Автори, співробітники Університету

Кравцова Зоріна Сергіївна

Ідентифікатор автора: 176804
Кількість пошукових запитів автора: 694

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Загальна теорія конституційного права Порівняльне конституційне право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Проблеми та перспективи розвитку територіальної основи організації та здійснення державної влади в умовах децентралізації влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
2
Наукова стаття
Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Часопис Київського університету права
в.1 c.75-79
3
Наукова стаття
Принципи здійснення державної влади в Україні: поняття та юридична природа
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Держава та регіони. Серія: Право.
в.№ 2 (60) c.10-16
4
Наукова стаття
Конституційні основи державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
в.№3 c.22-28
5
Наукова стаття
Ґенеза організаційно-правових засад організаційно-правових засад державної влади в Україні від часів Русі до її незалежності 1991 року
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.51(1) c.56-60
6
Наукова стаття
Принципи здійснення державної влади: аксіологічні та онтологічні аспекти
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.№3 c.70-74
7
Наукова стаття
Територіальна основа організації державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки.
в.№4 c.28-32
8
Тези
Особливості механізму конституційно-правового регулювання суспільних відносин
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 9-10 березня 2018 р. )
c.10-14
9
Тези
Конституційні засади організації здійснення державної влади в зарубіжних країнах
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» : матеріали VІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22 берез. 2018 р.)
c.156-160
10
Тези
Утвердження демократичності державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Розбудова України як демократичної, соціальної, правової держави: реалії сьогодення,: збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 12 квітня 2018 року)
c.90-92
11
Тези
Лінгвістично-правове розуміння термінів, що позначають поняття «засади», «основи», «принципи» (в контексті конституційно-правових досліджень)
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ,22 лют. 2018 р.)
c.26-31
12
Тези
Організація державної влади в Україні: територіальний аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. Ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. – Київ:
c.233-238
13
Наукова стаття
Поняття і теоретико-методологічна характеристика механізму конституційно-правового регулювання
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Часопис Київського університету права
в.4 c.70-74
14
Тези
Теоретико-правові засади принципу парламентського верховенства
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
European Society for Isotope Research – ESIR 2017: Workshop
c.44-47
15
Тези
Окремі аспекти методології викладання виборчого права України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.118-122
16
Тези
Делеговані повноваження органів державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одесса, 11-12 серпня 2017 року).– Одесса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017
c.64-68
17
Наукова стаття
До питання визначення поняття «легітимація державної влади»: конституційно-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
18
Наукова стаття
Конституційні моделі закріплення права на сецесію Ефіопії та Сент-Кітс і Невіс
Кравцова Зоріна Сергіївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
19
Наукова стаття
Напрями розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в Європейський освітній простір
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейсьго Союзу та його імплементація в юридичній освіті. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
20
Наукова стаття
Категорія «конституційно-правовий статус»: поняття та загальна характеристика
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.41 c.74-78
21
Тези
Конституційно-правова відповідальність вищих посадових осіб
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 серпня 2016 року. – Львів
c.102-103
22
Тези
Моделювання як один із методів навчання в системі вищої юридичної освіти
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
«Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyer» : scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian universities
c.74-77
23
Монографія
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект (рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Монографія. - Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014.
24
Наукова стаття
Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.№11 c.50-64
25
Наукова стаття
До проблеми визначення оптимальної і придатної форми державного правління в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Право і громадянське суспільство
в.№10 c.1-10
26
Наукова стаття
Типологія форми державного правління
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Часопис Київського університету права
в.№10 c.1-13
27
Наукова стаття
Республіканська форма державного правління: поняття та види
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.№5 c.52-56
28
Наукова стаття
Моделі конституційного закріплення принципів конституційного ладу
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Право і громадянське суспільство
в.№2 c.27-35
29
Автореферат
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / З. С. Макарова ; наук. кер. О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013
30
Наукова стаття
Індивідуальні повноваження глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
в.№5 c.32-38
31
Наукова стаття
Особенности конституционно-правового статуса главы правительства в Украине и предложения по его усовершенствованию
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.№9(260) c.46-49
32
Наукова стаття
Присяга Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.Вип. 4(98)
33
Наукова стаття
Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.Вип. 94. c.71-76
34
Наукова стаття
Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Часопис Київського університету права
в.№4 c.123-127
35
Тези
Характер впливу президентської форми правління та її політичного режиму на статус глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України
т.1 c.33-34
36
Тези
Конституційно-правовий статус глави уряду України: проблеми правового регулювання та пропозиції щодо його удосконалення
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених.
т.1
37
Наукова стаття
Характер впливу парламентської форми правління на статус глави уряду у зарубіжних країнах
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Юридична наука: нові ідеї та концепції
в.1 c.33-34
38
Наукова стаття
Історія становлення глави уряду в Руській державі
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.Вип. 87 c.93-97
39
Наукова стаття
Зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Часопис Академії адвокатури України
в.3(12)
40
Тези
Функції Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 201
в.1 c.57-58
41
Тези
Державне управління в період Київської Русі
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних читань «Проблеми сучасної правової системи України». – Львів. – 25-26 лютого 2011 р.
т.1 c.25-26
42
Тези
Організація роботи Ради Міністрів Автономної Республіки Крим
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Реформування національного і міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011
в.ч. 1 c.36-37
43
Тези
Фактори, що впливають на статус глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Сучасне право та законодавство: новий погляд: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14 грудня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011
в.1 c.36-37
44
Тези
Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2010
Проблеми становлення і розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародній науково-практичній конференції, м. Харків, 27-28 листопада 2010 року. – Харків: у 2-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2010
т.2 c.102-103
45
Тези
Правотворча функція Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2010
Стратегія забезпечення сталого розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 грудня 2010 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2010
в.1 c.45-46

Повернення до списку

Вгору