Автори, співробітники Університету

Заярна Інна Сергіївна
Zayarna Inna Sergiyivna

Ідентифікатор автора: 170286
Author Identifier Number Scopus: 57216159649 →
Кількість пошукових запитів автора: 599

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: викладач


Наукові інтереси: методика викладання професійно орієнтованої юридичної англійської мови / застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні юридичної англійської мови /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Дистанційне навчання англійського аргументативного письма студентів-правників як предмет методичного дослідження
Заярна Інна Сергіївна
2019
Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.5-8
2
Матеріали конференції
Етапи навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців
Заярна Інна Сергіївна
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» до Всесвітнього дня науки (м. Київ, 15 листопада 2019 р.).
c.578-580
3
Матеріали конференції
The application of distributed information systems based on blockchain technologies in higher education: benefits and challenges for Ukraine
Заярна Інна Сергіївна
Заярний Олег Анатолійович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.340-341
4
Монографія
Методика дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців
Заярна Інна Сергіївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-264
5
Навчальний посібник
Introduction to Academic Writing: Reference and Practice for PhD Students in Law. Вступ до академічного письма: навчальний посібник для здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі права
Жигадло Олена Юріївна
Заярна Інна Сергіївна
Трубчанінова Тетяна Анатоліївна
2020
Видавничий дім "Гельветика"
6
Навчальний посібник
Introduction to Legal English: Guidelines for ESP Training for Information Law LL.M Students. Вступ до юридичної англійської мови: навчально-методичний комплекс для іншомовної підготовки студентів ОР «Магістр» спеціалізації «Інформаційне право»
Заярна Інна Сергіївна
2020
Видавничий дім "Гельветика"
7
Наукова стаття
Принципи е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців
Заярна Інна Сергіївна
2019
Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць/ за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: НАУ, 2019
c.231-235
8
Наукова стаття
Методичні рекомендації щодо організації е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців
Заярна Інна Сергіївна
2019
Інноваційна педагогіка
т.3 в.19 c.87-91
9
Наукова стаття
The Model for E-Teaching English Reasoning Writing to Law Students Based on LMS MOODLE
Заярна Інна Сергіївна
2020
Information Technologies and Learning Tools
в.ч.2, в.5 c.152-162
10
Наукова стаття
Деякі методичні аспекти формування умінь англійського аргументативного письма майбутніх правознавців за умов е-навчання
Заярна Інна Сергіївна
2020
Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries
в.1 c.270-286
11
Наукова стаття
Сучасні підходи до викладання іноземної мови для спеціальних цілей (на прикладі юридичної англійської мови)
Заярна Інна Сергіївна
2020
Scientific and pedagogic internship “Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries”: Internship proceedings
c.102-105
12
Розділ монографії
Цілі та зміст навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців
Заярна Інна Сергіївна
2019
Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, problemy, perspektywy [monografia]
c.76-85
13
Тези
Деякі особливості застосування методу кейсів під час навчання студентів-юристів англійському аргументативному письму
Заярна Інна Сергіївна
2019
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
т.7 c.82-84
14
Матеріали конференції
Застосування жанрового підходу до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю
Заярна Інна Сергіївна
2019
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року)
т.1 в.1 c.60-62
15
Матеріали конференції
Психологічна комфортність як чинник ефективності дистанційного навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-правників
Заярна Інна Сергіївна
2017
Роль інновацій в трансформації сучасної науки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
в.1 c.21-23
16
Наукова стаття
Psychological aspects of distance learning of English reasoning writing as a type of law students’ learning activity
Заярна Інна Сергіївна
2018
THE UNITY OF SCIENCE
в.December, 2017 – January, 2018 c.27-32
17
Наукова стаття
Навчання англійського аргументованого писемного мовленна студентів юридичного профілю: психолінгвістичниий аспект
Заярна Інна Сергіївна
2018
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України)
в.1 (75) c.209-225
18
Наукова стаття
Особливості навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-юристів засобами дистанційного навчання
Заярна Інна Сергіївна
2018
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
в.2/201 (109) c.35-44
19
Наукова стаття
«Сократівська бесіда» як метод навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-правників: деякі проблеми застосування
Заярна Інна Сергіївна
2017
Scientific pedagogical internship «Education in the field of politology, sociology, history and philosophy: prospective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija
c.59-61
20
Наукова стаття
Особливості застосування компетентнісного підходу до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю
Заярна Інна Сергіївна
2017
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки
в.1 c.159-165
21
Наукова стаття
Зміст навчання англійського аргументованого писемного мовлення майбутніх правників
Заярна Інна Сергіївна
2017
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
в.1-2 c.81-87
22
Наукова стаття
Особливості застосування методу Сократа до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю
Заярна Інна Сергіївна
2017
Ars Linguodidacticae
в.1 c.48-53
23
Тези
Особливості дистанційного навчання англійського юридичного аргументованого писемного мовлення на платформі Moodle
Заярна Інна Сергіївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року)
т.2 c.401-402
24
Матеріали конференції
Some Features of Distance Learning of the English Language at Universities
Заярна Інна Сергіївна
2016
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.236-237
25
Матеріали конференції
Letter of Advice as a Type of English Reasoning Writing of Law Students: Teaching Methods and Techniques
Заярна Інна Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016 року
т.3 c.287-289
26
Матеріали конференції
Competency-based Approach to Teaching English Reasoning Writing to Law Students: General Characteristics
Заярна Інна Сергіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.149-150
27
Навчально-методичний комплекс
Introduction to Legal English
Заярна Інна Сергіївна
Клавдіч Вікторія Олександрівна
Кравець Катерина Юріївна
Саєнко Лідія Миколаївна
Самочорнова Ольга Анатоліївна
Ступенко Марія Юріївна
2016
НМК
28
Наукова стаття
Деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні англійської мови
Заярна Інна Сергіївна
2015
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
в.4 c.1-9

Повернення до списку

Вгору