Автори, співробітники Університету

Романова Юлія Владиславівна
Romanova, Iuliia

Ідентифікатор автора: 160706
Author Identifier Number Scopus: 57202093345 →
Кількість пошукових запитів автора: 1273

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Зв'язок ціннісних орієнтацій підлітків зі схильністю до алкогольної адикції
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
Синельников Роман Юрійович
2020
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.22 c.190-193
2
Наукова стаття
Ценностные ресурсы личности психолога
Романова Юлія Владиславівна
2019
Актуальные проблемы психологии личности и социального взаимодействия
c.214-222
3
Тези
Медійна реклама як фактор політичного вибору студентської молоді
Романова Юлія Владиславівна
Горейко Вікторія Володимирівна
2019
Військова психологія у вимірах війни та миру: проблеми, досвід, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.187-190
4
Матеріали конференції
Маніпулятивні технології як загроза психологічній стабільності професійного розвитку особистості
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
2018
Військова психологія у вимірах війни та миру: проблеми, досвід, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.138-140
5
Наукова стаття
The use of projective methods in working with staff
Вакуленко Олександр Леонідович
Мілютіна Катерина Леонідівна
Пащенко Світлана Юріївна
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
Трофімов Андрій Юрійович
2018
Astra Salvensis
т.6 в.1 c.495-504
6
Матеріали конференції
Психологічні аспекти мислення як інтегративної характеристики професіоналізації особистост
Романова Юлія Владиславівна
2016
Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty: Medzinárodná vedecká konferencia
c.113-117
7
Матеріали конференції
Психологічна готовність особистості професіонала до протидії маніпуляціям
Романова Юлія Владиславівна
2017
Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.62-64
8
Навчально-методичний комплекс
Психологічні основи PR
Романова Юлія Владиславівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-37
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
10
Наукова стаття
Шляхи оптимізації ціннісної складової професійного мислення студентів-психологів
Романова Юлія Владиславівна
2016
Педагогіка і психологія професійної освіти
в.3 c.145-154
11
Наукова стаття
Аксіологічна обумовленість професіоналізації психолога-практика (теоретичний аналіз)
Романова Юлія Владиславівна
2016
Український психологічний журнал
в.1 c.104-112
12
Наукова стаття
Динаміка змін функціонально-операційного компонента у структурі професійного мислення студентів-психологів
Романова Юлія Владиславівна
2016
Technologies of Intellect Development
т.2 в.3 c.1-14
13
Наукова стаття
Стійкість особистості майбутніх медичних працівників як основа психологічного захисту від маніпулятивних впливів
Романова Юлія Владиславівна
Настай Дар'я Андріївна
2017
Український психологічний журнал
в.1 c.118-127
14
Наукова стаття
Дитячо-батьківські стосунки та санкції у вихованні дівчат-підлітків: проблеми взаємозв'язку
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
2017
Український психологічний журнал
в.2 c.140-149
15
Тези
Аксіологічна складова особистості психолога як основа його професійної генези
Романова Юлія Владиславівна
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.236-238
16
Наукова стаття
Професійне мислення в ієрархії фахових якостей особистості військового психолога
Романова Юлія Владиславівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4 c.151-156
17
Тези
Психологічні аспекти мислення як інтегративної характеристики професіоналізації особистості
Романова Юлія Владиславівна
2016
Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty: Medzinárodná vedecká konferencia
c.113-117
18
Хрестоматія
Політична психологія
Паньковець Віталій Леонідович
Романова Юлія Владиславівна
2015
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-360
19
Наукова стаття
Ценностная обусловленность профессионального мышления будущих психологов
Романова Юлія Владиславівна
2014
Уральский научный вестник. Педагогические науки. Психология и социология
в.6 c.114-118
20
Наукова стаття
Структурні особливості професійного мислення майбутніх психологів
Романова Юлія Владиславівна
2014
Наукові записки. Психологія і педагогіка
в.26 c.115-118
21
Наукова стаття
Розвиток особистісного потенціалу майбутніх психологів за допомогою програми оптимізації ціннісних детермінант професійного мислення студентів (за результатами експериментального дослідження)
Романова Юлія Владиславівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.43 c.393-398
22
Навчально-методичні праці
Психологія ментальності
Романова Юлія Владиславівна
2013
Політична психологія: комплекс типових навчальних програм (для підготовки студентів спеціальності 6. 030102, 7. 03010201, 8. 03010201 – «Психологія»)
c.69-78
23
Навчально-методичні праці
Психологія іміджу та піару
Романова Юлія Владиславівна
2013
Політична психологія: комплекс типових навчальних програм (для підготовки студентів спеціальності 6. 030102, 7. 03010201, 8. 03010201 – «Психологія»)
c.61-69
24
Наукова стаття
Психологічні особливості компонентної структури професійного мислення майбутніх психологів
Романова Юлія Владиславівна
2013
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.42 c.239-248
25
Тези
Ціннісна складова компетентнісного підходу в освіті
Романова Юлія Владиславівна
2013
Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю
в.2 c.30-31
26
Наукова стаття
Професійно важливі якості як сутнісна складова кар’єрного потенціалу психолога
Романова Юлія Владиславівна
2012
Наукові праці МАУП
в.4 c.197-203
27
Наукова стаття
Індивідуальна система цінностей як ресурсний потенціал становлення особистості фахівця з психології
Романова Юлія Владиславівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.39 c.148-155
28
Наукова стаття
Теоретичний аналіз підходів до вивчення професійного мислення у психології
Романова Юлія Владиславівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.37 c.70-74
29
Розділ монографії
Ціннісна сфера особистості психолога – практика як основа його професійного розвитку
Романова Юлія Владиславівна
2012
Практична психологія в системі вищої школи
c.135-144
30
Тези
Професійне мислення як важлива компетенція представників професій типу «людина – людина»
Романова Юлія Владиславівна
2012
Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни : Науково-практична конференція за міжнародною участю
c.312-314
31
Тези
Професійне мислення фахівця як складова соціального капіталу суспільства
Романова Юлія Владиславівна
2012
Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-19
32
Тези
Формування професійного мислення майбутніх психологів в освітньому середовищі
Романова Юлія Владиславівна
2012
Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Звітно-наукова конференція викладачів університету
c.126-127
33
Наукова стаття
Социальная напряженность и индивидуальное сознание
Романова Юлія Владиславівна
2000
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
в.6 c.193-198

Повернення до списку

Вгору