Автори, співробітники Університету

Луценко Олена Володимирівна

Ідентифікатор автора: 173563
Кількість пошукових запитів автора: 180

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов природничих факультетів
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Шляхи підвищення мотивації під час вивчення англійської мови
Луценко Олена Володимирівна
2018
Педагогічні науки. Збірник наукових праць. .– Херсон, 2018
т.2 в.LXXXIII c.43-47
2
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для студентів ІІІ-ІV курсу ННЦ «Інститут біології та медицини» (Ділове листування)
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Луценко Олена Володимирівна
2017
Київ: Видавництво «АВІАЗ»
c.3-43
3
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для розвитку навичок читання студентів І курсу ННЦ «Інститут біології та медицини»
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Луценко Олена Володимирівна
2017
Київ: Видавництво «АВІАЗ»
c.3-96
4
Матеріали конференції
Дидактична модель педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів Національної гвардії України свідомого ставлення до навчан
Луценко Олена Володимирівна
2016
Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали IIміжн. наук.-практ.- конф. (м. Київ, 25–26 берез. 2016 р.). – Херсон: Гельветика
c.93-95
5
Матеріали конференції
Соціально-політичні детермінанти зовнішньо системного рівня підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України
Луценко Олена Володимирівна
2016
Актуальні проблеми розвитку світової науки: матеріали міжн. наук.- практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2016 р.).– К.: Центр наукових публікацій
c.63-67
6
Матеріали конференції
Соціально-педагогічні детермінанти підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України
Луценко Олена Володимирівна
2016
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали всеукр. наук. конф.–Дніпропетровськ.: Роялпринт
c.82-84
7
Матеріали конференції
Педагогічні умови у науковій парадигмі теорії навчання
Луценко Олена Володимирівна
2016
Проблеми і перспективи наукових досліджень: матеріали XXXVII міжн. наук.- практ. конф. – К.: Лабораторія думки
c.25-27
8
Наукова стаття
Психолого-педагогічні та дидактичні засади формування у курсантів ВНЗ МВС України мотивації до навчання
Луценко Олена Володимирівна
2015
Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць/ Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – Київ: Едельвейс,
в.5-6 c.56-02
9
Наукова стаття
Формування професійної мотивації курсантів вищих навчальних закладів МВС України на основі інноваційних дидактичних моделей
Луценко Олена Володимирівна
2015
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
в.4 (85) c.133-138
10
Наукова стаття
Методика дослідження педагогічних умов формування свідомого ставлення до навчання у майбутніх офіцерів Національної гвардії України
Луценко Олена Володимирівна
2016
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія
в.1(8) c.83-89
11
Наукова стаття
Мотивація як основа свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності
Луценко Олена Володимирівна
2016
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
в.2(84) c.71-78
12
Наукова стаття
Соціально-економічні зрушення в суспільстві та їх віддзеркалення в мові (на матеріалі англійської, російської та української мов)
Бабій Сергій Миколайович
Курдіш Олександр Кузьмович
Луценко Олена Володимирівна
Писанець Іван Костянтинович
2016
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
c.5-23
13
Тези
Провідна роль словотвору у збагаченні терміносистеми економіки та бізнесу (на матеріалі англійської мови)
Курдіш Олександр Кузьмович
Луценко Олена Володимирівна
Нікіфорова Леся Віталіївна
2016
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування. Збірник тез наукових доповідей.–К.: ІМВ
c.31-34
14
Наукова стаття
Психолого-педагогічні проблеми формування мотивації учбової діяльності
Луценко Олена Володимирівна
2015
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
в.2 c.15-20
15
Наукова стаття
Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання
Луценко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки
в.3(50) c.167-174
16
Наукова стаття
Дидактичні засади формування мотивації до навчальної діяльності курсантів
Луценко Олена Володимирівна
2015
Актуальні проблеми юридичної педагогіки: матеріали доповідей круглого столу (м. Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К.: МП Леся,
c.66-69
17
Наукова стаття
Дидактическиеосновыразвитиямотивовучебнойдеятельностикурсантов
Луценко Олена Володимирівна
2015
EuropeanJ ournalo fEducationand Applied Psychology. Austria, Vienna
в.3 c.7-10
18
Наукова стаття
Соціально–педагогічне вивчення змісту і структури мотивів навчальної діяльності курсантів
Луценко Олена Володимирівна
2013
Горлівка 2013.Збірник наукових праць аспірантів та молодих вчених "Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності"
c.142-148

Повернення до списку

Вгору