Автори, співробітники Університету

Дембицька Наталія Миколаївна
Dembytska Nataliia

Ідентифікатор автора: 175088
ResearcherID, Web of Science: G-7641-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 484

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психології розвитку
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: психологія розвитку (теорії розвитку економічної культури особистості, психологія молодшого шкільного віку, психологія підліткового віку, психологія юнацтва, молодості, зрілого віку) / психологія соціалізації (політичної, економічної, освітньої соціалізації, ресоціалізації особистості) / психологія особистісних змін і посттравматичного зростання / психологія соціального пізнання /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Психологія економічної соціалізації школярів
Дембицька Наталія Миколаївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-396
2
Навчальний посібник
Психодіагностика розвитку особистості в умовах сімейної соціалізації
Булатевич Наталія Миколаївна
Власова Олена Іванівна
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-323
3
Навчально-методичний комплекс
Економічна психологія: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни
Дембицька Наталія Миколаївна
Запека (Невідома) Яна Григорівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-40
4
Наукова стаття
Софтизація особистої власності учнівської молоді в умовах віртуалізації економіки
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.52 c.35-39
5
Наукова стаття
Вікові закономірності розвитку ставлення школярів до особистої власності
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.54 c.37-41
6
Наукова стаття
Ігрова практика для профілактики депривації права дитини на особисту власність
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості
т.6 в.16 c.25-36
7
Наукова стаття
Сучасні тенденції в становленні економічної культури школярів
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Психологічний часопис
т.5 в.7 c.115-128
8
Наукова стаття
Модифікація Тесту загальної схильності до підприємництва для школярів
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Психологічний часопис
т.5 в.11 c.110-125
9
Наукова стаття
Current Issues and Prospects of Modern Higher Legal Education in Conditions of the Fight against COVID-19
Данилюк Іван Васильович
Дембицька Наталія Миколаївна
2020
Cuestiones Políticas
т.37 в.65 c.438-456
10
Наукова стаття
Групове соціально-психологічне навчання в економічній соціалізації школярів
Дембицька Наталія Миколаївна
2020
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.56 c.22-29
11
Наукова стаття
Psychological support of children’s privacy development in preschool age
Власова Олена Іванівна
Дембицька Наталія Миколаївна
Корнієнко Олексій Васильович
2019
Current Problems of Psychiatry
т.20 в.4 c.318-327
12
Тези
Parents’ role in deprivation of preschoolers’ personal privacy
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Провадження антидискримінаційної політики в містах України для громадських організацій на прикладі міста Миколаїв
c.95-96
13
Тези
Економічне наставництво як соціалізуюча практика
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології
т.3 c.87
14
Тези
Новітні тенденції у становленні економічної культури учнівської молоді
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи: Круглий стіл
c.21-25
15
Тези
Розвиток суверенності особистості в період навчання у закладі загальної середньої освіти як проблема психологічної науки
Дембицька Наталія Миколаївна
Діденко О.Ф.
2020
Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.40-42
16
Монографія
Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді
Дембицька Наталія Миколаївна
2018
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
c.1-346
17
Наукова стаття
Економічне наставництво як соціалізуюча практика
Дембицька Наталія Миколаївна
2018
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.48 c.14-18
18
Тези
Parents' role in preschoollers' development of a personal privacy
Власова Олена Іванівна
Дембицька Наталія Миколаївна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.197
19
Тези
Ярмаркування як соціалізуюча практика для дорослих
Дембицька Наталія Миколаївна
2018
Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.13 c.123
20
Тези
Креативні практики для дорослих як агентів соціалізації дитини
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі: Науково-практичний семінар
т.9 c.24
21
Тези
Ігрові практики у профілактиці депривації особистого простору дитини
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.35-38
22
Тези
Практика мотивування дорослих в якості потенційних агентів економічної соціалізації учнів
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.34-36
23
Тези
Модифікація GET2 тесту для дослідження схильності до підприємництва у школярів
Дембицька Наталія Миколаївна
2019
Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи: Всеукраїнський конгрес із соціальної психології
т.2 c.101-104
24
Матеріали конференції
Адаптація до цивільного життя військовослужбовців, як повернулись із зони бойових дій
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.193-200
25
Матеріали конференції
Готовність молоді до матеріального самозабезпечення як умова долання викликів кризової економіки
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.134-135
26
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Абрамов Володимир Володимирович
Власова Олена Іванівна
Грищук Елісо Юріївна
Дембицька Наталія Миколаївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-39
27
Наукова стаття
Діалогічний та інтерсуб'єктивний контекст становлення економічної суб'єктності особистості
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.45 c.77-81
28
Наукова стаття
Проблеми соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій до мирного життя
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.15 c.620-631
29
Наукова стаття
Social-psychological adjustment of ex-servicemen to civilian life
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.1 в.7 c.168-177
30
Наукова стаття
ECONOMIC SOCIALIZATIONOF PUPILS: METHODOLOGICAL DIMENSIONS
Дембицька Наталія Миколаївна
2017
International Journal of Education & Development
в.2 c.76-81
31
Наукова стаття
SIGNS OF PRIVACY IN METAPHORICAL MODELS OF PUPILS’ PERSONAL PROPERTY
Дембицька Наталія Миколаївна
2017
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research
в.1 c.28-32
32
Наукова стаття
Системна модель соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації школяра
Дембицька Наталія Миколаївна
2017
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.46 c.29-34
33
Наукова стаття
Взаємини в сім’ї як чинник економічної соціалізації дитини
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Психологічний часопис
в.1, вип.3 c.56-64
34
Наукова стаття
Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації школярів: від традицій до креативу
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.44 c.21-25
35
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної соціалізації дитини в малозабезпеченій сім’ї
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.44 c.25-31
36
Наукова стаття
Економічна соціалізація дитини в просторі сімейних взаємин
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.9 в.9 c.166-172
37
Наукова стаття
Методологічні основи розвитку економічної культури дитини в школі
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.1 c.266-274
38
Тези
Особливості готовності студентства до матеріального самозабезпечення
Дембицька Наталія Миколаївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.134-135

Повернення до списку

Вгору