Автори, співробітники Університету

Хлевна Юлія Леонідівна

Ідентифікатор автора: 173677
Author Identifier Number Scopus: 57191869873 →
Кількість пошукових запитів автора: 279

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Practical tools of meta-methodology of project management. Organizational component
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Sciences of Europe. Technical sciences
т.1 в.33 c.3-9
2
Наукова стаття
Organizational bases of implementation of Specified project management methodologies
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Sciences of Europe. Technical sciences
т.1 в.34 c.12-18
3
Наукова стаття
Методи адміністрування в мета-методології управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник інженерної академії України
в.3 c.205-211
4
Наукова стаття
Технологічні аспекти реалізації конкретизованої методології управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Технічні науки та технології: науковий журнал
т.4 в.14 c.141-148
5
Наукова стаття
Організація впровадження конкретизованої методології та інформаційної технології управління проектами як єдиної системи проектно-орієнтованого підприємства
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник НТУ «ХПІ», Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»
т.45 в.1321 c.134-141
6
Наукова стаття
Проблеми впровадження методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.4 в.65 c.69-76
7
Наукова стаття
Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
в.4 c.119-125
8
Наукова стаття
Впливи на формування конкретизованої методології управління проектами
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. Черкаси
c.45-54
9
Наукова стаття
Корпоративна інформаційна система управління інформацією підприємств і проекттів (PrimaDoc)
Єгорченков Олексій Володимирович
Іванов Євген В’ячеславович
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Свідоцтво №75910 Державного сектору Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
10
Наукова стаття
Інструменти мета-методології управління проектами вищих закладів освіти
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференція “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2018), м. Черкаси, 17 – 18 травня
c.88-90
11
Наукова стаття
Information interactions in the meta-methodology of project management
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Informational Journal information therries &applications, 2018.
в.Vol.25,№2 c.140-159
12
Наукова стаття
Метод оцінки та управління впливами на формування конкретизованої методології управління проектами
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. Черкаси
в.№ 2. c.82-90
13
Наукова стаття
Експертний метод формування інформаційного простору мета-методології управління проектами
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Управління розвитком складних систем. – К.
в.№35 c.57-63
14
Наукова стаття
Застосування системи управління інформацією підприємств та проектів PrimaDoc для автоматизації процесів підготовки та реалізації закупівель у вищих навчальних закладах
Хлевна Юлія Леонідівна
Хлевний Андрій Олександрович
2018
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
в. №4(64)
15
Наукова стаття
Development concept and method of formation of specific project management methodologies
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
Хлевний Андрій Олександрович
2018
Східно-Європейський журнал передових технологій»
c.6-16
16
Тези
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
в. №5(65)
17
Тези
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТА-МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Хлевна Юлія Леонідівна
Хлевний Андрій Олександрович
2018
XIV- Международная практическая конференция “Управление проектами: состояние и перспективы”, Миколаїв , 11 - 15 вересня 2018р
18
Наукова стаття
Управління знаннями в мета-методології управління проектами
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Управління проектами та розвиток виробництва
т.60 в.В. 4 c.53-61
19
Наукова стаття
Управління створенням конкретизованої методології управління проектами
Оберемок Наталія Василівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Управління проектами, системний аналіз і логістика
т.17
20
Наукова стаття
Структура знань в мета-методології управління проектами
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.29 c.78-85
21
Наукова стаття
Розвиток елементів КСУП на базі результатів реалізації процесів управління проектом
Зацерковний Віталій Іванович
Оберемок Наталія Василівна
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Вісник НТУ «ХПІ»
т.1214 в.В. 42 c.134-139
22
Наукова стаття
Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства
Оберемок Наталія Василівна
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
т.28 c.63 – 67
23
Наукова стаття
Попродуктова модель управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства
Єгорченков Олексій Володимирович
Оберемок Наталія Василівна
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Вісник НТУ «ХПІ», Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»
т.1229 в.В. 7 c.131-136
24
Наукова стаття
Ефективність управління технологічною підготовкою виробництва
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Вісник машинобудування та транспорту
25
Наукова стаття
Тенденції розвитку інформаційних технологій на підприємствах фінансової сфери
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Прикладні науково-технічні дослідження: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-17
26
Наукова стаття
Development of principles and method of electronic project management
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Східно-Європейський журнал передових технологій
в.5/3(89) c.23-29
27
Наукова стаття
Концептуальні основи побудови системи електронного управління інформаційними проектами
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Вісник НТУ ХПІ
т.1245 в.23 c.100-104
28
Наукова стаття
PrimaDoc – an enterprise information management system: implementation of the development and deployment project
Іванов Євген В’ячеславович
Кубявка Любов Богданівна
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
т.2 c.928-934
29
Тези
Науково-методологічні засади мета-методології впливу на управління проектами на основі концепції несилової взаємодії
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.113-115
30
Тези
Застосування мета-методології управління проектами в авіабудуванні
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
c.2.4-2.8
31
Тези
ІТ-освіта в Україні: навчання через практику
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті: Всеукраїнська науково-методична конференція
c.364-365
32
Тези
Створення та використання мета-методології управління проектами в умовах кризи
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Управління проектами розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.199-200
33
Тези
Методологія впровадження технології електронного менеджменту геологічних проектів 
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
34
Тези
Мета-методологія електронного управління проектами
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Управление проектами: состояние и перспективы: Международная практическая конференция
c.105-106
35
Тези
Факультет інформаційних технологій. Європейський підхід до освітньої діяльності
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.129-130
36
Тези
Автоматична обробка протоколів засідань команди проектного управління у системі електронного документообігу
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.93-94
37
Тези
Модель змін під дією впливів мета-методології управління проектами
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.101-102
38
Наукова стаття
Матричне управління програмами інформатизації у вищих навчальних закладах
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Збірник КНУБА «Управління розвитком складних систем»
в.В. 25 c.151-157
39
Наукова стаття
Control of informational Impacts on project management
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
т.1 c.387-392
40
Наукова стаття
Implementation project management methodologies in airspace industries on the basis impact theory
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Всесвітній конгрес «Авіація в XXI ст." - "Безпека в авіації та космічні технології"
т.7 c.1.8.40-1.9.1
41
Тези
Інформаційна аналітика та впливи в управлінні програмами інформатизації ВНЗ
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ): Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.67-68
42
Тези
Про доцільність використання комп’ютерно- орієнтованих засобів навчання на прикладі інтерактивної дошки
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Всеукраїнська електронна конференція
т.4 c.114-116

Повернення до списку

Вгору