Автори, співробітники Університету

Ходанович Олеся Володимирівна

Ідентифікатор автора: 173720
Кількість пошукових запитів автора: 116

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: математичні методи в психологічному дослідженні, вимірювання у психології, професійне становленні особистості, гіпнотерапія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Проблеми судово-психологічної експертизи неповнолітнього підозрюваного, що проводиться за участі фахівців в галузі клінічної психології
Ходанович Олеся Володимирівна
2017
Вісник Академії адвокатури України
т.14 в.1 c.255-262
2
Матеріали конференції
Проблеми діагностичних досліджень в судово-психологічній експертизі неповнолітніх осіб
Ходанович Олеся Володимирівна
2016
Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали всеукраїнської конференції
в.262-265
3
Навчальний посібник
Математичні методи в психологічних дослідженнях
Погорільська Наталія Іванівна
Ходанович Олеся Володимирівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-127
4
Наукова стаття
Проблеми й перспективні напрями розвитку судово-психологічної експертизи "моральної шкоди"
Ходанович Олеся Володимирівна
2016
Вісник Академії адвокатури України
т.13 в.3 c.139-148
5
Наукова стаття
Встановлення індивідуально-психологічних особливостей у справах компенсації моральної шкоди
Ходанович Олеся Володимирівна
2016
Криміналістика та судова експертиза
в.61 c.530-540
6
Наукова стаття
Перспективні напрями розвитку судово-психологічної експертизи неповнолітніх у кримінальному і цивільному судочинстві України
Ходанович Олеся Володимирівна
2016
Вісник Академії адвокатури України
т.13 в.2 c.119-127
7
Тези
Проблемні питання визначення прихильності дитини дошкільного віку
Ходанович Олеся Володимирівна
2016
Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: Науково-практична конференція
c.310-312
8
Наукова стаття
Значення судово-психологічної експертизи неповнолітніх при вирішенні сімейних спорів у цивільному судочинстві
Ходанович Олеся Володимирівна
2015
Часопис Академії адвокатури України
т.8 в.4 c.131-137
9
Матеріали конференції
Сучасні можливості судово-психологічної експертизи у кримінальному судочинстві
Ходанович Олеся Володимирівна
2014
Закарпатські правові читання
т.2 c.395-399
10
Наукова стаття
Сучасні проблеми судово-психологічної експертизи неповнолітніх
Ходанович Олеся Володимирівна
2014
Вісник Академії адвокатури України
т.11 в.3 c.170-178
11
Наукова стаття
Problem of defenition forensic competence psychological examination and competency of expert psychologist
Ходанович Олеся Володимирівна
2014
KELM (Knowledge, Education, Law, Management)
в.1 c.95-105
12
Тези
Створення психолого-криміналістичного портрета злочинця як одне із завдань консультативної допомоги спеціаліста-психолога
Ходанович Олеся Володимирівна
2013
Сучасні проблеми криміналістики: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П.Колмакова
c.329-331
13
Наукова стаття
Особливості впливу об’єктивних і суб’єктивних детермінант на зміст професійної самооцінки суддів
Ходанович Олеся Володимирівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4 c.187-195
14
Матеріали конференції
Аналітична професіограма діяльності суддів господарських судів: особливості розробки та результати практичного застосування
Ходанович Олеся Володимирівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2010
Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка
в.3 c.346-349
15
Наукова стаття
Досвід прикладного застосування аналітичного професіографуванні для професійної діагностики
Ходанович Олеся Володимирівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2010
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 в.484-492
16
Наукова стаття
Конкурентоспроможність як психологічна особливість студентської молоді
Ходанович Олеся Володимирівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.2 в.74 c.200-204
17
Наукова стаття
Психологічній аналіз професійної діяльності суддів
Ходанович Олеся Володимирівна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
в.18 c.211-215
18
Наукова стаття
Особливості змісту професійної самооцінки суддів
Ходанович Олеся Володимирівна
2007
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.12 c.101-105
19
Наукова стаття
Структурно-рівнева модель професійної самооцінки суддів (до постановки проблеми)
Ходанович Олеся Володимирівна
2006
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.7 c.77-83
20
Наукова стаття
Теоретичний аналіз проблеми професійної самосвідомості
Ходанович Олеся Володимирівна
2006
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.6 c.89-95
21
Наукова стаття
Онтогенетичні моделі професійного розвитку особистості
Ходанович Олеся Володимирівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
в.24-25 c.89-93
22
Наукова стаття
Особливості структури інтегральної індивідуальності суддів з різним рівнем професійної самооцінки
Ходанович Олеся Володимирівна
2006
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості
т.7 c.102-107
23
Тези
Особливості дослідження проблеми професійної самосвідомості
Ходанович Олеся Володимирівна
2005
Соціологія, психологія, педагогіка: погляд молодих науковців: Конференція студентів та аспірантів факультету соціології та психології
c.51-54
24
Тези
Особливості вивчення проблеми професійного становлення особистості у вітчизняній психології
Ходанович Олеся Володимирівна
2005
Психологічні проблеми сучасності: Науково-практична конференція студентів та молодих вчених
т.2 c.49-50

Повернення до списку

Вгору