Автори, співробітники Університету

Николина Катерина Валеріївна

Ідентифікатор автора: 175957
Кількість пошукових запитів автора: 616

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Теорії права та держави
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Law as a text anthropological-communicative aspect
Николина Катерина Валеріївна
2019
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.5 в.6 c.61-67
2
Наукова стаття
Юридична процедура як стратегія легітимації юридично значимих рішень
Николина Катерина Валеріївна
2020
The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права.
в.72
3
Матеріали конференції
Процедура герменевтичного аналізу правових текстів як основа розробки методики тлумачення
Николина Катерина Валеріївна
2019
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права. IV Міжнародна науково-практична конференція. м. Івано-Франківськ , 3-4 жовтня 2019
c.287-290
4
Наукова стаття
Процедурні особливості правового моніторингу текстуального виразу права: прагматичний підхід
Николина Катерина Валеріївна
2019
Альманах права.Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Вип. 10.Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2019.
в.10 c.198-203
5
Тези
Конструювання нормативного правила як стадія процесу інтерпретації юридичних текстів.
Николина Катерина Валеріївна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.75-78
6
Тези
Загальна Теорія права: пошук змістовного наповнення в контексті зв'язку із практикою (на основі поглядів К. О. Неволіна)
Николина Катерина Валеріївна
2018
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.№3-4 (72-73) c.22-24
7
Наукова стаття
Правовий текст як об’єкт юридичної інтерпретації
Николина Катерина Валеріївна
2017
The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2017. – No 35.
c.28-34
8
Тези
Правова доктрина: до питання визначення місця в системі джерел права
Николина Катерина Валеріївна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.102-106
9
Тези
Юридична інтерпретація як процес конструювання норми
Николина Катерина Валеріївна
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.59-61
10
Тези
Методологія тлумачення нормативно-правових актів: перспективи правового регулювання
Николина Катерина Валеріївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.205-208
11
Матеріали конференції
Правовий прогрес як форма правового життя
Николина Катерина Валеріївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах
12
Наукова стаття
Вдосконалення викладання загальнотеоретичних правових дисциплін: праксеологічний аспект
Николина Катерина Валеріївна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейсьго Союзу та його імплементація в юридичній освіті. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
c.166-169
13
Наукова стаття
Правовий прогрес як форма правового життя
Николина Катерина Валеріївна
2016
Альманах права
в.7 c.215-218
14
Праці конференції
Юридична процедура як основа легітимації в правовій системі
Николина Катерина Валеріївна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
c.56-57
15
Тези
Вдоскналення викладання загальнотеоретичних правових дисциплін: праксеологічний аспект
Николина Катерина Валеріївна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейсьго Союзу та його імплементація в юридичній освіті. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers

Повернення до списку

Вгору