Автори, співробітники Університету

Яблонська Тетяна Миколаївна
Yablonska Tetiana

Ідентифікатор автора: 175508
ResearcherID, Web of Science: S-2060-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 2945

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психології розвитку
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: розвиток ідентичності особистості, розвиток дитини у сім'ї, практична психологія, сімейне консультування

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Саморозвиток студента як орієнтир сучасної вищої освіти
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2020
Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки: Міжнародна наукова інтернет-конференція
т.2 c.222-228
2
Наукова стаття
THE FEATURES OF ADOLESCENTS'S PERCEPTIONS ABOUT PARENTHOOD
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
Максимчук Дар'я
2020
Socialization & Human Development: International Scientific Journal
т.1 в.1 c.134-142
3
Наукова стаття
Біографічний метод у дослідженні проблем харчової поведінки
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2019
Психологія особистості
в.1 c.215-226
4
Наукова стаття
Образи ідеальних батьків як складова частина уявлень про батьківство в юнацькому віці: етнопсихологічні особливості
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
Мамбетова Арзи Алімівна
2019
Теорія і практика сучасної психології
т.2 в.6 c.142-147
5
Наукова стаття
Development of the State Family Policy, Oriented on a Well-functioning Family
Яблонська Тетяна Миколаївна
2019
Rocznikі Teologicznе
т.66 в.10 c.61-76
6
Наукова стаття
The influence of the family on the formation of eating and weight disorders
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2019
Current Problems of Psychiatry
т.20 в.4 c.297-300
7
Наукова стаття
The features of adolescents’ perception about parenthood
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
Мамбетова Арзи Алімівна
2020
Socialization & Human Development: International Scientific Journal
т.2 в.1 c.134-142
8
Наукова стаття
The Peculiarities of Career Crises of Lawyers: Psychological and Social Aspects
Яблонська Тетяна Миколаївна
Сіроха Лілія Вікторівна
2020
Roczniki teologiczne
т.67 в.1
9
Тези
Сімейні цінності сучасної української молоді
Яблонська Тетяна Миколаївна
2020
Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.61-63
10
Тези
Ціннісні пріоритети професійної підготовки фахівців соціономічних професій
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2020
Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: Міжнародна науково-методична конференція
c.185-188
11
Тези
Проблема емоційного вигорання в контексті психологічного благополуччя особистості
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2020
Психологічні умови благополуччя персоналу організацій: Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
c.220-222
12
Матеріали конференції
Проблеми розвитку сім’ї в ракурсі державної сімейної політики
Яблонська Тетяна Миколаївна
2019
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.88-92
13
Наукова стаття
Nickname as a Means of Linguistic Self-Presentation in the Internet of People with Eating Disorders
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
т.25 в.1 c.409-430
14
Наукова стаття
PECULIARITIES OF PERSONAL SELF-IMPROVEMENT IN EARLY AND LATE ADOLESCENCE
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.8 в.2 c.8-19
15
Наукова стаття
Pedagogical interaction as a subject of scientific reflection of S. Balay
Яблонська Тетяна Миколаївна
2019
Socialization & Human Development: International Scientific Journal
т.1 в.1 c.80-87
16
Розділ монографії
Сімейна психотерапія й сімейне консультування у реабілітації дітей, які зазнали насильства
Бурлачук Леонід Фокович
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2019
Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості
c.87-111
17
Розділ монографії
Вплив проблемної харчової поведінки на трансформації внутрішньої картини життєдіяльності
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах
c.257-289
18
Тези
Етичні основи професійної діяльності психолога як важливий аспект його професійної соціалізації
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.183-185
19
Тези
ETYCZNE ZASADY JAKO PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGA
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2019
Public health – social, educational and psychological dimensions: International research & training conference
т.5 c.7
20
Тези
Кризи ідентичності особистості в результаті травматичних життєвих подій
Яблонська Тетяна Миколаївна
2019
Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.176-180
21
Тези
Питання професійної етики у підготовці майбутніх психологів
Яблонська Тетяна Миколаївна
2019
Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.144-145
22
Матеріали конференції
Психологічна допомога сім’ї як складова реабілітації військовослужбовців, які повернулися із зони АТО
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах: Науково-практична конференція
c.268-272
23
Наукова стаття
Значення наукової творчості О.М.Раєвського для розвитку української психологічної науки
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.64-69
24
Наукова стаття
Ethical principles of psychologists’ activities represented in the ethical code and views of psychologists and clients Psychoprevention studies
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Psychoprevention studies
в.3 c.33-44
25
Наукова стаття
Чинники саморозвитку студента в ракурсі реформування системи вищої освіти
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки
в.2 c.333-338
26
Наукова стаття
Етичні виміри діяльності психолога а практиці психологічного консультування
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Психологічний часопис
в.5 c.237-251
27
Наукова стаття
Вплив програми нормалізації харчової поведінки та корекції ваги на «я-образ» у жінок із надлишковою масою тіла
Яблонська Тетяна Миколаївна
Шебанова Віталія Ігорівна
2018
Наука і освіта
в.7-8 c.105-112
28
Тези
Особливості сімейної кризи і психологічна допомога сім’ям комбатантів
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.315-317
29
Тези
Сім’я як ресурс психологічної реабілітації комбатантів
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.82-85
30
Тези
Ethical Grounds of Psychological Help as a Means of Preserving Mental Health of a Person
Булатевич Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2018
Mental Health Global challenges of XXI century
c.103-105
31
Матеріали конференції
Адаптація до цивільного життя військовослужбовців, як повернулись із зони бойових дій
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.193-200
32
Матеріали конференції
Розвиток і саморозвиток особистості студента як актуальне завдання сучасної вищої освіти
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Життя, конфлікти і любов у транскультуральному світі: Міжнародна науково-практична конференція з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана
т.9 c.75-83
33
Наукова стаття
Проблеми соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій до мирного життя
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.15 c.620-631
34
Наукова стаття
Social-psychological adjustment of ex-servicemen to civilian life
Дембицька Наталія Миколаївна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.1 в.7 c.168-177
35
Наукова стаття
The psychology aimed at addressing challenges arising during the recent military conflict in Ukraine
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Psychoprevention studies
в.1 c.37-48
36
Наукова стаття
THE DEVELOPMENT OF CHILD’S IDENTITY IN FOCUS OF FAMILY RELATIONSHIPS
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
International Journal of Education & Development
в.2 c.68-75
37
Наукова стаття
INFLUENCE OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS ON THE DEVELOPMENT OF CHILD'S IDENTITY
Власова Олена Іванівна
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Public health – social, educational and psychological dimensions: International research & training conference
т.3 c.13-18
38
Розділ монографії
Трансформації ідентичності особистості в ракурсі онтогенезу і травматичних життєвих подій
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика
т.2 c.139-161
39
Тези
Реабілітація та адаптація українських військових до мирного життя
Яблонська Тетяна Миколаївна
2017
Ризики та можливості консолідації та примирення в умовах зовнішньої агресії: Експертна дискусія
c.27-30
40
Матеріали конференції
Дитячо- батьківські взаємини в етнопсихологіч ному ракурсі
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.163-167
41
Наукова стаття
Розвиток ідентичності обдарованих дітей у сім'ї
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості
т.6 в.12 c.244-252
42
Наукова стаття
Дитячо- батьківські взаємини як чинник розвитку ідентичності дитини
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.9 в.9 c.589-598
43
Наукова стаття
Вікова динаміка становлення і розвитку ідентичності дитини
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.1 c.293-303
44
Наукова стаття
Проблема самовдосконалення особистості як предмет наукового дослідження
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Методологічний семінар НАПН України
c.221-228
45
Наукова стаття
The development of child's identity in focus of family relationships
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
International Journal of Education & Development
в.3 c.103-114
46
Тези
Family counseling as a means of developing positive adolescent identity
Яблонська Тетяна Миколаївна
2015
Psychoprevention studies
в.4 c.7-8
47
Тези
Розвиток національної свідомості й самосвідомості студентів університету як завдання навчально-виховного процесу
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.325-326
48
Тези
Особливості розвитку ідентичності обдарованих дітей у сім'ї
Яблонська Тетяна Миколаївна
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.168-170
49
Наукова стаття
Роль емоційного фактору у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов, заснованої на принципі рольової перспективи
Яблонська Тетяна Миколаївна
2015
Наука і освіта
в.5 c.154-159
50
Наукова стаття
FAMILY FACTORS OF PERSON'S IDENTITY DEVELOPMENT DURING ADOLESCENCE AND EARLY ADULTHOOD
Яблонська Тетяна Миколаївна
2013
Social Welfare Interdisciplinary Approach
в.2 c.30-40

Повернення до списку

Вгору