Автори, співробітники Університету

Мельніков Андрій Сергійович
Melnikov A.

Ідентифікатор автора: 177369
Кількість пошукових запитів автора: 199

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Теорії та історії соціології

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
“Революция осознанности” и новые формы социокультурной модернизации
Мельніков Андрій Сергійович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.106-108
2
Матеріали конференції
Актуализация экзистенциалистской парадигмы и тенденции социологического теоретизирования
Мельніков Андрій Сергійович
2018
Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри : матеріали міжнародної науково практичної конференції (м. Одеса, 31 травня – 1 червня 2018 року)
c.185-188
3
Монографія
Экзистенциальная социология: проблема идентификации парадигмальной специфики
Мельніков Андрій Сергійович
2018
Экзистенциальная социология: проблема идентификации парадигмальной специфики : монография
c.1-376
4
Наукова стаття
Соціальна екзистенція як предмет соціологічного аналізу
Мельніков Андрій Сергійович
2017
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.4 c.130-141
5
Наукова стаття
Концепция экзистенциальной социологии Питера Меннинга
Мельніков Андрій Сергійович
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3-4 c.65-73
6
Наукова стаття
Понятие общества в экзистенциальной социологии Майкла Вeйнштeйна
Мельніков Андрій Сергійович
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.39 c.36-40
7
Наукова стаття
Экзистенциальная социология Джозефа Котарбы
Мельніков Андрій Сергійович
2017
Социологические исследования
в.5 c.127-135
8
Наукова стаття
К проблеме метапарадигмальной типологизации социологического знания
Мельніков Андрій Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(8) c.17 - 23
9
Наукова стаття
Экзистенциальная теория общества в социологии Э. Гидденса
Мельніков Андрій Сергійович
2018
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет.
в.12 c.75-87
10
Наукова стаття
Калифорнийская школа экзистенциальной социологии: общая характеристика деятельности
Мельніков Андрій Сергійович
2018
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет.
в.11 c.89-101
11
Розділ монографії
Douglas: the existential sociology project
Мельніков Андрій Сергійович
2017
The interactionist imagination: studying meaning, situation and micro social order [монографія ]
c.291-314
12
Розділ монографії
Existential and sociological interpretations of the concepts «situation» and «context»
Мельніков Андрій Сергійович
2018
The present and future of symbolic interaction, Vol. II / D. Altheide, C. Nuti, A. Salvini, eds. – Livorni, Italy : Franco Angeli [монографія]
c.Італія
13
Тези
Социологическая специфика понятия «экзистенциальное»
Мельніков Андрій Сергійович
2018
Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей
c.88-89
14
Тези
Проблема социальной напряженности и предпосылки возникновения экзистенциального подхода в социологии
Мельніков Андрій Сергійович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.14 c.102-104
15
Матеріали конференції
Сравнительный метод в контексте экзистенциально-социологической парадигмы
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Матеріали XIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку соціологічної теорії”, 19-20 травня 2016 р. (м. Київ)
c.96-98
16
Матеріали конференції
Concerning causal “bridge” between physical environment and the sociality
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного суспільства: матеріали наукової конференції, м. Сєвєродонецьк, 8 лютого 2016 р
c.91-96
17
Матеріали конференції
Проблема самоубийства в экзистенциальной социологии Дж. Дугласа
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного суспільства: матеріали наукової конференції, м. Сєвєродонецьк, 8 лютого 2016 р
c.80-82
18
Матеріали конференції
Понятие солидарности в экзистенциальной социологии // Проблеми розвитку соціологічної теорії
Мельніков Андрій Сергійович
2015
Матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку соціологічної теорії”, 21-22 травня 2015 року (м. Київ)
c.74-76
19
Матеріали конференції
Экзистенциальный подход к анализу ценностно-нормативной структуры общества
Мельніков Андрій Сергійович
2015
Соціально-політична та медійна комунікація у сучасному світі. Матеріали Наукової конференції (м. Сєвєродонецьк, 25-26 грудня 2014 р.)
c.70-72
20
Матеріали конференції
Потенциал использования прикладных методов экзистенциальной социологии в социальной работе
Мельніков Андрій Сергійович
2015
Стан та перспективи розвитку соціальної роботи в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ
c.35-37
21
Наукова стаття
Проблемы девиантного поведения и морали в экзистенциальной социологии Дж. Дугласа
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
c.42-46
22
Наукова стаття
Проблемы девиантного поведения и морали в экзистенциальной социологии Дж. Дугласа
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
c.42-46
23
Наукова стаття
Экзистенциальная социология Андреа Фонтаны
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Социологический альманах
c.35-41
24
Наукова стаття
Экзистенциальная социология Андреа Фонтаны
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Социологический альманах
в.В.7 c.35-41
25
Наукова стаття
Экзистенціальна соціологія Дж. Джонсона
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
в.Ч.2 c.100-112
26
Наукова стаття
Экзистенциальная проблематика социологической теории Петра Штомпки
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.
в.В.21 c.76-80
27
Наукова стаття
Транссубъективный экзистенциализм Димитрия Гинева
Мельніков Андрій Сергійович
2016
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.37 c.55-60
28
Наукова стаття
Можливості дослідження ціннісно нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології
Мельніков Андрій Сергійович
2013
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.2 c.52-72
29
Наукова стаття
Аутентичность как категория экзистенциальной социологии
Мельніков Андрій Сергійович
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія «Соціологія і політичні науки».
т.18 в.2 c.360-367
30
Наукова стаття
Кризис как категория экзистенциальной социологии
Мельніков Андрій Сергійович
2013
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.
в.19 c.84-89
31
Розділ монографії
Existential Sociology of Edward Tiryakian: Toward an Integrated Paradigm
Мельніков Андрій Сергійович
2016
The Art and Science of Sociology: Essays in Honour of Edward Tiryakian / Edited by R. Robertson and J. Simpson (монографія)
c.59-78
32
Наукова стаття
Екзистенціальна соціологія Дж. Джонсона
Мельніков Андрій Сергійович
2015
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.4 c.100-112
33
Наукова стаття
«Гранична ситуація» (К. Ясперс) як категорія екзистенціальної соціології
Мельніков Андрій Сергійович
2013
Релігія та соціум.Чернівці
в.1 c.67- 71
34
Наукова стаття
История и общие методологические принципы калифорнийской социологии
Мельніков Андрій Сергійович
2013
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет.
в.13 c.17-27
35
Наукова стаття
Экзистенциальная концепция глобализации Х. Буде и Й. Дюршмидта
Мельніков Андрій Сергійович
2014
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.
в.20 c.42-46
36
Наукова стаття
Новый вклад в развитие экзистенциальной социологии
Мельніков Андрій Сергійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(5) c.86-87
37
Наукова стаття
Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства
Мельніков Андрій Сергійович
2011
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
в.5 c.154-160
38
Наукова стаття
Виртуальные и реальные идентичности в сетевых коммуникациях
Мельніков Андрій Сергійович
2012
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.
в.18 c.259-265
39
Наукова стаття
Пять постулатов экзистенциальной социологии Марселя Болль де Баля
Мельніков Андрій Сергійович
2011
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.
в.17 c.35-39
40
Розділ монографії
Toward an existential turn in contemporary sociology
Мельніков Андрій Сергійович
2013
Bolle de Bal M. Fragments pour une sociologie existentielle. Tome 3: Pratiques et engagements. – Paris : L'Harmattan[монографія]
c.106-123
41
Наукова стаття
Социологическая интерпретация экзистенциальных ценностей
Мельніков Андрій Сергійович
2010
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет.
в.10 c.130-142

Повернення до списку

Вгору