Автори, співробітники Університету

Труш Олександр Вікторович
Trush O.

Ідентифікатор автора: 173386
Author Identifier Number Scopus: 57201774144 →
Кількість пошукових запитів автора: 315

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Мережевих та інтернет технологій
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні системи та мережі / системи технічного захисту інформації / кіберзахист /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Evaluating the effectiveness of cloud services
Дахно Наталія Борисівна
Кравченко Юрій Васильович
Лещенко Ольга Олександрівна
Махович Олександр Іванович
Труш Олександр Вікторович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.120-124
2
Наукова стаття
Organization of implementation of ubiquitous sensor networks
Кравченко Юрій Васильович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie &#346-rodowiska, 2012
в.8 c.36-39
3
Наукова стаття
Аdaptive management in a radio resources noiseimmunity conditions.
Самохвалов Юрій Якович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіотехніка та телекомунікації
в.1 c.121-130
4
Наукова стаття
Додатковий захистний код, обфускований віртуальною машиною
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
Сучасний захист інформації
в.3 c.54-63
5
Наукова стаття
МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРА РАДІОІМПУЛЬСІВ
Труш Олександр Вікторович
2018
Вісник національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут "
в.9 c.134-141
6
Практикум
Програмный комплекс «Контур информационной безопасности Searchinform»
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
К.: ВПВ «Задруга»
7
Тези
The building of a security strategy based on the model of game management
Бабенко Тетяна Василівна
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T)
c.57-60
8
Тези
Додатковий захистний код, обфускований виртуальною машиною
Лещенко Ольга Олександрівна
Труш Олександр Вікторович
2018
Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1 жовтня 2018 р.)
c.45-46
9
Тези
Оцінка ефективності послуг CLOUD TECHNOLOGY
Лещенко Ольга Олександрівна
Труш Олександр Вікторович
2018
Проблеми інформатики та моделювання
c.49-50
10
Навчальний посібник
Системы защиты конфеденциальных данных от внутрених угроз
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Редакційно-видавничий центр Задруга
c.1-235
11
Навчальний посібник
Топологія оптичних мереж FTTH (FIBER-TO-THE-HOME)
Барабаш Олег Володимирович
Кравченко Юрій Васильович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях
т.1229 в.7 c.150-155
12
Навчальний посібник
Cистемы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз. Программный комплекс «Контур информационной безопасности SearchInform»
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-256
13
Наукова стаття
Инструменты системы мониторинга событий информационной безопасности
Труш Олександр Вікторович
2016
Сучасний захист інформації
в.В. 4 c.76-81
14
Наукова стаття
Topology of Optical Networks FTTH (Fiber-to-the-Home)
Барабаш Олег Володимирович
Кравченко Юрій Васильович
Лещенко Ольга Олександрівна
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях
т.1229 в.В. 7 c.150 – 155
15
Наукова стаття
Аdaptive management in a radio resources noiseimmunity conditions
Самохвалов Юрій Якович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіотехніка та телекомунікації
в.В. 1 c.111-118
16
Практикум
Программный комплекс «Контур информационной безопасности Searchinform»
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Редакційно-видавничий центр Задруга
c.1-186
17
Тези
Підвищення рівня захисту інформації в системі інтернет-банкінгу
Труш Олександр Вікторович
2017
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
c.222 - 223
18
Тези
Джерела виникнення похибки та оцінка ступеню їх впливу на характеристики радіоканалу
Герасименко Оксана Юріївна
Лещенко Ольга Олександрівна
Труш Олександр Вікторович
2017
Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони: Науково-практична конференція
c.140-141
19
Наукова стаття
Mодель підсистеми моніторингу інцидентів безпеки інформації на об’єктах інформаційної діяльності
Труш Олександр Вікторович
2016
Сучасний захист інформації
в.В. 3 c.87-93
20
Наукова стаття
New types of optical fibres
Труш Олександр Вікторович
2016
Наука и образование (Ғылым және білім)
т.41 в.В. 22 c.118-126
21
Тези
Джерела виникнення похибки та оцінка ступеню їх впливу на характеристики радіоканалу
Труш Олександр Вікторович
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.91-91

Повернення до списку

Вгору