Автори, співробітники Університету

Ларін Дмитро Ігорович

Ідентифікатор автора: 172566
Кількість пошукових запитів автора: 1182

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: завідувач НДЛ Загальної психології

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 85, з них наукових статей (наукові публікації) - 44, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 30, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Травма розвитку історії психології в контексті кризового постмодернізму
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2020
Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті: Круглий стіл
c.41-47
2
Тези
"Мовна свідомість" як архетип культури: способи подолання когнітивних проблем
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.83-87
3
Навчальний посібник
Діагностика та корекція дитячих страхів у старшому дошкільному віці. Впровадження психосинтезу Роберто Ассаджіолі в роботі з актуальними страхами дітей старшого дошкільного віку
Ларін Дмитро Ігорович
2019
GlobeEdit
c.1-109
4
Навчально-методичні праці
Смисли професії майбутніх психологів
Ларін Дмитро Ігорович
2019
GlobeEdit
c.1-141
5
Наукова стаття
Діагностичні методи в соціальній роботі: практичне застосування
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Соціальний педагог
в.12 c.17-21
6
Наукова стаття
Тайм-менеджмент від А до Я
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психолог дошкілля
в.1 c.23-27
7
Наукова стаття
Психологічне спостереження: структура проведення та інтерпретація
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психолог дошкілля
в.4 c.11-21
8
Наукова стаття
Мовлення людини: функції та порушення
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Дефектолог
в.1 c.4-8
9
Наукова стаття
Порушення мовлення в дошкільному віці: причини, види, класифікація
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Дефектолог
в.1 c.8-12
10
Наукова стаття
«Прогресивні» педагогічні ідеї, або чому наші діти не вундеркінди?
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Дефектолог
в.2 c.4-5
11
Наукова стаття
Проблеми та суперечності: етичні аспекти в роботі психолога
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психолог
в.6 c.56-61
12
Наукова стаття
Діалогічний підхід в контексті прогностичної моделі української психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти
c.327-328
13
Наукова стаття
Дозвілля як місток до порозуміння: літні ігри для дорослих та дітей
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психолог дошкілля
c.17-21
14
Наукова стаття
Криза відповідальності дитячо-батьківських стосунків в контексті психосинтезу: досвід роботи зі страхами особистості
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.29 c.57-59
15
Наукова стаття
Психологічна характеристика дитини: види характеристик та їхні особливості
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психолог
в.10 c.74-81
16
Наукова стаття
Готовність дитини до школи: структура психодіагностичної роботи психолога
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Дитячий садок: управління
в.5 c.12-25
17
Розділ монографії
Results of the study of the role of "open psychological crisis" in the development of modern psychological science in Ukraine
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Инновационная наука, образование, производство и транспорт: Юриспруденция, образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика
c.57-73
18
Тези
Psychological crisis revealed in the history of psychological science in Ukraine
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Proceedings of the Second International Conference of European Academy of Science
c.102-103
19
Тези
Вплив історичного минулого на благополуччя особистості. Соціально-психологічний аспект
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.91-92
20
Тези
Феноменологічний та наративний підходи в контексті сучасних тенденцій української психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2019
АКСІОГЕНЕЗ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СТРАТЕГІЇ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: Науково-практичний семінар
c.30
21
Тези
Сучасна психологія в стані загострення кризи: історико-психологічний контекст
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.126-128
22
Тези
Криза психологічної служби України в контексті глобалізації
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Вектори психології: Міжнародна молодіжна наукова конференція
c.38-40
23
Тези
Психологічний вплив маркування на культуру споживання
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності: Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція
c.98-100
24
Тези
Вплив минулого на якість психічного життя особистості
Ларін Дмитро Ігорович
2019
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
c.99-101
25
Замітка
Професія психолога як потреба і виклик сучасного суспільства в контексті глобальних змін
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Програма «Тижня психології-2018»
c.27
26
Наукова стаття
Методологічний характер кризи психологічної науки у поглядах О. К. Тихомирова
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.1 в.14 c.123-126
27
Наукова стаття
Перспективи розвитку історико-психологічної науки на зламі століть
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
т.38 c.378-382
28
Наукова стаття
Development of reactological and resrarches in XX centuries historical and psychological searches in the soviet psychological science
Ларін Дмитро Ігорович
2017
The Scientific Heritage
т.2 в.18 c.54-56
29
Наукова стаття
ANALIS OF HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL PROCESS IN THE PERIOD OF «OPEN PSYCHOLOGICAL CRISIS» IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF ACTIVITY
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Web of Scholar
т.2 в.5 c.5-8
30
Наукова стаття
ПИТАННЯ ПРО СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У РІЗНИХ КРАЇНАХ ПОРУШЕНІ Р. ВОТСОНОМ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.15 c.119-122
31
Наукова стаття
Авторський збірник статей з наукової та практичної психології
Ларін Дмитро Ігорович
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-209
32
Наукова стаття
Аналіз передумов виникнення психологічної служби в Україні
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Теорія і практика сучасної психології
в.1 c.23-26
33
Наукова стаття
The study fundamental aspects of the history of 20th century psychology
Ларін Дмитро Ігорович
2018
World Science
в.5 c.5-7
34
Наукова стаття
Психодіагностика дітей у закладі дошкільної освіти: структура та організаційні засади
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психолог дошкілля
в.5 c.7-11
35
Наукова стаття
Використання змішаної методології у соціально-психологічних практиках в контексті постнекласичної раціональності
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.17 c.97-100
36
Наукова стаття
Подолання дитячих страхів. Метод психосинтезу Роберто Ассаджіолі
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психолог дошкілля
в.6 c.30-45
37
Наукова стаття
Готовність дитини до шкільного навчання: структура психодіагностичної роботи психолога
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психолог дошкілля
c.33-42
38
Наукова стаття
Індивідуально-типологічні особливості (психодіагностичний інструментарій)
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психолог дошкілля
в.8 c.42-47
39
Наукова стаття
Міжособистісні взаємини дошкільників. Інструментарій психолога
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психолог дошкілля
в.9 c.12-35
40
Наукова стаття
Qualitative analysis of the historical sense of the period of the "open psychological crisis" in Ukraine
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.39 c.317-320
41
Наукова стаття
Значення релігії у працях Зігмунда Фройда в контексті «відкритої психологічної кризи»
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Молодий вчений
в.9 c.310-313
42
Наукові висновки
Scientific search for an "open psychological crisis" in Ukraine
Ларін Дмитро Ігорович
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-93
43
Тези
Подолання дитячих страхів у старшому дошкільному віці методом психосинтезу Р. Ассаджіолі
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Всеукраїнський психологічний фестиваль "ПАРОСТОК"
т.6 c.8-9
44
Тези
Феномен історичної свідомості в контексті соціально-філософсько-психологічного аналізу
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.12-16
45
Тези
Степан Балей - один з фундаторів західноукраїнської школи психології першої третини XX століття
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.161-163
46
Тези
Вплив наукової діяльності П.П.Блонського на розвиток психології початку XX століття
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Психология глазами студентов : Научная конференция факультета философии и социальных наук с международным участием
т.15 в.2 c.53-54
47
Тези
Людина у світі культури
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Студентські культурологічні читання: Всеукраїнська студентська наукова конференціія
т.6 в.4 c.13-16
48
Тези
Психологічне сприйняття елементів маркування харчових продуктів
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Ресурсо - та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентноздатності: Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція
c.131-133
49
Тези
Історія психології в контексті метатеоретичної парадигми посткризових зрушень XXI століття
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Пріорітетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: Міжнародна науково-практична конференція
c.73-76
50
Тези
Психологічний аналіз робіт З. Фрейда українськими вченими XX століття крізь призму "відкритої психологічної кризи"
Ларін Дмитро Ігорович
2018
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
c.36-37
51
Матеріали конференції
"Криза психології" в ідеях Карла Бюлера та її значення у розвитку психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.11 c.123-127
52
Матеріали конференції
Застосування системного підходу у дослідженні "Відкритої психологічної кризи" на шляху становлення сучасної психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.13 c.54-58
53
Наукова стаття
Методологічна криза кінця XIX століття та її значення у становленні нової психологічної парадигми
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Молодий вчений
в.11 c.371-374
54
Наукова стаття
Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Український психологічний журнал
в.2 c.19-28
55
Наукова стаття
Методологія історико-психологічного дослідження періоду "відкритої кризи" в контексті становлення сучасної парадигми
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Психологія і особистість
в.1 c.308-316
56
Наукова стаття
Становлення психологічної думки вітчизняної української психології ХХ століття в структурі: інтеріоризація-катарсис-екстаз
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція
т.4 c.1-9
57
Наукова стаття
Методологічні засади дослідження історичного смислу та ролі "відкритої психологічної кризи" в контексті розвитку прикладної психології
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.1 в.6 c.172-175
58
Наукова стаття
Загальна характеристика психологічних напрямків першої третини XX століття у поглядах Л. С. Виготського
Данилюк Іван Васильович
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.36 c.55-65
59
Наукова стаття
Характеристика історико-психологічного процесу в контексті перебігу "відкритої психологічної кризи" у поглядах С. Л. Рубінштейна
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Психологічний часопис
т.3 в.7 c.82-91
60
Наукова стаття
Релігійна віра як чинник подолання критичних життєвих ситуацій
Ларін Дмитро Ігорович
Предко Денис Єрофейович
2017
Психологічний часопис
в.4 c.76-86
61
Наукова стаття
Теорія пізнання як категорія свідомості у філософсько-психологічній парадигмі
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.12 c.63-66
62
Наукова стаття
Прогностичний аналіз «відкритої психологічної кризи» у розвитку сучасної історико-психологічної науки в Україні
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Київський науково-педагогічний вісник
в.12 c.44-51
63
Наукова стаття
Психологічний аналіз впливу теологічного навчання у формуванні релігійного світогляду протестантів
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки
в.2 c.124-128
64
Тези
CHARAKTERYSTYKA OKRESU “OTWARTEGO KRYZYSU" JEGO ZNACZENIE W KSZTAŁTOWANIU NOWOCZESNEJ WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів
т.5 c.123-125
65
Тези
ROLA „OTWARTEGO KRYZYSU PSYCHOLOGICZNEGO” W ZAKŁADANIU WSPÓŁCZESNEJ NAUKI PSYCHOLOGICZNEJ NA UKRAINIE
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: International scientific conference
c.265-267
66
Тези
Застосування історико-функціонального методу у дослідженні періоду "відкритої психологічної кризи" в становленні сучасної психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.149-151
67
Тези
Вплив відкритої психологічної кризи на перебіг життєвих ситуацій особистості
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.9 в.9 c.211-214
68
Тези
Вчинковий підхід В. А. Роменця у дослідженні періоду "відкритої психологічної кризи" в психологічній науці
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.95-98
69
Тези
Застосування історико-генетичного методу дослідження періоду "відкритої психологічної кризи" у становленні української психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.9 c.105=107
70
Тези
Культурно-історичний підхід Л.С.Виготського до вивчення психічного позвитку особистості
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.151-153
71
Тези
Теоретичний аналіз феномену релігійної свідомості у поглядах Г.Костельника
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.75-78
72
Тези
Дослідження методологічних проблем історії психології в науковій спадщині В.А.Роменця
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.151-152
73
Тези
Роль "відкритої психологічної кризи" в становленні української психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології: Міжнародна наукова-практична
c.103-106
74
Тези
Проблема психології навчання у поглядах Л.С.Виготського в контексті періоду "відкритої психологічної кризи" у вітчизняній психологічній науці
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Актуальні проблеми психології навчання та розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.34-35
75
Тези
Психологічний аналіз розвитку особистості в контексті історико-психологічних досліджень
Ларін Дмитро Ігорович
2017
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
т.4 c.181-183
76
Тези
Психологічний аспект інформаційно-гібридної війни на сході України
Данилюк Іван Васильович
2017
Стан та перспективи реформння сектору безпеки і оборони України: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.43-45
77
Матеріали конференції
Психологічні особливості періоду "відкритої кризи" в контексті психологічної науки
Данилюк Іван Васильович
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки: Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція
т.3 c.1-5
78
Матеріали конференції
Теорія вчинку, її місце у вітчизняній та зарубіжній психології
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.17-19
79
Матеріали конференції
Аналіз історичного розвитку уявлень про психіку донаукового періоду в межах культурологічного підходу
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.99-103
80
Наукова стаття
Характеристика аналізу періоду „відкритої кризи”, її вплив у формуванні історико-психологічного знання
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.6 c.133-135
81
Наукова стаття
Методологічні аспекти дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи та його впливу на становлення сучасної психологічної науки
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Молодий вчений
в.7 c.369-372
82
Наукова стаття
Дослідження аналізу соціально-історичних умов, що визначили історичний смисл періоду відкритої психологічної кризи методом категоріального аналізу М. Ярошевського
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Молодий вчений
в.8 c.386-390
83
Наукова стаття
Теоретичний аналіз історичного розвитку психологічних уявлень в період Античності
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2 c.34-36
84
Наукова стаття
Психологічний супровід: реалізація підходів в освітньому просторі
Ларін Дмитро Ігорович
2015
Вісник інституту розвитку дитини
в.6 c.779-281
85
Тези
Методологические основы исследования исторического смысла в котексте развития прикладной психологии
Ларін Дмитро Ігорович
2016
Scientia. Психология и Педагогика
в.1 c.24-26

Повернення до списку

Вгору