Автори, співробітники Університету

Марцеляк Олег Володимирович

Ідентифікатор автора: 176744
Кількість пошукових запитів автора: 1586

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: завідуючий кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 24, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Науково-практичний коментар Законодавства України з дотримання та запобігання порушень основних свобод і прав людини
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Марцеляк Олег Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-808
2
Довідник
Закони України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)», «Про регламент Верховної Ради України», «Про комітети Верховної Ради України»: Науково-практичний коментар
Марцеляк Олег Володимирович
2019
За заг. ред. Лавриновича О.В. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. 448 с.
3
Наукова стаття
Салернский кодекс здоровья как источник медико-философских знаний
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Georgian Medical News
в.№ 10 (295) c.159-164
4
Наукова стаття
Значення державно-правових поглядів професора О.В. Романовича-Славатинського (1832-1910) в аспекті становлення та розвитку державного (конституційного) права й сучасних державотворчих процесів в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2020
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.60. c.9-14
5
Наукова стаття
Principles of integrity and good governance in Public administration
Марцеляк Олег Володимирович
2020
International Journal of Management
в.Issue 4 c.616-626
6
Наукова стаття
Object and subject of staffing of the national police of Ukraine at the regional level
Карелін Владислав Володимирович
Коропатнік Ігор Михайлович
Марцеляк Олег Володимирович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.9 в.26 c.174-180
7
Підручник
Конституція України. Науково-практичний коментар
Марцеляк Олег Володимирович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-290
8
Розділ монографії
Муніципальні вибори та муніципальні виборчі системи
Марцеляк Олег Володимирович
2020
Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти: монографія /за заг. ред. О.В. Батанова, О.В. Марцеляка, А. Берлінгуера. – К.: Вид-во «ОСНОВА», 2020.
c.401-475
9
Тези
Роль інституту омбудсмана у формуванні громадянського суспільства та забезпеченні прав людини: світовий досвід та вітчизняна практика
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29 лист. 2019 р.
c.174-178.
10
Тези
Запровадження в Україні регіональних омбудсманів як фактор успішності муніципальної реформи в Україні у сфері захисту прав людини
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6 грудня 2019 р.)
c.30-33
11
Тези
Регіоналізація Франції як приклад для України
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020.
c.29-36
12
Довідник
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018
Волинець Владислав Володимирович
Іншин Микола Іванович
Марцеляк Олег Володимирович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
К.: "Центр учбової літератури"
13
Довідник
Правові висновки Верховного Суду в адміністративному судочинстві після реформи правосуддя
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Центр учбової літератури
14
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту» /За заг. ред. Чижмарь К.І.
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. – 360 с.
15
Довідник
Науково-практичний коментар Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково-практичний коментар Закону України- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» /За заг. ред. Мацюка В.Я.
16
Довідник
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори»
17
Довідник
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково- практичний коментар / За заг. ред. Мацюка В.Я. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. 268 с.
18
Довідник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Науково- практичний коментар / За заг. ред. Чижмарь К.І. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2019. 332 с.
19
Наукова стаття
The fundamental directions of the development of civil proce-dural law in the Ukrainian lands of the Russian Empire at the end of XVIII – to the XIX cen-tury (before the reform of 1864)
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Visegrad journal on human rights
в.4 c.43-48
20
Наукова стаття
Місце Конституційного Суду України в конституційно-правовому механізмі забезпечення прав і свобод людини
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.Спеціальний випуск c.129-132
21
Наукова стаття
The place of education om-budsman in human rights pro-tection mechanism in Ukraine
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Visegrad journal on human rights
в.5 c.97-106
22
Наукова стаття
Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини та їх імплементація у національне законодавство держав
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.2 c.35-41
23
Наукова стаття
Омбудсмен з питань охорони здоров’я як фактор гарантування прав людини в умовах медичної реформи в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Запорожский медицинский журнал
т.21 в.№ 5 (116) c.702-706
24
Тези
Конституція України: потреба зміни чи вдосконалення?
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: Міжн. наук.-практич. конф. - Ужгород: УНУ, 2019
c.136-141
25
Тези
Новітні технології голосування: зарубіжний досвід
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2019.
c.131-133.
26
Тези
До питання запровадження в Україні Уповноваженого з прав людини у сфері охорони здоров’я
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019.
c.81-84
27
Тези
Завдання конституційної реформи в Україні на сучасному етапі
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Збірник матеріалів «ІІ Всеукраїнських науково-правових читань» /за заг. ред. А.Є. Шевченка. - Вінниця, 2018.
c.80-83
28
Тези
Удосконалення адміністративно-територіального устрою як територіальна основа муніципальної реформи в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практич. конференції (м. Київ, 6 грудня 2018 р.)
c.127-131
29
Тези
Основні напрями реформи у сфері децентралізації влади в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
30
Тези
Концептуальні напрями реформи у сфері децентраліза-ції влади в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
c.98-106
31
Тези
Обов’язковий вотум як засіб протидії абсентаїзму: за і проти
Марцеляк Олег Володимирович
2019
Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 19 квітня 2019 р.
c.41-46
32
Наукова стаття
Передвиборна агітація: до питання сучасного доктринального розуміння
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.Вип. 51 c.27-32
33
Наукова стаття
Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О.І. (друга половина ХІХ ст.)
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Актуальні проблеми правознавства
в.1 (13) c.18-23
34
Розділ монографії
Конституція України. Науково-практичний коментар
Марцеляк Олег Володимирович
2018
Конституція України. Науково-практичний коментар. Станом на 20 травня 2018 р. /За заг. ред. Чижмарь К.І. та Лавриновича О.В. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2018
35
Навчально-методичний комплекс
Принципи виборчого права та міжнародні виборчі стандарти
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Виборче право: навчально-методичний комплекс. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017.
c.5-37
36
Наукова стаття
Існують ризики у функціонуванні судової гілки влади у майбутньому
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Національна безпека і оборона
в.5-6 (163-164) c.32
37
Наукова стаття
Фінансування парламентської виборчої кампанії: зарубіжний досвід та українська практика
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
в.22 c.50-55
38
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм боротьби з корупцією в Україні (загальнотеоретична характеристика)
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Порівняльно-аналітичне право
в.5 c.70-74
39
Тези
Конституційна реформа в Україні і конституціоналізація національної правової системи
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Конституційно-правове будівництво та зламі епох: пошук оптимальних моделей”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.
c.71-73
40
Тези
Щодо доцільності запровадження у виборчій практиці України інституту обов’язкового вотуму
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
c.46-49
41
Тези
Роль Конституційного Суду України в конституційналізації вітчизняної правової системи
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. мат. ІХ Міжн. наук.-практ. конф. – Суми: ВД «Ельдорадо», 2016.
c.52-55
42
Тези
Шляхи удосконалення законодавчого регулювання передвиборчої агітації в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2016.
c.194-197
43
Тези
Сучасні завдання науки конституційного права у сфері забезпечення державотворчих процесів в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.58-59
44
Тези
Конституційна спадщина України та сучасна наука конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Збірник матеріалів конференції. Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу
c.172-174
45
Тези
Рішення Європейського суду з прав людини як фактор гарантування прав людини в Україні
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів: Зб. мат. Всеук. наук.-практ. кругл. столу. – Івано-Франк.: вид-ня Голіней О.М., 2016.
c.115-119
46
Тези
До питання критеріїв оптимізації вітчизняної виборчої системи
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Закарпатські правові читання. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (20-22 квітня 2017 року, м. Ужгород).
c.61-67
47
Тези
Конституційна реформа в Україні та її основні завдання на сучасному етапі
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.45-51
48
Тези
Онтологічний вимір сучасного об’єктивного виборчого права: концептуальні підходи
Марцеляк Олег Володимирович
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.146-155
49
Монографія
Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання
Марцеляк Олег Володимирович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-199
50
Наукова стаття
Джерела виборчого права України і міжнародні виборчі стандарти
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: актуальні та методологічні підходи: зб. наук. праць /за ред. Ю.О. Волошина. Фенікс.
51
Наукова стаття
Роль науки конституційного права в конституціоналізації правової системи України
Марцеляк Олег Володимирович
2016
Право України
в.6
52
Наукова стаття
Правова природа та види цензів у виборчому праві
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.33 c.79-93
53
Наукова стаття
Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Вісник Конституційного суду України
т.4 c.118-121
54
Наукова стаття
Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
в.№ 16 (396) c.8-12
55
Наукова стаття
Правова природа та види цензів у виборчому праві
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Конституційно-правові академічні студії
в.2/2 c.91-123
56
Тези
Інститут префекта у Франції як приклад для України
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.35 c.113-117
57
Тези
Роль науки конституційного права в сучасних державотворчих процесах України
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.78-81
58
Тези
Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду
Марцеляк Олег Володимирович
2015
Конституція і виборчий процес в Україні: мат. Міжн. наук.-практич. конф.. – К.: В-во «Юрид. ду-мка», 2015
c.58-69
59
Хрестоматія
Забезпечення прав людини
Марцеляк Олег Володимирович
2005
Київ-Харків: АйБі, 2005

Повернення до списку

Вгору