Автори, співробітники Університету

Погорська Ірина Іванівна
Pogorska Iryna

Ідентифікатор автора: 175458
ResearcherID, Web of Science: I-3196-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 745

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: Старший науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: американістика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 13, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Глобальні тренди міжнародних відносин: колективна монографія
Даниленко Сергій Іванович
Добржанська Олена Леонідівна
Копійка Валерій Володимирович
Коппель Олена Арнольдівна
Кучмій Олена Петрівна
Мінгазутдінов Ігор Олександрович
Мінгазутдінова Галина Ігорівна
Пархомчук Олена Станіславівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Погорська Ірина Іванівна
Рижков Микола Миколайович
Сергійчук Володимир Іванович
Фролова Оксана Миколаївна
Чекаленко Людмила Дмитрівна
Шевченко Олена Володимирівна
2020
ВАДЕКС (монографія)
2
Матеріали конференції
Безпековий розвиток ЄС у сучасному науковому дискурсі
Погорська Ірина Іванівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства». м. Одеса, 7-8 вересня 2018 р.
c.83-88
3
Матеріали конференції
Development of relations of strategic partnership in modern international relations
Погорська Ірина Іванівна
2018
21-st International Conference, CADE . 21. Bremen, Germany
c.105-108
4
Матеріали конференції
Ефективнiсть наротологiї у вимiрi розвитку сучасного соцiально-полiтичного пiзнання
Погорська Ірина Іванівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». м. Одеса 2–13 квітня 2019 р
5
Матеріали конференції
Концептуальное измерение стратегической культуры: взаимосвязь теории и практикиразвитие единой Европы в сфере безопасности: особенности современного научного дискурса
Погорська Ірина Іванівна
2019
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.) Материалы IV Международной научно-практической конференции. г. Витебск 23 мая 2019 г.
c.29-34
6
Монографія
European vector of modern psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland
Погорська Ірина Іванівна
2018
Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu. - Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018
7
Монографія
Стратегічний наратив: науковий дискурс
Погорська Ірина Іванівна
2019
Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах: монографія. – К.: Вадекс, 2019
c.10-59
8
Монографія
Внешняя политика США в ХХІ веке. Эволюция основных региональных направлений Вашингтона
Погорська Ірина Іванівна
2019
Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019
c.218-231
9
Наукова стаття
Отношения Франция – США накануне и во время Первой мировой войны: уроки прошлого, сформировавшие будущее
Погорська Ірина Іванівна
2018
Материалы международной научно-практической конференции к 100-летию Великой войны 1914–1918 гг. Первая мировая война и становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образовани
c.8-11
10
Тези
Iнфополітика у вимірі міжнародних відносин: концептуальні та прикладні аспекти
Погорська Ірина Іванівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку», м. Одеса, 19-20 січня 2018 р.
11
Тези
The praxeological dimension of modern international-political studies
Погорська Ірина Іванівна
2018
International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», Vytautas Magnus University Faculty of Social Sciences (Kaunas, Lithuania) February 23rd, 2018
c.89-91
12
Матеріали конференції
IНФОПОЛIТИКА У ВИМIРI МIЖНАРОДНИХ ВIДНОСИН: КОНЦЕПТУАЛЬНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ
Погорська Ірина Іванівна
2018
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку», Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, м. Одеса, 19-20 січня 2018 р.
c.87-92
13
Матеріали конференції
THE PRAXEOLOGICAL DIMENSION OF MODERN NTERNATIONAL-POLITICAL STUDIES
Погорська Ірина Іванівна
2018
Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: International scientific conference
c.89-91
14
Матеріали конференції
Развитие единой Европы в сфере безопасности: особенности современного научного дискурса
Погорська Ірина Іванівна
2018
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.) Материалы III Международной научно-практической конференции. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 17–18 мая 2018г.
c.109-113
15
Матеріали конференції
БЕЗПЕКОВИЙ РОЗВИТОК ЄС У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСI
Погорська Ірина Іванівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства». м. Одеса, 7-8 вересня 2018 р.
c.83-88
16
Монографія
THE EFFECTIVENESS OF PRAXEOLOGY AS A METOD OF SCIENTIFIC PRESENTAION OF THE ORGANIZATION OF HUMAN ACTIVITY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF POLITICAL POWER
Погорська Ірина Іванівна
2018
"European vector of modern psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland" / Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu.- R:Izdevnieciba “Baltija Publishing
c.398-421
17
Монографія
Стратегічне партнерство у теоретичному контексті розвитку сучасних міжнародно-політичних досліджень
Погорська Ірина Іванівна
2018
«Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах» /К.: Вадекс, 2018
c.11-45
18
Монографія
Партнерство США - Індія: особливості стратегічного діалогу та потенціал розвитку
Погорська Ірина Іванівна
2018
«Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах» /К.: Вадекс, 2018
c.280-301
19
Монографія
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти
Березовська Ірина Андріївна
Головко Анна Ярославівна
Дорошко Микола Савович
Кондратенко Олег Юрійович
Копійка Валерій Володимирович
Кост Ірина Анатоліївна
Муравйов Віктор Іванович
Намонюк Чеслава Ігорівна
Піскорська Галина Андріївна
Погорська Ірина Іванівна
Попко Євген Вікторович
Рилач Наталія Михайлівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Хлистун Ганна Юріївна
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
20
Наукова стаття
THE DILEMMAS OF MODERN DEMOCRACY DEVELOPMENT: THEORY AND PRACTICE
Погорська Ірина Іванівна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.133 c.49-67
21
Наукова стаття
Ефективність концепту стратегічної культури в контексті розвитку сучасних міжнародно-політичних досліджень
Погорська Ірина Іванівна
2018
Політикус: науковий журнал
в.1 c.95-100
22
Наукова стаття
«Арабский мир» в современной политике США: особенности и вызовы
Погорська Ірина Іванівна
2018
Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура: сб. науч. ст.
23
Матеріали конференції
ЄВРОПЕЙСЬКА БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА: ОСОБЛИВОСТI ПIДХОДУ ЄС В КОНТЕКСТI «ПОЛIТИКИ СУСIДСТВА»
Погорська Ірина Іванівна
2017
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності"
c.73-78
24
Монографія
На шляху до стратегічно-культурної еволюції
Погорська Ірина Іванівна
2017
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Таджикистан та Україна - 25 років співробітництва"
c.66-68
25
Наукова стаття
EU-Ukraine relations in the context of the format of "Eastern Partnership" and Association Agreement
Погорська Ірина Іванівна
2017
Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia
c.181-185
26
Наукова стаття
Безпековий розвиток єдиної Європи: особливості сучасного наукового дискурсу
Погорська Ірина Іванівна
2017
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
в.5 c.9-13
27
Наукова стаття
Концептуалізація інтегративної парадигми в контексті побудови партнерства у міжнародних відносинах
Погорська Ірина Іванівна
2017
Політикус: науковий журнал
в.2 c.134-137
28
Наукова стаття
Updating discourse on the problem of co-optation integrative potential in the security dimension of a united Europe Proceedings of the VII International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries"
Погорська Ірина Іванівна
2017
Cambridge Journal of Education and Science, “Cambridge University Press”
в.V.ХVII c.710-716
29
Наукова стаття
ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО СВIТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО ФАХIВЦЯ: НАУКОВО-ДОСЛIДНИЦЬКИЙ ТА ОСВIТНIЙ АСПЕКТИ
Погорська Ірина Іванівна
2017
Education in modern university
c.66-69
30
Наукова стаття
ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС В КОНТЕКСТI УГОДИ ПРО АСОЦIАЦIЮ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМIРИ
Погорська Ірина Іванівна
2017
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.15
31
Тези
PROBLEMS OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT AND THE PROSPECTS OF DEMOCRACY
Погорська Ірина Іванівна
2017
Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology: International scientific-practical conference
c.150-153
32
Матеріали конференції
Национальный суверенитет в теории и практикесовременных международных отношений: аксиологическое измерение
Погорська Ірина Іванівна
2015
Матеріали ІІ Международной научно-практической конференции«Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918г. – начало ХХІ в.)»
c.23-27
33
Матеріали конференції
China’s strategic culture: the potential to oppose US global strategic leadership
Погорська Ірина Іванівна
2015
International Academic Congress «History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization»
c.268-273
34
Монографія
Комунікативні тренди міжнародних відносин
Бєлоусова Наталія Борисівна
Запорожець Оксана Юріївна
Кучмій Олена Петрівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Погорська Ірина Іванівна
Рижков Микола Миколайович
Фролова Оксана Миколаївна
2015
Центр вільної преси (монографія)
т.1 c.1-614
35
Монографія
Французька модель державності: політичний, економічний,соціальний і правовий аспекти
Погорська Ірина Іванівна
2015
ДАУ МЗС України
36
Монографія
Регіональні стратегії США і Європи:зовнішньополітичний і безпековий вимір
Бєлоусова Наталія Борисівна
Добржанська Олена Леонідівна
Кучмій Олена Петрівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Погорська Ірина Іванівна
Рижков Микола Миколайович
2016
Центр вільної преси (монографія)
c.528
37
Монографія
Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження
Піпченко Наталія Олександрівна
Погорська Ірина Іванівна
Рижков Микола Миколайович
2016
Центр вільної преси (монографія)
38
Наукова стаття
Глобальне лідерство США: виклик мiжнародно-системної трансформацiйностi XXI століття
Погорська Ірина Іванівна
2015
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.5
39
Наукова стаття
Стратегічна культура США: внутрішні детермінанти зовнішньої дії
Погорська Ірина Іванівна
2015
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.6
40
Наукова стаття
Східне партнерство ЄС як форма міжнародної стратегічної взаємодії: імперативи і виклики
Погорська Ірина Іванівна
2016
Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки
в.2 c.32-36
41
Наукова стаття
US strategic culture: the internal potential of global strategic leadership
Погорська Ірина Іванівна
2015
Oxford Journal of Scientific Research
в.No.1 (9) c.547-554
42
Наукова стаття
USA-India Dialogue: The impact of two strategic cultures
Погорська Ірина Іванівна
2015
Massachusetts Review of Science and Technologies
в.No.2. (12) / (July-December) VOLUME VI c.437-443
43
Наукова стаття
Террористический антиамериканизм: вызов для арабской политки СШA
Погорська Ірина Іванівна
2015
Материалы Международной научно-практической конференции «Социальные конфликты: поиск согласия и примирения»
c.9-13
44
Наукова стаття
US-Europe relations: conceptual foundations of natural alliance integrative paradigm
Погорська Ірина Іванівна
2016
American Journal of Science and Technology
в.1(21) c.559-566
45
Наукова стаття
Strategic Culture: specificities of discourse about the conceptefficiency in analyzing the international politica
Погорська Ірина Іванівна
2016
Cambridge Journal of Education and Science
в.1(15) c.518-526

Повернення до списку

Вгору