Автори, співробітники Університету

Сорока Петро Миколайович
Soroka P.

Ідентифікатор автора: 172431
Author Identifier Number Scopus: 6602131822 →
Кількість пошукових запитів автора: 548

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних технологій
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Інформаційні системи і технології у менеджменті та фінансах / Економічні ризики / Інтелектуальний аналіз даних / Аналіз інформації в неструктурованих текстах /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 12, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Сорока Петро Миколайович
2019
Вид-во "ЦП "КОМПРИНТ" "
2
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи) з технологій штучного інтелекту
Гайна Георгій Анатолійович
Доманецька Ірина Миколаївна
Іларіонов Олег Євгенович
Красовська Ганна Валеріївна
Снитюк Віталій Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2020
Видавництво ТОВ ”ГЛІФ МЕДІА”
3
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи для отримання освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”
Гайна Георгій Анатолійович
Доманецька Ірина Миколаївна
Іларіонов Олег Євгенович
Красовська Ганна Валеріївна
Снитюк Віталій Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2020
Видавництво ТОВ ”ГЛІФ МЕДІА”
4
Наукова стаття
Проблема розбиття регіонів України на кластери з метою проведення регіонально орієнтованої економічної політики
Снитюк Віталій Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2020
Вчені запискм Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки
т.31
5
Наукова стаття
Дослідження впливу різних факторів на врожайність пшениці та кукурудзи за допомогою методів штучного інтелекту
Сорока Петро Миколайович
2019
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 квітня 2019 р.
c.285-286
6
Тези
Методи навчання нейронних мереж для задач класифікації зображень на датасетах невеликих розмірів
Сорока Петро Миколайович
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.218-219
7
Тези
Дослідження ефективності генераторів псевдовипадкових чисел методами машинного навчання
Самохвалов Юрій Якович
Сорока Петро Миколайович
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.206-207
8
Тези
Використання методів машинного навчання для прогнозування врожайності сільськогосподарських культур з використанням супутникових даних
Сорока Петро Миколайович
2019
VІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» 20 грудня 2019 року
c.254-256
9
Тези
Сучасні підходи застосування нейронних мереж для досліджень
Сорока Петро Миколайович
2019
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 квітня 2019 р.
c.287-288
10
Навчальний посібник
Засоби обробки таблиць
Сорока Петро Миколайович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2017
Видавництво ТОВ ”ГЛІФ МЕДІА”
11
Навчальний посібник
Практикум з інформаційних технологій в управлінні організацією
Сорока Петро Миколайович
2017
Видавництво «ЦП «КОМПРИНТ»
12
Тези
Використання Big Data як напрям підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств
Сорока Петро Миколайович
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики університетів наук про життя»
т.1 c.462-464
13
Тези
Розширення функціоналу адаптивної навчальної системи за допомогою чат-боту
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
Бузикіна Тетяна Вадимівна
2018
Міжнародна науково-практична конференціяї «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці»
c.44-46
14
Тези
Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою інструменту «Поиск решения» табличного процесора EXCEL
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2018
VII Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта», Луцьк-Світязь
c.107-109
15
Тези
Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою табличного процесора EXCEL
Сорока Петро Миколайович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 листопада 2017 р., м. Київ
c.42-43
16
Навчальний посібник
Основи операційних систем
Сорока Петро Миколайович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-65
17
Навчальний посібник
Засоби обробки текстів
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-112
18
Наукова стаття
Вирішення проблем прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою дерева рішень
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2016
Вісник НТУ «ХПІ»
в.В. 50 c.106-111
19
Наукова стаття
Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпоративних систем дистанційного навчання
Сорока Петро Миколайович
2016
Вісник НТУ «ХПІ»
в.В. 50 c.100-106
20
Наукова стаття
Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпора-тивних систем дистанційного навчання
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2016
Вісник НТУ ХПІ
c.100-106
21
Тези
Використання дерева рішень для розв'язання економічних задач
Сорока Петро Миколайович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
22
Навчальний посібник
Інформаційні системи і технології у фінансах
Сорока Петро Миколайович
2016
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-260
23
Навчальний посібник
Information systems and technologies
Сорока Петро Миколайович
2015
НУБіП України
c.1-145
24
Навчальний посібник
Інформаційні системи в інноваційній діяльності
Сорока Петро Миколайович
2015
НУБіП України
c.1-126
25
Навчальний посібник
Аналіз, моделювання та управління ризиками
Сорока Петро Миколайович
2015
Університет «Україна»
c.1-270
26
Навчальний посібник
Information systems and technologies. Laboratory Practical
Сорока Петро Миколайович
2016
НУБіПУ
c.1-153
27
Навчальний посібник
Управління проектами інформатизації
Сорока Петро Миколайович
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-587
28
Наукова стаття
Бази даних та системи управління базами даних
Сорока Петро Миколайович
2016
НУБіП України
c.1-119
29
Тези
Анотування неструктурованих текстів
Сорока Петро Миколайович
2016
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні: Міжнародна науково-практична конференція
c.152-153
30
Тези
A method of topic extraction in information retrieval
Поляков Сергій Анатолійович
Сорока Петро Миколайович
2016
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні: Міжнародна науково-практична конференція
c.149-151
31
Тези
Розв’язування систем нелінійних рівнянь за допомогою інструменту «Поиск решения»
Сорока Петро Миколайович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.29-30
32
Тези
Витягування ключових понять із неструктурованих текстів
Поляков Сергій Анатолійович
Сорока Петро Миколайович
2015
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні: Міжнародна науково-практична конференція
c.94-95
33
Навчальний посібник
Інформаційні системи і технології у менеджменті: методичний посібник для проведення лабораторних робіт
Балан Валерій Григорович
Сорока Петро Миколайович
2006
Національний аграрний університет
c.1-168

Повернення до списку

Вгору