Автори, співробітники Університету

Лаврентьєв Максим Миколайович
Lavrentiev Maksym

Ідентифікатор автора: 164716
Кількість пошукових запитів автора: 177

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної кібернетики
Посада: Асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 11, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 26

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Вплив бюджетних інструментів на показники регіонального розвитку
Лаврентьєв Максим Миколайович
2019
International Scientific Conference «Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies», 25 January 2019. - Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 220 p.
c.144-146
2
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Монографія
Актуальні питання реформування освіти в Україні
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
ДНУ "Інститут освітньої аналітики"
c.190-207
4
Наукова стаття
Influence of budgetary instruments on indicators of regional development
Баженова Олена Володимирівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
в.28 c.121-129
5
Наукова стаття
Сучасний інструментарій розвитку регіонів: інституційні зміни
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
Механізм регулювання економіки
в.2 c.45-58
6
Матеріали конференції
Трансформація інституціонального забезпечення процесів децентралізації в контексті європейської моделі розвитку
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.77-79
7
Матеріали конференції
Трансформація інституційного середовища у сфері фінансування освітніх послуг
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2018 р.)
в.Ч.1 c.14-16
8
Наукова стаття
Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні.
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
Фінанси України
в.8(273) c.91-105
9
Наукова стаття
Оплата праці в державних закладах вищої освіти: стан та виклики в контексті реформи мінімальної заробітної плати
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
Освітня аналітика України
в.3-4 c.96–107
10
Матеріали конференції
Сучасні проблеми застосування бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку в Україні та шляхи їх вирішення.
Лаврентьєв Максим Миколайович
2017
Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 квітня 2017 р.). – К.: КНЕУ, 2017. – 224 с.
c.96-101
11
Монографія
Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Ставицький Андрій Володимирович
Чеберкус Дмитро Вікторович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-496
12
Монографія
Державні фінанси України: розвиток та управління змінами (проблеми економічної безпеки)
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Ставицький Андрій Володимирович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-496
13
Монографія
Нормативно-правове забезпечення фінансування загальної середньої освіти в Україні: реалії, імперативи, вектори вдосконалення / Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні: монографія
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2017
ДНУ "Інститут освітньої аналітики"
c.200-220
14
Наукова стаття
Вдосконалення методики проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів.
Лаврентьєв Максим Миколайович
2017
Причорноморські економічні студії : науковий журнал
в.В.13, Ч.2 c.39-44
15
Матеріали конференції
Підвищення ефективності управління державними інвестиціями в Україні
Лаврентьєв Максим Миколайович
2016
International Scientific Conference Economy and Society: modern foundations for human development
c.37-39
16
Матеріали конференції
Трансформація бюджетного законодавства під впливом децентралізаційних процесів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2016
International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings
c.283-286
17
Монографія
Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Ставицький Андрій Володимирович
2015
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.27-72
18
Монографія
Розвиток фінансів державного сектору економіки України
Лаврентьєв Максим Миколайович
2016
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.104-110
19
Наукова стаття
Budgetary policy of Ukraine in the context of European integration processes
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2015
Regional Innovations
в.№3 c.59-66
20
Наукова стаття
Пріоритети бюджетної політики України в порівнянні з загальноєвропейськими тенденціями
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2016
Світ фінансів
т.1 c.140-148
21
Наукова стаття
Global transformations in trends of the new investment policy: implementation in Ukraine
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2016
Regional Innovations
т.1 в.3 c.47-53
22
Наукова стаття
Вдосконалення системи управління державними інвестиціями в Україні
Лаврентьєв Максим Миколайович
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.21 в.В.9(51) c.36-40
23
Матеріали конференції
Деякі питання державної підтримки регіонального розвитку
Лаврентьєв Максим Миколайович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 7-11 вересня 2015 р.)
т.2 c.57-59
24
Наукова стаття
Proposals for improving regulatory framework on allocation of the state capital expenditures for implementation and support of investment projects
Лаврентьєв Максим Миколайович
2015
Regional Innovations
в.В.2 c.40-48
25
Наукова стаття
Державна підтримка регіонального розвитку в Україні
Лаврентьєв Максим Миколайович
2015
Земля, труд и капитал: трансформацыя факторов производства в новой экономике. Вызовы и решения. / Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 150-летию К.К. Незабытовского (Витебск, 27 июня 2015 г).- Витебск: ООО "Центр ЭСТИС"
c.143-147
26
Матеріали конференції
Зарубіжний досвід бюджетної підтримки регіонального розвитку
Лаврентьєв Максим Миколайович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 30-31 жовтня 2014 р.
c.225-228
27
Монографія
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.39-71
28
Наукова стаття
Світовий досвід використання бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку
Лаврентьєв Максим Миколайович
2014
Економіка та держава
в.В.4 c.98-102
29
Наукова стаття
Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2014
Інвестиції: практика та досвід
в.В.1 c.53-61
30
Матеріали конференції
Напрями удосконалення нормативно-правового середовища державної підтримки регіонального розвитку в Україні
Лаврентьєв Максим Миколайович
2013
Фінансові механізми активізації підприємництва: VII Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2013 р. - Львів : ЛДФА
т.2 c.49-51
31
Наукова стаття
Удосконалення існуючих підходів до підготовки, оцінювання та відбору інвестиційних програм (проектів), які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
Лаврентьєв Максим Миколайович
2013
Вісник Львівської державної фінансової академії
в.В.25 c.121-129
32
Матеріали конференції
Державна підтримка регіонального розвитку в Україні
Лаврентьєв Максим Миколайович
2012
Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-24 листопада 2012 року).
т.1 c.355-357
33
Матеріали конференції
Зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання державного інвестування.
Лаврентьєв Максим Миколайович
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. IX Міжнар. наук.-практ. конференції, 25–26 жовтня 2012 р.
c.224-226
34
Матеріали конференції
Бюджетне регулювання економічного розвитку регіонів в контексті перезавантаження державних фінансів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2011
Система управління в контексті перезавантаження державних фінансів України: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. проф. І.О.Лютого. – К.: Освіта України, 2011
c.138-141
35
Матеріали конференції
Напрями фінансування бюджетних програм в період економічних реформ
Лаврентьєв Максим Миколайович
2011
Материалы X международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» (Алушта, 2-4 октября 2011 г.)
c.78-79
36
Монографія
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2011
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.491-505
37
Монографія
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2011
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.495-509
38
Матеріали конференції
Інвестиційна складова бюджетного забезпечення розвитку регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2010
Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 27-28 травня 2010 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2010.
c.93-96
39
Матеріали конференції
Запозичення світового досвіду використання бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2010
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджального розвитку», м. Донецьк, 22-24 квітня 2010 р. – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010.
c.399-401
40
Монографія
Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження Податкового кодексу України
Лаврентьєв Максим Миколайович
2010
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.270-307
41
Наукова стаття
Удосконалення механізму державного фінансування економічного розвитку регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2010
Вісник ДДФА
в.В.1(23) c.126-133
42
Матеріали конференції
Роль державного фінансування у економічному розвиту регіонів країни
Лаврентьєв Максим Миколайович
2009
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины. // Алушта, 1-3 жовтня 2009.
c.127-128
43
Матеріали конференції
Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2009
Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 21-23 травня 2009 р. – Х.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009
c.263-266
44
Матеріали конференції
Вплив глобального середовища на соціально-економічний розвиток регіонів
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2008
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах євроінтеграційних процесів», 6-7 листопада 2008 р.
c.15-16
45
Матеріали конференції
Бюджет розвитку місцевих бюджетів як інструмент впливу на економічний розвиток регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2008
Соціально–економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2008 р. – Х.: ФОП Александрова К. М.
c.204-205
46
Матеріали конференції
Запозичення органів місцевого самоврядування: шлях до зниження диспропорцій в економічному розвитку регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2008
Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2008 р. / Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2008.
c.391-392
47
Матеріали конференції
Вплив інструментів державного бюджету на економічний розвиток регіонів України
Лаврентьєв Максим Миколайович
2008
Соціально–економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства: Тези Між нар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21 березня 2008 р.): У 2 т.; Т І. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008.
т.1 c.61-62
48
Наукова стаття
Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України
Лаврентьєв Максим Миколайович
2008
Продуктивні сили і регіональна економіка
в.Ч.1 c.28-33
49
Матеріали конференції
Регіональний розвиток: проблеми та перспективи.
Лаврентьєв Максим Миколайович
2007
Особливості фінансово-бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіону. – Чернівці, 2007.
c.82-84
50
Матеріали конференції
Підвищення ефективності капітальних вкладень з місцевих бюджетів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2007
Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 квітня 2007 р. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007.
c.101-103
51
Матеріали конференції
Підвищення ефективності політики бюджетних видатків щодо економічного розвитку регіонів
Лаврентьєв Максим Миколайович
2007
Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства: Тези Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 23 березня 2007 р. –Дніпропетровськ: ДДФА, 2007
c.38-39
52
Матеріали конференції
Вплив бюджету країни на економічний розвиток регіонів України
Лаврентьєв Максим Миколайович
2007
Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних умовах: Наук.-практ. конф., Київ, 23-24 берез. 2007 р. [У 2-х ч.] / Редкол.: І. Я. Чугунов (голова) та ін. – К.: НДФІ, 2007 р.
в.Ч.1 c.285-288
53
Наукова стаття
Державний бюджет як інструмент впливу на економічний розвиток регіонів України
Лаврентьєв Максим Миколайович
2007
Наукові праці НДФІ
в.В.4 c.48-56
54
Наукова стаття
Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2007
Фінанси України
в.В.11(144) c.31-42
55
Матеріали конференції
Бюджетне регулювання економічного розвитку регіонів України на основі аналізу перспективних точок росту.
Лаврентьєв Максим Миколайович
2006
Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2006»: Труди V-ї міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2006 р.- Харків НТУ «ХПІ», 2006 р.
c.244-245
56
Наукова стаття
Вплив бюджетних інструментів на економічний розвиток регіонів України
Лаврентьєв Максим Миколайович
2006
Культура народов Причерноморья
в.В.96 c.52-55

Повернення до списку

Вгору