Автори, співробітники Університету

Майданик Любов Романівна

Ідентифікатор автора: 172997
Кількість пошукових запитів автора: 798

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Деякі питання змісту об’єктивної форми вираження твору.
Майданик Любов Романівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.288-291
2
Матеріали конференції
Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві.
Майданик Любов Романівна
2019
Речове право: пріоритети та перспективи : матеріали Київських правових читань, (Київ, 22 березня 2019 року)
c.118-125
3
Матеріали конференції
Правомірне використання творів без дозволу правоволодільця яу умова звільгнення від віповідальності за порушення майнових авторських прав.
Майданик Любов Романівна
2019
Модернізація цивільно-правової відповідальності. Матвєєвські читання. Матеріали наук-пр. конф. Київ, 18 жовтня 2019 р.
4
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Наукова стаття
Поняття та межі об’єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів.
Майданик Любов Романівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.1 c.94-100
7
Наукова стаття
Commercialization of Intellectual Property Rights as Foundation for Innovation
Кодинець Анатолій Олександрович
Майданик Любов Романівна
2019
Science and innovation
в.15 (4) c.91-102
8
Наукова стаття
Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві.
Майданик Любов Романівна
2019
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.2 (106) c.59-64
9
Матеріали конференції
Щодо питань умов правової охорони творів в умовах інформаційного суспільстві
Майданик Любов Романівна
2018
International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings. April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018
10
Наукова стаття
Пародія на деякі об’єкти інтелектуальної власності за законодавством України
Майданик Любов Романівна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.11 c.45-48
11
Наукова стаття
Функції авторського права: поняття і зміст
Майданик Любов Романівна
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.3 c.14-18
12
Наукова стаття
Щодо питання принципів авторського права
Майданик Любов Романівна
2018
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 року)
c.567-571
13
Наукова стаття
Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн
Майданик Любов Романівна
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.11
14
Наукова стаття
Здійснення майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України.
Майданик Любов Романівна
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.10 c.12-17
15
Наукова стаття
Деякі правові аспекти недобросовісного використання доменного імені за законодавством України
Майданик Любов Романівна
2016
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.25 c.50-54
16
Наукова стаття
Принципи авторського права України: поняття, види, система
Майданик Любов Романівна
2017
Право України
c.181-188
17
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
18
Наукова стаття
Деякі правові аспекти недобросовістної конкуренції використання доменного імені за законодавсвом України
Майданик Любов Романівна
2016
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.25 c.50-54

Повернення до списку

Вгору