Автори, співробітники Університету

Коломієць Анна Степанівна
Kolomiiets, Anna

Ідентифікатор автора: 160500
Author Identifier Number Scopus: 57200182743 →
Кількість пошукових запитів автора: 418

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Research of the Impact of Changes Based on Extemal Influences in Complex IT Projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.481-487
2
Матеріали конференції
Застосування методології Agile при запуску Iaas проектів
Коломієць Анна Степанівна
Кердун Микола
2019
VІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» 20 грудня 2019 року
c.61-62
3
Матеріали конференції
Оцінка інноваційної активності ІТ-підприємства
Коломієць Анна Степанівна
2019
VІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» 20 грудня 2019 року
c.63-66
4
Матеріали конференції
Model of optimization of the commercial concession system for IT-enterprises
Коломієць Анна Степанівна
2020
International Scientific and Practical Conference Vancouver, «Dynamics of the development of world science»
т.5 c.178-183
5
Матеріали конференції
Управління інноваційними проєктами на основі ціннісного підходу
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2020
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами"
c.19-21
6
Матеріали конференції
Дослідження моделей оптимізації при прийнятті рішень по інтеграції інноваційних проектів на основі ціннісного підходу
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2020
Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчисленого інтелекту» ISDMCI
c.119-120
7
Матеріали конференції
Інтегральний критерій екологічної безпеки, як показник ефективності управління діяльністю автотранспортного підприємства
Коломієць Анна Степанівна
2020
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.72-73
8
Матеріали конференції
Прийняття рішення по інтеграції інноваційних проектів на основі ціннісного підходу
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2020
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.74-75
9
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Управління проектами»
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до проходження науково-дослідної (виробничої) практики для студентів магістерської освітньої програми «Управління проектами» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
11
Наукова стаття
Optimization of Analysis and Minimization of Information Losses in Text Mining
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2020
Herald of advanced information technology = Вісник сучасних інформаційних технологій = Вестник современных информационных технологий : sci. j.
т.3 в.1 c.373
12
Наукова стаття
Формування стратегії управління підприємством
Коломієць Анна Степанівна
2019
Державне управління: удосконалення та розвиток
в.11
13
Наукова стаття
Використання моделі франчайзингу для управління інноваційними проєктами на основі ціннісного підходу
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2020
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ»
c.56-62
14
Наукова стаття
Роль емоційного інтелекту при формуванні команди ІТ-проекту
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2020
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала А. Макарова
в.2 c.187-196
15
Наукова стаття
Investigation of Optimization Models in Decisions Making on Integration of Innovative Projects
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2020
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.51-64
16
Наукова стаття
Integral criterion of environmental safety as an indicator of the effectiveness of management of a motor transport enterprise
Коломієць Анна Степанівна
2020
lecture notes in computational intelligence and decision making
c.341-356
17
Наукова стаття
Оцінювання інвестиційних ризиків стартап проектів методом нечіткого моделювання
Коломієць Анна Степанівна
2020
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала А. Макарова
в.1 (479) c.113-118
18
Розділ монографії
Using a value approach for managing innovative projects
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2020
Contemporary Issues of Digital Economy and Society. Monograph 36
в.Частина 3.4. c.236-245
19
Монографія
Improving business value through using the proactive approach in managing distributed it projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
в.Випуск 1 c.109-118
20
Тези
Стратегія управління ІТ-проектом
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
в.Випуск 5
21
Тези
Відмінні та спільні риси ролі проектного менеджмера та бізнес-аналітика у ІТ-проекті
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2018
Відмінні та спільні риси ролі проектного менеджмера та бізнес-аналітика у ІТ-проекті
в.Випуск 5
22
Навчальний посібник
Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних
Коломієць Анна Степанівна
2017
Видавництво НТУУ "КПІ"
c.1-284
23
Наукова стаття
"Learning Through Practice" in IT Management Projects Master Program Implementation Approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.935-939
24
Наукова стаття
Економіко-математичне моделювання кластерних формувань регіону
Коломієць Анна Степанівна
2017
Причорноморські економічні студії
c.196-198
25
Тези
Нематеріальна мотивація при управлінні командою проекту
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
26
Тези
Штучний нейрон як інструмент бізнесаналізу
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
27
Наукова стаття
Applying the theory of non-forceful cooperation in influence management, on project human resources
Коломієць Анна Степанівна
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Nauka i studia
в.20(151) c.94-101
28
Наукова стаття
Формування механізму управління підприємством при впровадженні комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2016
Державне управління: удосконалення та розвиток
в.В. 2 c.1-4
29
Тези
Research of forming stages of commercial concession economic nature
Коломієць Анна Степанівна
2016
Стратегические вопросы мировой науки: Міжнародна науково-практична конференція
c.112-114
30
Тези
Management a synergistic effect in the enterprise integration
Коломієць Анна Степанівна
2016
Перспективные научные исследования: Міжнародна науково-практична конференція
c.86-88
31
Тези
Змішане навчання як форма дистанційної освіти у вищих навчальних закладах
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.48-50
32
Тези
Ідентифікація як складова процесу управління ІТ-ризиками
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.309-310
33
Матеріали конференції
Моделювання міжгалузевої взаємодії в умовах впровадження еколого-економічних проектів
Коломієць Анна Степанівна
Латишева Тетяна Володимирівна
Онищенко Андрій Михайлович
2015
Матерівли 12-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» КНУБА
c.-
34
Наукова стаття
Інноваційне машинобудування України: стан та перспективи розвитку
Коломієць Анна Степанівна
2014
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.11 c.151 – 157
35
Наукова стаття
Моделирование оптимального распределения прибыли франчайзинговой системы
Коломієць Анна Степанівна
2014
Экономика и предпринимательство
т.1 c.856 – 860
36
Наукова стаття
Оцінювання стану інтеграційних підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2013
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.10 c.236 – 240
37
Наукова стаття
Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2013
Економіка та держава
т.5 c.84 – 87
38
Тези
Оптимізація структури мережі при реалізації проекту комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2015
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I)
c.134
39
Тези
Порівняння франчайзингу з суміжними договорами
Коломієць Анна Степанівна
2014
Новейшие научные достижения – 2014 : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. – «Бял ГРАД-БГ»
c.81–83
40
Тези
Оцінка ємкості ринку товарів при формуванні франчайзингової мережі
Коломієць Анна Степанівна
2014
Матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “ Науково-технічний розиток: економіка, технології, управління”
c.106
41
Тези
Перспективи використання франчайзингу в машинобудуванні
Коломієць Анна Степанівна
2013
XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління"
c.89
42
Тези
Співвідношення понять франчайзинг та комерційна концесія
Коломієць Анна Степанівна
2013
IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”
c.231–233
43
Тези
Значення бренду для франчайзингу
Коломієць Анна Степанівна
2013
VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «B2B- маркетинг»
c.163 – 164
44
Тези
Моделювання взаємодії суб’єктів комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2012
VI Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»
c.70 – 71
45
Тези
Перспективні форми інтеграції підприємств інноваційного машинобудування України
Коломієць Анна Степанівна
2012
Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.125–126
46
Тези
Синергетичний ефект як мотив інтеграції підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпеченості сталої економіки в країні»
c.71-72
47
Тези
Багатокритеріальна методика оцінювання стану підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 29 листопада 2012 р.: КНУТД
c.72–73
48
Тези
Проблеми кредитування франчайзингу в Україні
Коломієць Анна Степанівна
2012
Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”
c.72–73
49
Тези
Життєвий цикл комерційної концесії (франчайзингу)
Коломієць Анна Степанівна
2012
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
c.191
50
Наукова стаття
Впровадження концесійного механізму для стимулювання інноваційно - інвестиційної діяльності підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.9 c.432 – 436
51
Наукова стаття
Комерційна концесія – форма інтеграції підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
т.4 c.91 – 96
52
Наукова стаття
Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні
Коломієць Анна Степанівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
в. 27 (1) c.188-193

Повернення до списку

Вгору