Автори, співробітники Університету

Пашинська Наталія Миколаївна
Pashynska Nataliia

Ідентифікатор автора: 173281
Author Identifier Number Scopus: 57192687813 →
ResearcherID, Web of Science: R-2086-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 628

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних технологій
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Використання інструментів ГІС при обліку та управлінні земельними активами ОТГ
Пашинська Наталія Миколаївна
2019
Часопис Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку»
c.64-68
2
Матеріали конференції
Data Mining of Network Events With Space-Time Cube Application
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
First Workshop on Platial Analysis (PLATIAL'18), Heidelberg, 20–21 September 2018
c.73-80
3
Матеріали конференції
Оцінка параметрів сталого розвитку методами ДЗЗ
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
IV Міжнародна науково-практична конференція ‘Картографія та вища школа: сучасний стан і стратегія розвитку” (27 вересня 2018 року, м.Київ)
c.71-74
4
Наукова стаття
The use of remote sensing data for modeling air quality in the cities
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
т.5 c.57-62
5
Наукова стаття
Risk Modeling of Accidents in the Power System of Ukraine with Using Bayesian Network
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.754 c.13-22
6
Наукова стаття
Застосування інструментарію геоінформаційного моделювання для інтелектуального аналізу даних пожежної небезпеки
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях
c.156-163
7
Наукова стаття
Інтелектуальний аналіз геопросторових даних як інструмент планування сталого розвитку
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.49-55
8
Праці конференції
Data Mining of Network Events with Space-Time Cube Application
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine August 21-25, 2018
c.79-83
9
Праці конференції
Parameterization of Sustainable Development Components Using Nightlight Indicators in Ukraine
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
System Analysis and Information Technology: International Conference
c.8-12
10
Тези
Використання інтелектуальних обчислень для моделювання даних пожежної небезпеки території
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.286-287
11
Тези
Використання 3D Space-Time Cube для моделювання просторово-часових даних
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
ГІС-форум: Наукова конференція
в.2 c.32-34
12
Тези
Моделювання наслідків хімічних аварій з використанням інструментарію ГІС
Бичков Олексій Сергійович
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Dynamical System Modeling and Stability Investigations: International Conference
c.171
13
Тези
Просторово-часове моделювання забруднення повiтря внаслiдок аварiй на хiмiчних об’єктах з використанням iнструментарiю ГIС
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
c.103-104
14
Тези
Clusterization of vegetation dynamics data by method hot spot analysis
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Міжнародна конференція
c.42-45
15
Тези
Використання 3D Space-Time Cube для iнтелектуального аналiзу даних
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
System Analysis and Information Technology: International Conference
c.150-151
16
Тези
Analysis of regional armed conflicts using spatial clustering methods
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
International conference "InterCarto-InterGIS24" (Bonn, July 24-28, 2018)
c.2
17
Тези
Можливості застосування ГІС для обробки даних інтернету речей
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
3rd East European Conference on Mathematical Foundations and Software Technology of Internet of Everything
в.1 c.60-61
18
Тези
Web Atlas of Sustainable Development of Ukraine
Пашинська Наталія Миколаївна
2018
ICA Commissions Joint Workshop on Atlases, Cognition, Usability (Olomouc, Czech Republic, April 27–30, 2018)
c.28-29
19
Монографія
Інформаційно-аналітичні технології прогнозування наслідків хімічних аварій
Пашинська Наталія Миколаївна
Снитюк Віталій Євгенович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-167
20
Наукова стаття
Застосування інструментарію геоінформаційного моделювання для інтелектуального аналізу даних пожежної небезпеки
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях
т.7 в.1229 c.156-163
21
Наукова стаття
Використання карт самоорганізації для кластеризації території за рівнем природно-техногенної небезпеки
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі
c.145-150
22
Наукова стаття
Інтелектуальний аналіз земного покриву території України на основі даних Globeland 30
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.117-126
23
Наукова стаття
Оцінка параметрів сталого розвитку методами інтелектуального аналізу даних ДЗЗ
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні
c.117-123
24
Тези
Просторово-часове моделювання забруднення повiтря внаслiдок аварiй на хiмiчних об’єктах з використанням iнструментарiю ГIС
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.103-104
25
Тези
Використання методу побудови дерева рішень для класифікації факторів пожежної небезпеки
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.299-301
26
Тези
Кластеризація даних динаміки вегетації методом "горячих точок"
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
ГІС-форум: Наукова конференція
c.40-43
27
Тези
Моделювання хімічного забруднення повітря на основі даних дистанційного зондування Землі
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.181-182
28
Матеріали конференції
Wildfire prediction and monitoring in Ukraine on base of Copernicus Land service
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Міжнародна конференція
c.41-45
29
Матеріали конференції
Використання інструментарію геоінформаційного моделювання для інтелектуального аналізу даних пожежної небезпеки
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Геоінформаційні технології в териториальному управлінні
c.123-125
30
Матеріали конференції
Значення транспортних вузлів у формуванні полюсів соціально-економічного зростання
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Освітні і наукові виміри географії: Всеукраїнська науково-практична конференція.
c.193-197
31
Монографія
Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку
c.1-184
32
Монографія
Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку
c.1-136
33
Навчальний посібник
Цифрова картографія
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Національний авіаційний університет
c.1-130
34
Навчальний посібник
Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних
c.1-396
35
Наукова стаття
Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.В. 15 Ч. 1 c.89-98
36
Наукова стаття
A decision trees in a classification of fire hazard fartors
Мусієнко Андрій Петрович
Пашинська Наталія Миколаївна
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.83 в.В.10 ч. 5 c.32-38
37
Наукова стаття
Вплив транспорту на регіональний розвиток: сучасні підходи до дослідження
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць. ДП «Прінт-Сервіс»
т.2 c.247-249
38
Наукова стаття
“Big Data” в просторовому управлінні міським середовищем
Пашинська Наталія Миколаївна
2015
Геоінформаційні технології в териториальному управлінні
c.68-72
39
Наукова стаття
Вплив полюсів соціально-економічного зростання, що формуються на основі транспортних вузлів та мереж, на регіональний розвиток
Пашинська Наталія Миколаївна
2015
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
в.В. 73 c.111-114
40
Наукова стаття
Використання карт самоорганізації для кластеризації території за рівнем природно-техногенної небезпеки
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі
c.145-150
41
Тези
Інтелектуальний аналіз даних на основі класифікації факторів пожежної небезпеки з використанням дерева рішень
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.203-205
42
Тези
Кластеризація території за ризиками виникнення надзвичайних ситуацій з використанням карт самоорганізації
Пашинська Наталія Миколаївна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.147-149
43
Тези
Особливості використання картографічних веб-сервісів для публікації просторових даних
Пашинська Наталія Миколаївна
2015
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
c.248-251

Повернення до списку

Вгору