Автори, співробітники Університету

Бабчук Юлія Йосипівна

Ідентифікатор автора: 173929
Кількість пошукових запитів автора: 242

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов природничих факультетів
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 10, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Використання сучасних комп’ютерних програм для дослідження емоційно навантаженої комунікації
Бабчук Юлія Йосипівна
2019
Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 травня 2019 р., Львів
c.90-92
2
Матеріали конференції
Дослідження інтонації в спонтанному мовленні
Бабчук Юлія Йосипівна
2018
Актуальні проблеми філологічної науки: «Сучасні наукові дискусії»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 жовтня 2018 р., Одеса
c.41-44
3
Наукова стаття
Cоціальний статус та залежність просодичних особливостей вигуків у мовленні чоловіків та жінок
Бабчук Юлія Йосипівна
2019
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
в.26 c.23-27
4
Наукова стаття
Залежність тембральних характеристик вигуків від соціального статусу мовців
Бабчук Юлія Йосипівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.1 (69) c.23-25
5
Наукова стаття
Частиномовний статус вигуків
Бабчук Юлія Йосипівна
2017
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
в.25 c.9-14
6
Наукова стаття
Тембральные особенности междометия Yeah в неподготовленной речи
Бабчук Юлія Йосипівна
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.5 c.5-13
7
Навчальний посібник
Теоретична фонетика англійської мови для філологів ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка
Бабчук Юлія Йосипівна
2017
Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка
8
Наукова стаття
Peculiarities of Interjections’ Use in Spontaneous Speech // Science and Education New Dimension
Бабчук Юлія Йосипівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.29 в.116 c.15-16
9
Наукова стаття
Спектральні характеристики вигуку Well та його залежність від соціального статусу мовців
Бабчук Юлія Йосипівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.Вип. 55, ч. 1 c.45-48
10
Наукова стаття
Семантичні та прагматичні особливості використання вигуків в квазіспонтанному мовленні
Бабчук Юлія Йосипівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.(В.60) c.94-96

Повернення до списку

Вгору