Автори, співробітники Університету

Кальніченко Олена Володимирівна

Ідентифікатор автора: 160385
Author Identifier Number Scopus: 57189323209 →
ResearcherID, Web of Science: B-2837-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 288

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: Доцент кафедри технологій управління

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Формирование методов и моделей управления ИТ-проектами на основе проактивного подхода
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Хрутьба А.С.
2018
Програма дев’ятої міжнародної науково-практична конференції "Іетегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами", 13-15 лютого 2018 р., смт Славське Львівської області, Україна
в.Випуск 9
2
Монографія
Construction of an integrated model of management processes of IT projects on the basis of a proactive approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
Moden management: Economy and Administration. Monograph. Opole (Poland): The Academy of Management and Administration in Opole, 2018, ISBN 978-83-62683-27-7; pp.216
c.82-89
3
Монографія
Improving business value through using the proactive approach in managing distributed it projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
в.Випуск 1 c.109-118
4
Наукова стаття
Development of the model of the proactive approach in creation of distributed information systems
Бронін Сергій Вадимович
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies
т.4 в.2(94) c.6-15
5
Наукова стаття
Managing of Change Streams in Projects of Development Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
Хрутьба А.С.
2018
Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine August 21-25, 2018
в.Випуск 2 c.346-352
6
Наукова стаття
Використання антисипативного управління проектами створення розподілених інформаційних систем
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: ХПІ, 2018. №2 (1278)
в.Випуск 2 (1278) c.15-21
7
Тези
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД В АНТИСИПАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей XV-ї міжнародної конференції «міжнародна науково-практична конференція прикладні інформаційні системи і технології в інфромаційному суспільстві» » Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки // відп. за вип. С.Д.
8
Тези
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ОСНОВІ ПРОАКТИВНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей ІІ-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» // відп. за вип. В.Л. Плескач, - К.: КНУ, 01 жовтня
в.Випуск 2 c.68-71
9
Тези
ПОТОКИ ЗМІН ЯК СКЛАДОВА АНТИСИПАТИВНОГО
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
в.Випуск 5
10
Тези
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ ПРОЕКТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Кальніченко Олена Володимирівна
2018
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schwei
в.Випуск 5
11
Тези
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ
Кальніченко Олена Володимирівна
Козак Олексій Олександрович
2018
The 1st Multidisciplinary Symposium "Molecular oncology: from laboratory bench to medicine". (1-й Міжнародний Симпозіум "Молекулярна онкологія: від лабораторії до медицини") , 17-22 вересня, 2012, Київ, Україна.
в.Випуск 5
12
Тези
Anticipative Approach to Project Management for the Creation of Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2018
Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.
в.Випуск 13 c.207-211
13
Наукова стаття
Projects Change Management in Based on the Projects Configuration Management for Developing Complex Projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.939-942
14
Наукова стаття
Proactive Project Management for Development of Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology. IEEE PIC S&T
c.24-27
15
Наукова стаття
Using Cloud Technologies Based On Multy Client System To Build The Practical Environments In E-learning
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2017
CURRENT PROBLEMS OF GOVERNANCE: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH AND PHARMACY: International Scientific Conference
c.83-85
16
Наукова стаття
"Learning Through Practice" in IT Management Projects Master Program Implementation Approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.935-939
17
Тези
Розвиток компетенцій за рахунок використання сучасних інформаційних технологій для управління бізнесом ІТ компаній
Кальніченко Олена Володимирівна
2017
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.103-104
18
Тези
Use of informational technologies for developing project concepts and geophysical research programs
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
19
Тези
Managing Projects Configuration In Development Distributed Information Systems
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
Advanced Information and Communication Technologies: International Conference
c.154-157
20
Тези
Проактиавний підхід до управління проектами створення та розвитку розподілених інформаційних систем
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.71-73
21
Наукова стаття
The Models Of Procurement Management And Information Technologies For Hybrid Project Management
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2016
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: International Conference on TCSET
c.609-612
22
Розділ монографії
Effective business development management on the basis of project approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2016
ISMA: Высшая школа менеджмента информационных систем
т.1 c.143-151
23
Розділ монографії
Управління наукомісткими проектами в галузі нанобіотехнологій, як свідомий механізм забезпечення сталого розвитку суспільства
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
The Academy of Management and Administration in Opole
c.426-435
24
Тези
Аспекти концептуального моделювання в інноваційних проектах
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
Современные проблемы управления: Экономика, образование, здравоохранение и фармация: Міжнародна наукова конференція
c.202-204
25
Тези
Підвищення прибутковості бізнесу за рахунок ефективного управління наукомісткими проектами
Кальніченко Олена Володимирівна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.76-78
26
Матеріали конференції
Розробка концепції проекту в проектно-орієнтованих компаніях з використанням сучасних ІТ
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.132-133
27
Навчальний посібник
Управління проектами розвитку підприємств
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
2011
Університет економіки та права «КРОК»
c.232
28
Наукова стаття
Розробка та впровадження інформаційної системи управління проектами в будівельних компаніях
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Технологический аудит и резервы производства
т.2 c.54-58
29
Наукова стаття
Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.22 c.48-57
30
Наукова стаття
Информационные технологии в проектах внедрения Корпоративной системы управления проектами в генподрядной строительной компании
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Материалы Международной научно-практической конференции: «АУЭЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 13: «Нұрлы жол» - стратегический шаг на пути индустриально-инновационного и социально-экономического развития страны»
c.12-15
31
Наукова стаття
Peculiarities of Project Management of Science Based Portfolios
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
Международная конференция промышленных технологий и инжиниринга
c.500-503
32
Тези
Оценка инвестиционной привлекательности проектов в области нанобиотехнологий с использованием метода DALY
Кальніченко Олена Володимирівна
2015
ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - "PM Kiev '15"
c.20-21

Повернення до списку

Вгору