Автори, співробітники Університету

Труш Олександр Вікторович
Trush O.

Ідентифікатор автора: 173386
Кількість пошукових запитів автора: 189

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Мережевих та інтернет технологій
Посада: Доцент кафедри мережевих та інтернет технологій

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні системи та мережі / системи технічного захисту інформації / кіберзахист /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Organization of implementation of ubiquitous sensor networks
Кравченко Юрій Васильович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie &#346-rodowiska, 2012
в.8 c.36-39
2
Наукова стаття
Аdaptive management in a radio resources noiseimmunity conditions.
Самохвалов Юрій Якович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіотехніка та телекомунікації
в.1 c.121-130
3
Наукова стаття
Додатковий захистний код, обфускований віртуальною машиною
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
Київ, Науково-технічний журнал "Сучасний захист інформації"
в.3 c.54-63
4
Наукова стаття
МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРА РАДІОІМПУЛЬСІВ
Труш Олександр Вікторович
2018
Вісник національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут "
в.9 c.134-141
5
Практикум
Програмный комплекс «Контур информационной безопасности Searchinform»
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
К.: ВПВ «Задруга»
6
Тези
The building of a security strategy based on the model of game management
Бабенко Тетяна Василівна
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2018
2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T)
c.57-60
7
Тези
Додатковий захистний код, обфускований виртуальною машиною
Лещенко Ольга Олександрівна
Труш Олександр Вікторович
2018
Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1 жовтня 2018 р.)
c.45-46
8
Тези
Оцінка ефективності послуг CLOUD TECHNOLOGY
Лещенко Ольга Олександрівна
Труш Олександр Вікторович
2018
Проблеми інформатики та моделювання
c.49-50
9
Навчальний посібник
Системы защиты конфеденциальных данных от внутрених угроз
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Редакційно-видавничий центр Задруга
c.1-235
10
Навчальний посібник
Топологія оптичних мереж FTTH (FIBER-TO-THE-HOME)
Барабаш Олег Володимирович
Кравченко Юрій Васильович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Вісник НТУ «ХПІ», Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»
т.1229 в.7 c.150-155
11
Навчальний посібник
Cистемы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз. Программный комплекс «Контур информационной безопасности SearchInform»
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-256
12
Наукова стаття
Инструменты системы мониторинга событий информационной безопасности
Труш Олександр Вікторович
2016
Київ, Науково-технічний журнал "Сучасний захист інформації"
в.В. 4 c.76-81
13
Наукова стаття
Topology of Optical Networks FTTH (Fiber-to-the-Home)
Барабаш Олег Володимирович
Кравченко Юрій Васильович
Лещенко Ольга Олександрівна
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Вісник НТУ «ХПІ», Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»
т.1229 в.В. 7 c.150 – 155
14
Наукова стаття
Аdaptive management in a radio resources noiseimmunity conditions
Самохвалов Юрій Якович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіотехніка та телекомунікації
в.В. 1 c.111-118
15
Практикум
Программный комплекс «Контур информационной безопасности Searchinform»
Браіловський Микола Миколайович
Толюпа Сергій Васильович
Труш Олександр Вікторович
2017
Редакційно-видавничий центр Задруга
c.1-186
16
Тези
Підвищення рівня захисту інформації в системі інтернет-банкінгу
Труш Олександр Вікторович
2017
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
c.222 - 223
17
Тези
Джерела виникнення похибки та оцінка ступеню їх впливу на характеристики радіоканалу
Герасименко Оксана Юріївна
Лещенко Ольга Олександрівна
Труш Олександр Вікторович
2017
Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони: Науково-практична конференція
c.140-141
18
Наукова стаття
Mодель підсистеми моніторингу інцидентів безпеки інформації на об’єктах інформаційної діяльності
Труш Олександр Вікторович
2016
Київ, Науково-технічний журнал "Сучасний захист інформації"
в.В. 3 c.87-93
19
Наукова стаття
New types of optical fibres
Труш Олександр Вікторович
2016
Наука и образование (Ғылым және білім)
т.41 в.В. 22 c.118-126
20
Тези
Джерела виникнення похибки та оцінка ступеню їх впливу на характеристики радіоканалу
Труш Олександр Вікторович
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.91-91

Повернення до списку

Вгору