Автори, співробітники Університету

Кальніченко Олена Володимирівна

Ідентифікатор автора: 160385
Author Identifier Number Scopus: 57189323209 →
ResearcherID, Web of Science: B-2837-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 446

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 13

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
Кальніченко Олена Володимирівна
Дегтярьова Ю.В.
2019
VІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» 20 грудня 2019 року
c.44-48
2
Наукова стаття
Investigation of Forecasting Methods the State of Complex IT-Projects With Using Deep Learning Neural Networks
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін Максим Вадимович
2020
Advances in Intelligent Systems and Computing
в.1020 c.261-280
3
Наукова стаття
The method of interaction modeling on basis of deep learning of neural networks in complex IT-projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
Морозов Віктор Володимирович
2020
International Journal of Computing
т.19 в.1 c.88-96
4
Наукова стаття
Research of the Impact of Changes Based on Extemal Influences in Complex IT Projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.481-487
5
Наукова стаття
Використання моделі франчайзингу для управління інноваційними проєктами на основі ціннісного підходу
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2020
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ»
c.56-62
6
Наукова стаття
Investigation of Forecasting Methods of the State of Complex IT-Projects with the Use of Deep Learning Neural Networks
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін Максим Вадимович
2020
Advances in Intelligent Systems and Computing
в.1
7
Монографія
Concept of proactive IT-project management
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2019
Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph.The Academy of Management and Administration in Opole
т.1 в.1 c.325-334
8
Наукова стаття
Дослідження моделей взаємодії процесів в ІТ-проектах на основі проактивного підходу
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2019
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
в.2 (1327) c.20-28
9
Наукова стаття
Probabilistic method proactive change management in telecommunication projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2019
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies" (Series "Data-Centric Business and Applications: Evolvements in Business Information Processing and Management)
в.2
10
Наукова стаття
The method of interaction modeling on basis of deep learning of neural networks in complex IT projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
Морозов Віктор Володимирович
2019
International Journal of Computing
т.18 в.2
11
Наукова стаття
Дослідження методів проактивного управління відхиленнями на основі нейромереж в ІТ проектах
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
Морозов Віктор Володимирович
2019
Безпека інформаційних систем і технологій
в.1
12
Наукова стаття
Development Of The Model Of The Proactive Approach in Creation Of Distributed Information Systems
Бронін Сергій Вадимович
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.94 в.43/2 c.6-15
13
Наукова стаття
Methods Of Proactive Management Of Complex Projects Based On Neural Networks
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Проскурін Максим Вадимович
2019
Proceedings of the 10-th IEEE International Conference on “Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications“ (IDAACS’2019)
14
Наукова стаття
Probabilistic forecasting model of changes based on impacts in infocommunication projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2019
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology», PIC S&T`2019, 08-11 October 2019, Kyiv, Ukraine
15
Тези
Anticipative Approach to Project Management for the Creation of Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
Computer Science and Information Technologies (CSIT): International conference
в.13 c.207-211
16
Тези
Дослідження моделей впливів зовнішнього оточення проектів
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2019
Матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 19-21 лютого 2019 р., смт Славське Львівської області, Україна
c.19-21
17
Тези
Прийняття рішень по управлінню змінами в складних проектах створення ІТ з використанням засобів штучного інтелекту
Кальніченко Олена Володимирівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
Морозов Віктор Володимирович
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "INTELLECTUAL SYSTEMS OF DECISION-MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE"
18
Тези
Проектно-орієнтоване управління як ефективний інструмент розвитку бізнесу компаній
Кальніченко Олена Володимирівна
2019
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 8 th International Scientific Conference The Academy of Management and Administration in Opole
19
Матеріали конференції
Формирование методов и моделей управления ИТ-проектами на основе проактивного подхода
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Хрутьба Андрій Сергійович
2018
Програма дев’ятої міжнародної науково-практична конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 13-15 лютого 2018 р., смт Славське Львівської області, Україна
в.Випуск 9
20
Монографія
Construction of an integrated model of management processes of IT projects on the basis of a proactive approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
Moden management: Economy and Administration. Monograph. Opole (Poland): The Academy of Management and Administration in Opole, 2018, ISBN 978-83-62683-27-7; pp.216
c.82-89
21
Монографія
Improving business value through using the proactive approach in managing distributed it projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
в.Випуск 1 c.109-118
22
Наукова стаття
Development of the model of the proactive approach in creation of distributed information systems
Бронін Сергій Вадимович
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.4 в.2(94) c.6-15
23
Наукова стаття
Managing of Change Streams in Projects of Development Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
Хрутьба Андрій Сергійович
2018
Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine August 21-25, 2018
в.Випуск 2 c.346-352
24
Наукова стаття
Використання антисипативного управління проектами створення розподілених інформаційних систем
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
в.2 (1278) c.15-21
25
Тези
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД В АНТИСИПАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» » Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д.
26
Тези
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ОСНОВІ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
в.Випуск 2 c.68-71
27
Тези
ПОТОКИ ЗМІН ЯК СКЛАДОВА АНТИСИПАТИВНОГО
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
в.Випуск 5
28
Тези
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ПРОЕКТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schwei
в.Випуск 5
29
Тези
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ
Кальніченко Олена Володимирівна
Козак Олексій Олександрович
2018
The 1st Multidisciplinary Symposium "Molecular oncology: from laboratory bench to medicine". (1-й Міжнародний Симпозіум "Молекулярна онкологія: від лабораторії до медицини") , 17-22 вересня, 2012, Київ, Україна.
в.Випуск 5
30
Тези
Anticipative Approach to Project Management for the Creation of Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.
в.Випуск 13 c.207-211
31
Наукова стаття
Projects Change Management in Based on the Projects Configuration Management for Developing Complex Projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.939-942
32
Наукова стаття
Proactive Project Management for Development of Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology. IEEE PIC S&T
c.24-27
33
Наукова стаття
Using Cloud Technologies Based On Multy Client System To Build The Practical Environments In E-learning
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2017
CURRENT PROBLEMS OF GOVERNANCE: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH AND PHARMACY: International Scientific Conference
c.83-85
34
Наукова стаття
"Learning Through Practice" in IT Management Projects Master Program Implementation Approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.935-939
35
Тези
Розвиток компетенцій за рахунок використання сучасних інформаційних технологій для управління бізнесом ІТ компаній
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.103-104
36
Тези
Use of informational technologies for developing project concepts and geophysical research programs
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
37
Тези
Managing Projects Configuration In Development Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
Advanced Information and Communication Technologies: International Conference
c.154-157
38
Тези
Проактиавний підхід до управління проектами створення та розвитку розподілених інформаційних систем
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.71-73
39
Наукова стаття
The Models Of Procurement Management And Information Technologies For Hybrid Project Management
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2016
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: International Conference on TCSET
c.609-612
40
Розділ монографії
Effective business development management on the basis of project approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2016
ISMA: Высшая школа менеджмента информационных систем
т.1 c.143-151
41
Розділ монографії
Управління наукомісткими проектами в галузі нанобіотехнологій, як свідомий механізм забезпечення сталого розвитку суспільства
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
The Academy of Management and Administration in Opole
c.426-435
42
Тези
Аспекти концептуального моделювання в інноваційних проектах
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
Современные проблемы управления: Экономика, образование, здравоохранение и фармация: Міжнародна наукова конференція
c.202-204
43
Тези
Підвищення прибутковості бізнесу за рахунок ефективного управління наукомісткими проектами
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.76-78
44
Матеріали конференції
Розробка концепції проекту в проектно-орієнтованих компаніях з використанням сучасних ІТ
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.132-133
45
Навчальний посібник
Управління проектами розвитку підприємств
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2011
Університет економіки та права «КРОК»
c.232
46
Наукова стаття
Розробка та впровадження інформаційної системи управління проектами в будівельних компаніях
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Технологический аудит и резервы производства
т.2 c.54-58
47
Наукова стаття
Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.22 c.48-57
48
Наукова стаття
Информационные технологии в проектах внедрения Корпоративной системы управления проектами в генподрядной строительной компании
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Материалы Международной научно-практической конференции: «АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 13: «Нұрлы жол» - стратегический шаг на пути индустриально-инновационного и социально-экономического развития страны»
c.12-15
49
Наукова стаття
Peculiarities of Project Management of Science Based Portfolios
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Международная конференция промышленных технологий и инжиниринга
c.500-503
50
Тези
Оценка инвестиционной привлекательности проектов в области нанобиотехнологий с использованием метода DALY
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - "PM Kiev '15"
c.20-21

Повернення до списку

Вгору