Автори, співробітники Університету

Чернишевич Олена Володимирівна
Chernyshevych Olena

Ідентифікатор автора: 162317
Кількість пошукових запитів автора: 844

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Новітньої історії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Інститут президентства в історії Автономної Республіки Крим доби незалежності України
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
Матеріали 6ї Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Історико-філософські дослідження молодих учених» (26 квітня 2018 року). – Суми: ФОП Цьома С.П.
c.114-116
2
Матеріали конференції
Економічна політика Президента Л.Кучми (1994 – 2004 рр.): історичний аспект
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
Наука. Освіта.Молодь. Умань – 2018: матеріали 9 Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців та студентів (м.Умань, 26 квітня 2018 р.) в 2-х ч. Ч.2 / ред..кол: В.В. Сокирська (гол.ред.), А.І. Мельник, О.А. Смерецька – Умань: ВПЦ «Візаві»
c.200-204
3
Праці конференції
Курс економічної політики Президента України Леоніда Кравчука (1991-1994 рр.)
Чернишевич Олена Володимирівна
2018
The Second International Scientific Congress ofScientists of Europe (as a part of the II International Scientific Forum of Scientists “East-West”), 10-11th May, 2018. – Vienna, Austria, 2018.
c.693-703
4
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-114
5
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-30
6
Тези
Роль вищої історичної освіти в системі гуманітарних векторів національного розвитку
Чернишевич Олена Володимирівна
2016
Materials of International scientific and prectical conference "Problems and perspectives in European education development, Prague, Czech Republic, 20th - 27th of November 2016
c.91-93
7
Матеріали конференції
Співробітництво Україна – НАТО за президентства Л.Кучми
Чернишевич Олена Володимирівна
2015
Матеріали Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції
c.72 – 74
8
Наукова стаття
Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект
Чернишевич Олена Володимирівна
2015
Інтелігенція і влада. Серія Історія.
т.32 c.329-342
9
Матеріали конференції
Питання ядерного роззброєння як складова зовнішньої політики Президента України Леоніда Кравчука
Чернишевич Олена Володимирівна
2014
Матеріали Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції
c.75-77
10
Наукова стаття
Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ – ХХІ століть: правовий та історичний аспект
Чернишевич Олена Володимирівна
2014
Вісник Академії адвокатури України
т.11 в.1 (29) c.27-35
11
Матеріали конференції
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 квітня 2000 року як приклад історичного досвіду врегулювання політичної кризи в Україні
Чернишевич Олена Володимирівна
2013
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Історико-філософські читання молодих учених»
c.185 – 188
12
Матеріали конференції
Дума України як приклад державотворчих процесів періоду незалежної України на початку 90-х років ХХ століття
Чернишевич Олена Володимирівна
2013
Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція
c.160-162
13
Наукова стаття
Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно – правовий аспект
Чернишевич Олена Володимирівна
2013
Часопис Київського університету права
в.4 c.127-130
14
Навчальний посібник
Логіка в таблицях і схемах: Структурний курс основ формальної логіки.
Чернишевич Олена Володимирівна
2010
Логіка в таблицях і схемах: Структурний курс основ формальної логіки.
15
Наукова стаття
До питання впливу інституту президентства на внутрішню та зовнішню політику України: історичний аспект (у плані дискусії)
Чернишевич Олена Володимирівна
2009
Вісник Київського славіністичного університету.
в.2 (28) c.108 – 113
16
Матеріали конференції
Становлення та розвиток інституту президентства в політичній системі України в 1990-ті рр.: аналіз історіографії проблеми
Чернишевич Олена Володимирівна
2007
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 в.V c.199 – 201
17
Наукова стаття
Становлення та розвиток інституту президентства у політичній системі України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Чернишевич Олена Володимирівна
2007
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
в.2 (39) c.177 – 182
18
Наукова стаття
Система влади в Україні (1991 – 1994): історичний аспект
Чернишевич Олена Володимирівна
2006
Часопис української історії. Збірник наукових праць
в.5 c.130-134
19
Наукова стаття
Становлення та трансформація інституту президентства в Україні в 1990-ті роки: аналіз історіографії проблеми
Слюсаренко Анатолій Гнатович
Чернишевич Олена Володимирівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.85-86 c.102 – 104
20
Матеріали конференції
Розмежування повноважень гілок влади в Україні за період президентства Л.М. Кравчука
Чернишевич Олена Володимирівна
2004
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.2 c.207 – 210

Повернення до списку

Вгору