Автори, співробітники Університету

Сорока Петро Миколайович
Soroka P.

Ідентифікатор автора: 172431
Author Identifier Number Scopus: 6602131822 →
Кількість пошукових запитів автора: 501

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних технологій
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Інформаційні системи і технології у менеджменті та фінансах / Економічні ризики / Інтелектуальний аналіз даних / Аналіз інформації в неструктурованих текстах /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 3, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 10, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Методи навчання нейронних мереж для задач класифікації зображень на датасетах невеликих розмірів
Сорока Петро Миколайович
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.218-219
2
Тези
Дослідження ефективності генераторів псевдовипадкових чисел методами машинного навчання
Самохвалов Юрій Якович
Сорока Петро Миколайович
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.206-207
3
Навчальний посібник
Засоби обробки таблиць
Сорока Петро Миколайович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2017
Видавництво ТОВ ”ГЛІФ МЕДІА”
4
Навчальний посібник
Практикум з інформаційних технологій в управлінні організацією
Сорока Петро Миколайович
2017
Видавництво «ЦП «КОМПРИНТ»
5
Тези
Використання Big Data як напрям підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств
Сорока Петро Миколайович
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики університетів наук про життя»
т.1 c.462-464
6
Тези
Розширення функціоналу адаптивної навчальної системи за допомогою чат-боту
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
Бузикіна Тетяна Вадимівна
2018
Міжнародна науково-практична конференціяї «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці»
c.44-46
7
Тези
Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою інструменту «Поиск решения» табличного процесора EXCEL
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2018
VII Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта», Луцьк-Світязь
c.107-109
8
Тези
Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою табличного процесора EXCEL
Сорока Петро Миколайович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 листопада 2017 р., м. Київ
c.42-43
9
Навчальний посібник
Основи операційних систем
Сорока Петро Миколайович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-65
10
Навчальний посібник
Засоби обробки текстів
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-112
11
Наукова стаття
Вирішення проблем прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою дерева рішень
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2016
Вісник НТУ «ХПІ»
в.В. 50 c.106-111
12
Наукова стаття
Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпоративних систем дистанційного навчання
Сорока Петро Миколайович
2016
Вісник НТУ «ХПІ»
в.В. 50 c.100-106
13
Наукова стаття
Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпора-тивних систем дистанційного навчання
Іларіонов Олег Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2016
Вісник НТУ ХПІ
c.100-106
14
Тези
Використання дерева рішень для розв'язання економічних задач
Сорока Петро Миколайович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
15
Навчальний посібник
Інформаційні системи і технології у фінансах
Сорока Петро Миколайович
2016
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-260
16
Навчальний посібник
Information systems and technologies
Сорока Петро Миколайович
2015
НУБіП України
c.1-145
17
Навчальний посібник
Інформаційні системи в інноваційній діяльності
Сорока Петро Миколайович
2015
НУБіП України
c.1-126
18
Навчальний посібник
Аналіз, моделювання та управління ризиками
Сорока Петро Миколайович
2015
Університет «Україна»
c.1-270
19
Навчальний посібник
Information systems and technologies. Laboratory Practical
Сорока Петро Миколайович
2016
НУБіПУ
c.1-153
20
Навчальний посібник
Управління проектами інформатизації
Сорока Петро Миколайович
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-587
21
Наукова стаття
Бази даних та системи управління базами даних
Сорока Петро Миколайович
2016
НУБіП України
c.1-119
22
Тези
Анотування неструктурованих текстів
Сорока Петро Миколайович
2016
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні: Міжнародна науково-практична конференція
c.152-153
23
Тези
A method of topic extraction in information retrieval
Поляков Сергій Анатолійович
Сорока Петро Миколайович
2016
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні: Міжнародна науково-практична конференція
c.149-151
24
Тези
Розв’язування систем нелінійних рівнянь за допомогою інструменту «Поиск решения»
Сорока Петро Миколайович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.29-30
25
Тези
Витягування ключових понять із неструктурованих текстів
Поляков Сергій Анатолійович
Сорока Петро Миколайович
2015
Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні: Міжнародна науково-практична конференція
c.94-95

Повернення до списку

Вгору