Автори, співробітники Університету

Ставицький Геннадій Анатолійович
Stavytskyi Gennadii

Ідентифікатор автора: 173098
ResearcherID, Web of Science: I-6068-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 711

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної психології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: психологія розвитку, вікова психологія, етнічна психологія, самопізнання, саморозвиток

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Overcoming psychoemotional traumatization personality in terms unstable presents day
Ставицький Геннадій Анатолійович
2019
Український психологічний журнал
в.1 c.204-214
2
Розділ монографії
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF ETHNIC SELF-CONSCIOUSNESS OF PERSONALITY IN YOUTHFUL AGE
Ставицький Геннадій Анатолійович
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations
в.1 c.427-444
3
Тези
Гібридизація особистості як варіант її нормативного розвитку в умовах глобалізації
Ставицький Геннадій Анатолійович
2018
Психологія людини: свідомість і реальність: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 в.233-235
4
Тези
Психологічна травматизація особистості в ситуації життєвих втрат
Ставицький Геннадій Анатолійович
2019
Військова психологія у вимірах війни та миру: проблеми, досвід, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.201-203
5
Тези
Вплив глобалізованих комунікативних мереж на становлення гібридної ідентичності особистості
Ставицький Геннадій Анатолійович
2019
Проблеми етнокультурної психології: історія і сучасність: Міжнародний науково-практичний форум
c.60-62
6
Навчально-методичний комплекс
Самостійна робота студентів. Методичні рекомендації до навчачльної дисципліни «Психологія ділового спілкування»
Ставицький Геннадій Анатолійович
2018
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-64
7
Тези
Теоретичний аналіз чинників розвитку етнічної та національної самосвідомості особистості
Ставицький Геннадій Анатолійович
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.271-274
8
Тези
Етнічна толерантність як чинник безкризового розвитку етнічної самосвідомості в юнацькому віці
Ставицький Геннадій Анатолійович
2018
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.192-193
9
Тези
Екологія людського розвитку: контекстні виміри
Ставицький Геннадій Анатолійович
2017
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
c.193-195
10
Матеріали конференції
Психологічні проблеми реабілітації учасників АТО
Ставицький Геннадій Анатолійович
2017
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.161-167
11
Матеріали конференції
Психологічні основи уміння вибудовувати близькі міжстатеві відносини
Ставицький Геннадій Анатолійович
2017
Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: Международная научно-практическая конференция
т.2 c.560-562
12
Наукова стаття
The implementation of a foreign language in the process of professional preparation of students-psychologists as a means of expansion of their intercultural communications
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Український психологічний журнал
в.2 c.109-119
13
Наукова стаття
Активні методи тренінгової роботи як технологія ресурсного розвитку особистості юнацького віку
Ставицький Геннадій Анатолійович
2017
Інноваційної технології розвитку ресурсів особистості:
c.108-112
14
Тези
Діагностика етнічної самосвідомості особистості проективними методами
Ставицький Геннадій Анатолійович
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.277-280
15
Тези
Роль іноземної мови у фаховій підготовці студентів
Ставицький Геннадій Анатолійович
2017
Генеза буття особистості: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.243-244
16
Матеріали конференції
Проблема дослідження етнічної самосвідомості особистості у вітчизняній та зарубіжній психологічних школах
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.18 в.1 c.290-293
17
Наукова стаття
Особливості розвитку етнічної самосвідомості особистості юнацького віку
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.4 c.127-133
18
Наукова стаття
Теоретичний аналіз проблеми етнічної самосвідомості як провідної ознаки етносу
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.77-82
19
Наукова стаття
Чинники та рівні розвитку етнічної самосвідомості у старшому юнацькому віці
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.4 c.213-233
20
Наукова стаття
Використання проективних методик у дослідженні етнічної самосвідомості особистості старшого юнацького віку
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості
т.6 в.11 c.283-292
21
Наукова стаття
Соціально-психологічний тренінг розвитку етнічної самосвідомості у старшому юнацькому віці
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
в.36 c.249-260
22
Наукова стаття
Розвиток етнічної самосвідомості та толерантності в юнацькому віці
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць
в.19-20 c.170-181
23
Наукова стаття
Етнічна самосвідомість особистості
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Вестник психологии развития и гештальт похода
в.2 c.53-55
24
Наукова стаття
Spiritual values as a mental resource of a leader
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Possibilities of Actualization of Human Mental Resources: International Scientific-Practical Seminar
в.1 c.64-68
25
Наукова стаття
Аналіз ідентичності студентів педагогічного вузу
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Evoluation Scientifie-educationfl programs for ethnic minorities: Innovative Seminar
в.2 c.136-141
26
Наукова стаття
Преподавание психологии на английском языке как способ расширения межкультурных коммуникаций
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Национальные культуры в межкультурной коммуникации
в.2 c.398-403
27
Наукова стаття
Роль іноземної мови за професійним спрямуванням у фаховій підготовці студентів
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету
в.7 c.217-221
28
Наукова стаття
Религиозное просвещение юношества как условие развития толерантности
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Национальные культуры в межкультурной коммуникации
в.1 c.441-449
29
Наукова стаття
Психолого-педагогічний такт викладача вищої школи
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.4 c.1-12
30
Наукова стаття
Уявлення студентів про необхідні особистісні характеристики сучасного державного лідера
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Вестник психологии развития и гештальт похода
в.2 c.57-59
31
Тези
Проблеми взаємозв’язку свідомості та самосвідомості особистості
Ставицький Геннадій Анатолійович
2015
Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Звітно-наукова конференція викладачів університету
в.1 c.82-85
32
Навчально-методичний комплекс
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Програма нормативної навчальної дисципліни галузі знань 0301 Соціально-політичні науки ОКР «Бакалавр» напряму підготовки: 6.030102 «Психологія»
Ставицький Геннадій Анатолійович
2014
Типові навчальні програми з дисципліни циклу професійної та практичної підготовки студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» ОКР «Бакалавр»
c.332-342
33
Наукова стаття
Вплив рольових ігор на розвиток самосвідомості особистості
Ставицький Геннадій Анатолійович
2014
Вестник психологии развития и гештальт похода
в.1 c.66-67
34
Наукова стаття
Розвиток віротерпимості та толерантності молоді засобами релігійної просвіти
Ставицький Геннадій Анатолійович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.43 c.406 -412
35
Наукова стаття
Psychological Analysis of Motivation for Studying at the Pedagogical University among Students of Different Specialties
Ставицький Геннадій Анатолійович
2014
Pedagogy and Teacher Education
в.795 c.85-94
36
Тези
Взаємодія світської освіти і релігійної просвіти у процесі розвитку духовності юнацтва
Ставицький Геннадій Анатолійович
2014
Психологічна просвіта у сучасному суспільстві: методологія, досвід, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.37-39
37
Матеріали конференції
Релігійна просвіта як засіб розвитку віротерпимості і толерантності молоді
Ставицький Геннадій Анатолійович
2013
Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління: Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців
c.119-126
38
Навчально-методичний комплекс
Етнопсихологія
Ставицький Геннадій Анатолійович
2013
Політична психологія: комплекс типових навчальних програм (для підготовки студентів спеціальності 6. 030102, 7. 03010201, 8. 03010201 – «Психологія»)
c.51-61
39
Наукова стаття
Ідентичність як механізм розвитку етнічної самосвідомості у старшому юнацькому віці
Ставицький Геннадій Анатолійович
2013
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць
в.13 c.146-154
40
Наукова стаття
Theoretical analysis of the ethnic identity development factors
Ставицький Геннадій Анатолійович
2013
Ethnicity: Ukrainian Perspectives
c.82-89
41
Тези
Мотиви вибору для навчання студентами різних спеціальностей педагогічного університету
Ставицький Геннадій Анатолійович
2013
Наукова спадщина І. О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології: Круглий стіл присвячений науковій творчості відомого українського психолога І. О. Синиці
c.5-7
42
Наукова стаття
Освіта як чинник професійного самовизначення особистості в юнацькому віці
Ставицький Геннадій Анатолійович
2012
Особистість. Організація. Суспільство
c.18-24
43
Розділ монографії
Мотивація професійного вибору студентів-першокурсників
Ставицький Геннадій Анатолійович
2012
Практична психологія в системі вищої школи
c.155-163
44
Тези
Особливості ставлення студентів до власного здоров'я
Ставицький Геннадій Анатолійович
2012
Здорова молодь - щаслива Україна: Наукова студентська конференція
c.97-100
45
Наукова стаття
Психологічні стратегії поведінки юнаків у конфліктній ситуації
Ставицький Геннадій Анатолійович
2011
Особистість. Організація. Суспільство
в.4 c.27-33
46
Тези
Особливості професійного самовизначення студентів першого курсу
Ставицький Геннадій Анатолійович
2011
Освіта та наука у вимірах XXI століття: Студенська звітно-наукова конференція
c.269-270
47
Наукова стаття
Психологічні особливості мотивації учбової діяльності підлітків
Ставицький Геннадій Анатолійович
2009
Особистість. Організація. Суспільство
c.26-33

Повернення до списку

Вгору