Автори, співробітники Університету

Дербеньова Яна Валеріївна
Derbenova Iana Valeriivna

Ідентифікатор автора: 159982
Кількість пошукових запитів автора: 475

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Транснаціональні кластери як інноваційний інструмент розвитку прикордонних територій
Дербеньова Яна Валеріївна
2019
Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.
c.104-108
2
Наукова стаття
Approaches to Foreign Trade Risk Assessment Between Ukraine and South Asia
Дербеньова Яна Валеріївна
2020
International Journal of Advanced Science and Technology
т.29 в.6 c.571-585
3
Наукова стаття
Проблеми переорієнтації зовнішньоторговельної діяльності України
Дербеньова Яна Валеріївна
2020
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент
в.22 c.12-21
4
Наукова стаття
Особливості використання природно-рекреаційного потенціалу регіону як чинника розвитку туризму (на прикладі Вінницької області)
Дербеньова Яна Валеріївна
2020
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент
в.23 c.87-102
5
Матеріали конференції
Загрози та можливості функціонування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгвілі між Україною та ЄС в умовах дезінтеграційних викликів
Дербеньова Яна Валеріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.119-120
6
Матеріали конференції
Cross-border co-operation in the context of regional integration processes in the EU
2018
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
c.1-3
7
Матеріали конференції
Structural components of international cooperation of regions in Europe
2018
Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни
c.10-13
8
Матеріали конференції
International tourism impact on economic development of countries
2018
«Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку», КНЕУ
c.8-11
9
Наукова стаття
Cross-border co-operation in conditions of disintegration processes in the global economy
2018
Evropský časopis ekonomiky a managementu
c.5-9
10
Наукова стаття
INTERNATIONAL TOURISM IN THE SYSTEM OF ECONOMIC GROWTH FACTORS OF REGIONS
Дербеньова Яна Валеріївна
2018
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
в.40 c.295-303
11
Матеріали конференції
Глобальні виклики національній безпеці країн у 2017 році
2017
Об'єднані наукою:перспективи міждисциплінарних досліджень
c.35-37
12
Наукова стаття
Особливості формування зон вільної торгівлі у ХХ та ХХІ столітті
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.22-1 c.24-27
13
Наукова стаття
THE ESSENCE AND TYPES OF FREE TRADE AREAS IN THE SYSTEM OF MODERN INTERNATIONAL RELATIONS
2017
European Journal of Economics and Management
т.3 в.4 c.27-31
14
Наукова стаття
ФОРМИ І ВИДИ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
2017
Причорноморські економічні студії
в.18 c.6-9
15
Наукова стаття
Сутність і зміст зон вільної торгівлі в сучасних міжнародних відносинах
Дербеньова Яна Валеріївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.25 c.16-19
16
Наукова стаття
REGIONAL TRADE AGREEMENTS IN THE SYSTEM OF THE WORLD TRADE LIBERALIZATION
Дербеньова Яна Валеріївна
2017
European Journal of Economics and Management
c.76-81
17
Тези
Угоди про зону вільної торгівлі у ХХ і ХХІ столітті: порівняльна характеристика
2017
Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.15-18
18
Матеріали конференції
Сучасні тенденції укладання регіональних торгових угод в системі ГАТТ/СОТ
Дербеньова Яна Валеріївна
2016
Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення
в.2 c.42-44
19
Матеріали конференції
Free Trade Agteement between Ukraine and EU: first results and prospects
Дербеньова Яна Валеріївна
2016
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.14 c.161
20
Матеріали конференції
Преференційні торгові угоди в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
Дербеньова Яна Валеріївна
2016
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: Міжнародна науково-практична конференція
c.23-25
21
Матеріали конференції
Trade liberalization and trade policy in the Asia-Pacific Region
Дербеньова Яна Валеріївна
2016
International Scientific Conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions" Proceedings of the Cjnference. – September 28th, 2016 Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 216 p.
c.17-20
22
Наукова стаття
Підходи до оцінки ефектів інтеграційної угоди України та ЄС
Дербеньова Яна Валеріївна
2016
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць
в.1 c.116-122
23
Наукова стаття
Розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах
Дербеньова Яна Валеріївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.9 c.46-50
24
Тези
Сучасний стан світового ринку лікарських засобів та фармацевтичний потенціал України
Дербеньова Яна Валеріївна
2015
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.13 c.111

Повернення до списку

Вгору