Автори, співробітники Університету

Кравцова Зоріна Сергіївна

Ідентифікатор автора: 176804
Кількість пошукових запитів автора: 1303

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Загальна теорія конституційного права Порівняльне конституційне право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 30, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The Functions of State Institutions: Constitutional Legal Aspect
Кравцова Зоріна Сергіївна
Кудрявцева Олена Миколаївна
Сінькевич Олена Василівна
2019
Journal of Advanced Research in Law and Economics
в.1(39) c.285-294
2
Наукова стаття
Підходи до розуміння і конституційно-правове закріплення принципу поділу державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.4 c.205-211
3
Наукова стаття
Історичні витоки дослідження конституційних основ організації та здійснення державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
в.3 c.319-328
4
Наукова стаття
Теоретичні, правові та практичні основи громадського контролю за здійсненням державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наук. видання
в.№ 3 (5) c.89-104
5
Наукова стаття
Конституційно-правова думка XIX –поч. XX ст. про основи організації та здійснення державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наук. видання
в.№ 4 (5) c.64-77
6
Наукова стаття
Современные подходы конституционного закрепления и реализации принципа разделения государственной власти
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
в.1 c.12-18
7
Тези
Актуальні питання взаємодії органів державної влади в Україні: конституційно-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Конституція України в умовах сьогодення : зб. тез наук.-прак. круглого столу присвяченого Дню Конституції України ( Київ, 24 черв. 2019 р.)
c.109-113
8
Тези
Громадський контроль за здійсненням державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29 лист. 2019 р.
9
Наукова стаття
Концептуальні підходи до системи принципів здійснення державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.№4 c.24-28
10
Наукова стаття
Зарубіжні теоретико-правові традиції організації державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Філософські та методологічні проблеми права: наук. журн.
в.1-2 (15-16) c.196-206
11
Наукова стаття
Територіальна організація державної влади: теоретико-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Матеріали VІII-их наукових читань, присвячених пам’яті академіка В. В. Копєйчикова (м. Київ, 22 лист. 2018 р.)
c.101-103
12
Наукова стаття
Співвідношення понять «державна влада» та «публічна влада» в конституційному
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Суми, 17 травня 2019 р.)
c.107-109
13
Наукова стаття
Класифікація гарантій здійснення державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Конституційно-правові академічні студії
в.1 c.80-86
14
Наукова стаття
Public control over the actions of government in the field of research and rational use of mineral resources
Васильченко Оксана Петрівна
Кравцова Зоріна Сергіївна
Кудрявцева Олена Миколаївна
Лотюк Ольга Степанівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.4 c.102-107
15
Наукова стаття
До питання реформи територіальної організації державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практич. конференції (м. Київ, 6 грудня 2018 р.)
c.100-104
16
Тези
Проблеми та перспективи розвитку територіальної основи організації та здійснення державної влади в умовах децентралізації влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого конституційного забезпечення»: міжнародний круглий стіл, КНУ імені Тараса Шевченка (4 червня 2019 року).
17
Тези
Вищий суд з питань інтелектуальної власності у механізмі Української держави
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ)
c.38-41
18
Тези
Зміст поняття представницької демократії в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
На перетині мови і права:: Всеукраїнська науково-практична конференція
19
Тези
Військові гарантії державної влади: конституційно-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Мат. Міжн. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2019.
c.105-107
20
Тези
Тенденції удосконалення правового забезпечення національної безпеки у світлі інституційних реформ
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи: підсумкова науково-практична конференція
c.101-103
21
Тези
Підходи до конституційно-правового закріплення принципу поділу державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2019
Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року).)
c.257-261
22
Наукова стаття
Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.75-79
23
Наукова стаття
Принципи здійснення державної влади в Україні: поняття та юридична природа
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Держава та регіони. Серія: Право
в.2 (60) c.10-15
24
Наукова стаття
Конституційні основи державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
в.№3 c.22-28
25
Наукова стаття
Ґенеза організаційно-правових засад організаційно-правових засад державної влади в Україні від часів Русі до її незалежності 1991 року
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.51(1) c.56-60
26
Наукова стаття
Принципи здійснення державної влади: аксіологічні та онтологічні аспекти
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.№3 c.70-74
27
Наукова стаття
Територіальна основа організації державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки
т.29 в.4 c.28-33
28
Наукова стаття
Становлення та розвиток конституційно-правових засад державної влади в Україні.
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Приватне та публічне право
в.3 c.12-16
29
Наукова стаття
Guarantees of the realization of state power in Ukraine: concept sandfeatures
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Visegrad journal on human rights
в.5 c.70-74
30
Тези
Особливості механізму конституційно-правового регулювання суспільних відносин
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 9-10 березня 2018 р. )
c.10-14
31
Тези
Конституційні засади організації здійснення державної влади в зарубіжних країнах
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» : матеріали VІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22 берез. 2018 р.)
c.156-160
32
Тези
Утвердження демократичності державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Розбудова України як демократичної, соціальної, правової держави: реалії сьогодення,: збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 12 квітня 2018 року)
c.90-92
33
Тези
Лінгвістично-правове розуміння термінів, що позначають поняття «засади», «основи», «принципи» (в контексті конституційно-правових досліджень)
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ,22 лют. 2018 р.)
c.26-31
34
Тези
Організація державної влади в Україні: територіальний аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. Ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. – Київ:
c.233-238
35
Тези
Підходи до розуміння принципу поділу державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Україна : шлях у майбутнє (Шлях до євроінтеграції) : матер. круглого столу присвяч. 27-ї річниці незалежності України та 100-річчю відновлення української державності до Дня Конституції України, м. Київ, 27 черв. 2018 р.
c.25-28
36
Тези
До питання забезпечення державного суверенітету України в умовах глобалізації.
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, проф. Л. М. Стрельцова (25.10.1918 – 24.03.1979), м. Одеса, 26 жовт. 2018 р.
c.152-155
37
Тези
Конституційні передумови членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
матер. круглого столу, м. Київ, 29 листоп. 2018 р. Київ : Нац. акад. внутр. справ
c.84-87
38
Тези
Конституційна модернізація державної влади в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 30 листоп. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу
c.59-61
39
Наукова стаття
Поняття і теоретико-методологічна характеристика механізму конституційно-правового регулювання
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.70-74
40
Тези
Теоретико-правові засади принципу парламентського верховенства
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
European Society for Isotope Research – ESIR 2017: Workshop
c.44-47
41
Тези
Окремі аспекти методології викладання виборчого права України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.118-122
42
Тези
Делеговані повноваження органів державної влади
Кравцова Зоріна Сергіївна
2017
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одесса, 11-12 серпня 2017 року).– Одесса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017
c.64-68
43
Наукова стаття
До питання визначення поняття «легітимація державної влади»: конституційно-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
44
Наукова стаття
Конституційні моделі закріплення права на сецесію Ефіопії та Сент-Кітс і Невіс
Кравцова Зоріна Сергіївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
45
Наукова стаття
Напрями розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в Європейський освітній простір
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейсьго Союзу та його імплементація в юридичній освіті. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
46
Наукова стаття
Категорія «конституційно-правовий статус»: поняття та загальна характеристика
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.41 c.74-78
47
Тези
Конституційно-правова відповідальність вищих посадових осіб
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 серпня 2016 року. – Львів
c.102-103
48
Тези
Моделювання як один із методів навчання в системі вищої юридичної освіти
Кравцова Зоріна Сергіївна
2016
«Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyer» : scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian universities
c.74-77
49
Монографія
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : [монографія]
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 c.1-232
50
Наукова стаття
Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.№11 c.50-64
51
Наукова стаття
До проблеми визначення оптимальної і придатної форми державного правління в Україні
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Право і громадянське суспільство
в.№1 c.50-57
52
Наукова стаття
Типологія форми державного правління
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 2 c.82-85
53
Наукова стаття
Республіканська форма державного правління: поняття та види
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.№5 c.52-56
54
Наукова стаття
Моделі конституційного закріплення принципів конституційного ладу
Кравцова Зоріна Сергіївна
2014
Право і громадянське суспільство
в.№2 c.27-35
55
Автореферат
Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / З. С. Макарова ; наук. кер. О. С. Лотюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013
56
Наукова стаття
Індивідуальні повноваження глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
в.№5 c.32-38
57
Наукова стаття
Особенности конституционно-правового статуса главы правительства в Украине и предложения по его усовершенствованию
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.№9(260) c.46-49
58
Наукова стаття
Присяга Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (98)
59
Наукова стаття
Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.94 c.71-76
60
Наукова стаття
Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№4 c.123-127
61
Тези
Характер впливу президентської форми правління та її політичного режиму на статус глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України
т.1 c.33-34
62
Тези
Конституційно-правовий статус глави уряду України: проблеми правового регулювання та пропозиції щодо його удосконалення
Кравцова Зоріна Сергіївна
2012
Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених.
т.1
63
Наукова стаття
Характер впливу парламентської форми правління на статус глави уряду у зарубіжних країнах
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Юридична наука: нові ідеї та концепції
в.1 c.33-34
64
Наукова стаття
Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.87 c.93-97
65
Наукова стаття
Зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Часопис Академії адвокатури України
в.3(12)
66
Тези
Функції Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 201
в.1 c.57-58
67
Тези
Державне управління в період Київської Русі
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних читань «Проблеми сучасної правової системи України». – Львів. – 25-26 лютого 2011 р.
т.1 c.25-26
68
Тези
Організація роботи Ради Міністрів Автономної Республіки Крим
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Реформування національного і міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011
в.ч. 1 c.36-37
69
Тези
Фактори, що впливають на статус глави уряду
Кравцова Зоріна Сергіївна
2011
Сучасне право та законодавство: новий погляд: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14 грудня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011
в.1 c.36-37
70
Тези
Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2010
Проблеми становлення і розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародній науково-практичній конференції, м. Харків, 27-28 листопада 2010 року. – Харків: у 2-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2010
т.2 c.102-103
71
Тези
Правотворча функція Прем’єр-міністра України
Кравцова Зоріна Сергіївна
2010
Стратегія забезпечення сталого розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 грудня 2010 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2010
в.1 c.45-46

Повернення до списку

Вгору