкового медичного страхування на шляху реформування галузі охорони здоров’я України
Березіна Світлана Борисівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Романченко Михайло Іванович
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
в.21 c.138-142
25
Наукова стаття
Визначення європейського вектору розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
Березіна Світлана Борисівна
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
в.1 c.42-48
26
Наукова стаття
Definition and parameter analysis of the accumulative pension system
Березіна Світлана Борисівна
2017
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації
в.14 c.124-133
27
Наукова стаття
Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України
Березіна Світлана Борисівна
2017
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права
в.61 c.55-67
28
Наукова стаття
Perspectives of accumulation of funds in the accumulative pension insurance system of Ukraine
Березіна Світлана Борисівна
2017
Investment management and financial innovations
в.14 c.127-137
29
Тези
Опорний конспект як метод підвищення якості вищої освіти
Березіна Світлана Борисівна
2017
Збірник Празького університету підвищення кваліфікації
30
Тези
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Березіна Світлана Борисівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.205-208
31
Тези
Золоті наручники – інструмент соціального захисту чи управління персоналом?
Березіна Світлана Борисівна
2017
Конкурентоспро-можність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.432-434
32
Наукова стаття
Канали збуту страхових продуктів
Березіна Світлана Борисівна
2016
Фінансові послуги
c.8-11
33
Наукова стаття
Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів: проблеми та рішення
Березіна Світлана Борисівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.184 c.6 –14
34
Навчально-методичний комплекс
Соціальне страхування: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-60
35
Наукова стаття
Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України
Березіна Світлана Борисівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.168 c.25-31
36
Практикум
Соціальне страхування
Березіна Світлана Борисівна
Третяк Діана Дмитрівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-185

Повернення до списку

Вгору