Автори, співробітники Університету

Коломієць Анна Степанівна

Ідентифікатор автора: 160500
Кількість пошукових запитів автора: 350

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Improving business value through using the proactive approach in managing distributed it projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Стешенко Григорій Миколайович
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
в.Випуск 1 c.109-118
2
Тези
Стратегія управління ІТ-проектом
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2018
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I), 20-21 листопада, 2018 , Київ, Україна
в.Випуск 5
3
Тези
Відмінні та спільні риси ролі проектного менеджмера та бізнес-аналітика у ІТ-проекті
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2018
Відмінні та спільні риси ролі проектного менеджмера та бізнес-аналітика у ІТ-проекті
в.Випуск 5
4
Навчальний посібник
Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних
Коломієць Анна Степанівна
2017
Видавництво НТУУ "КПІ"
c.1-284
5
Наукова стаття
"Learning Through Practice" in IT Management Projects Master Program Implementation Approach
Кальніченко Олена Володимирівна
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.935-939
6
Наукова стаття
Економіко-математичне моделювання кластерних формувань регіону
Коломієць Анна Степанівна
2017
Причорноморські економічні студії
c.196-198
7
Тези
Нематеріальна мотивація при управлінні командою проекту
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
8
Тези
Штучний нейрон як інструмент бізнесаналізу
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
9
Наукова стаття
Applying the theory of non-forceful cooperation in influence management, on project human resources
Коломієць Анна Степанівна
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Nauka i studia
в.20(151) c.94-101
10
Наукова стаття
Формування механізму управління підприємством при впровадженні комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2016
Державне управління: удосконалення та розвиток
в.В. 2 c.1-4
11
Тези
Research of forming stages of commercial concession economic nature
Коломієць Анна Степанівна
2016
Стратегические вопросы мировой науки: Міжнародна науково-практична конференція
c.112-114
12
Тези
Management a synergistic effect in the enterprise integration
Коломієць Анна Степанівна
2016
Перспективные научные исследования: Міжнародна науково-практична конференція
c.86-88
13
Тези
Змішане навчання як форма дистанційної освіти у вищих навчальних закладах
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.48-50
14
Тези
Ідентифікація як складова процесу управління ІТ-ризиками
Коломієць Анна Степанівна
Мезенцева Ольга Олексіївна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.309-310
15
Матеріали конференції
Моделювання міжгалузевої взаємодії в умовах впровадження еколого-економічних проектів
Коломієць Анна Степанівна
Латишева Тетяна Володимирівна
Онищенко Андрій Михайлович
2015
Матерівли 12-ї міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» КНУБА
c.-
16
Наукова стаття
Інноваційне машинобудування України: стан та перспективи розвитку
Коломієць Анна Степанівна
2014
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.11 c.151 – 157
17
Наукова стаття
Моделирование оптимального распределения прибыли франчайзинговой системы
Коломієць Анна Степанівна
2014
Экономика и предпринимательство
т.1 c.856 – 860
18
Наукова стаття
Комерційна концесія та суміжні договори – порівняльний аспект
Коломієць Анна Степанівна
2013
Науковий журнал Бізнес інформ
т.6 c.351 – 355
19
Наукова стаття
Оцінювання стану інтеграційних підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2013
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.10 c.236 – 240
20
Наукова стаття
Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2013
Економіка та держава
т.5 c.84 – 87
21
Тези
Оптимізація структури мережі при реалізації проекту комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2015
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I)
c.134
22
Тези
Порівняння франчайзингу з суміжними договорами
Коломієць Анна Степанівна
2014
Новейшие научные достижения – 2014 : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. – «Бял ГРАД-БГ»
c.81–83
23
Тези
Оцінка ємкості ринку товарів при формуванні франчайзингової мережі
Коломієць Анна Степанівна
2014
Матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “ Науково-технічний розиток: економіка, технології, управління”
c.106
24
Тези
Перспективи використання франчайзингу в машинобудуванні
Коломієць Анна Степанівна
2013
XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління"
c.89
25
Тези
Співвідношення понять франчайзинг та комерційна концесія
Коломієць Анна Степанівна
2013
IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”
c.231–233
26
Тези
Значення бренду для франчайзингу
Коломієць Анна Степанівна
2013
VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «B2B- маркетинг»
c.163 – 164
27
Тези
Моделювання взаємодії суб’єктів комерційної концесії
Коломієць Анна Степанівна
2012
VI Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»
c.70 – 71
28
Тези
Перспективні форми інтеграції підприємств інноваційного машинобудування України
Коломієць Анна Степанівна
2012
Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.125–126
29
Тези
Синергетичний ефект як мотив інтеграції підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпеченості сталої економіки в країні»
c.71-72
30
Тези
Багатокритеріальна методика оцінювання стану підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», 29 листопада 2012 р.: КНУТД
c.72–73
31
Тези
Проблеми кредитування франчайзингу в Україні
Коломієць Анна Степанівна
2012
Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”
c.72–73
32
Тези
Життєвий цикл комерційної концесії (франчайзингу)
Коломієць Анна Степанівна
2012
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
c.191
33
Наукова стаття
Впровадження концесійного механізму для стимулювання інноваційно - інвестиційної діяльності підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.9 c.432 – 436
34
Наукова стаття
Комерційна концесія – форма інтеграції підприємств
Коломієць Анна Степанівна
2012
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
т.4 c.91 – 96
35
Наукова стаття
Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні
Коломієць Анна Степанівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
т.27 c.188 – 193

Повернення до списку

Вгору