Автори, співробітники Університету

Стасенко Аліна Анатоліївна
Stasenko A.A.

Ідентифікатор автора: 178076
Author Identifier Number Scopus: 7004254694 →
Кількість пошукових запитів автора: 399

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра мікробіології та імунології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: імунологічні методи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Авторські свідоцтва
Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії
Стасенко Аліна Анатоліївна
2018
Патент
в.116185
2
Матеріали конференції
Інноваційні методичні технології при проведенні лабораторних робіт з дисципліни «Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді”
Стасенко Аліна Анатоліївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Проектний підхід та інновації в освіті у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2018, 21 березня
c.278-280
3
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до занять з курсу «Місцевий імунітет»
Стасенко Аліна Анатоліївна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.3-56
4
Наукова стаття
Противоопухолевые свойства нейрогенных стволовых и прогениторных клеток фетального мозга: возможные механизмы и перспективы применения в нейроонкологии (Обзор)
Стасенко Аліна Анатоліївна
2018
Клеточные культуры. Информационый бюлетень
в.34 c.86-101
5
Авторські свідоцтва
Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії
Стасенко Аліна Анатоліївна
2017
Патент
в.119353
6
Монографія
Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності
Стасенко Аліна Анатоліївна
2017
Агат-Принт
c.1-160
7
Наукова стаття
Состояние интерфероногенеза у детей с инфекционно-ассоциированным рецидивирующим обструктивным бронхитом в зависимости от активности репликативного процесса возбудителей персистирующих инфекций
Стасенко Аліна Анатоліївна
2017
Медицинский журнал
т.59 в.1 c.152-156
8
Матеріали конференції
Стан інтерфероногенезу у дітей з інфекційно – асоційованим рецидивуючим обструктивним бронхітом
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті:Збірник тез міжнародної науково – практичної конференції
c.67-68
9
Матеріали конференції
Інфекційно-асоційований рецидивуючий обструктивний бронхіт як особлива форма імунопатологічного процесу
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та біозахист: Науково-практична конференція присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та 120-річчю ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
c.164-165
10
Наукова стаття
Особливості балансу хелперів 2 та 17 типів у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика
c.78-82
11
Наукова стаття
The State of External Respiration Function in Children with Infectious-Associated Recurrent Obstructive Bronchitis During Acute Period
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
European International Journal of Science and Technology
т.5 в.6 c.30-34
12
Наукова стаття
Оценка влияния трансплантации мононуклеарных стволовых клеток пуповинной крови на течение и прогноз рефрактерной сердечной недостаточности
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Лабораторная диагностика. Восточная Европа
т.5 в.1 c.133-140
13
Наукова стаття
Особливості співвідношення Т- хелперів 2 та 17 у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика
c.78-82
14
Наукова стаття
Клінічне і діагностичне значення визначення авідності антитіл в діагностиці TORCH-інфекцій у вагітних
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Лабораторна діагностика
в.4 c.13-16
15
Тези
Interleukins 2, 6 and 10 in patients with severe heart failure after transplantation of umbilical cord blood mononuclear cells
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
c.111-112
16
Наукова стаття
Иммунологические факторы врожденного иммунитета у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой больших размеров
Стасенко Аліна Анатоліївна
2015
Клінічна хірургія
в.4 c.19-22
17
Наукова стаття
Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції
Стасенко Аліна Анатоліївна
2015
Журнал НАМН України
т.21 в.3-4 c.314-320
18
Наукова стаття
Вплив хірургічної операції на імунні процеси в організмі
Стасенко Аліна Анатоліївна
2014
Клінічна хірургія
в.6 c.70-72
19
Наукова стаття
Індивідуальний підбір імунокоректора при хірургічному лікуванні облітеруючого атеросклерозу аорти та її гілок
Стасенко Аліна Анатоліївна
2014
Клінічна хірургія
в.7 c.36-38
20
Наукова стаття
Чувствительность пациентов к иммуномодуляторам при иммунодефицитных заболеваних
Стасенко Аліна Анатоліївна
2014
Клінічна хірургія
в.8 c.52-54
21
Наукова стаття
Неспецифічні фактори захисту у хворих з різними формами гострого панкреатиту
Стасенко Аліна Анатоліївна
2009
Клінічна хірургія
в.10 c.15-17
22
Наукова стаття
Особенности иммунитета у пациентов при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Стасенко Аліна Анатоліївна
2009
Клінічна хірургія
в.3 c.91-4
23
Наукова стаття
Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з гострим некротичним панкреатитом
Стасенко Аліна Анатоліївна
2008
Клінічна хірургія
в.10 c.28-31
24
Наукова стаття
Влияние церулоплазмина на естественные факторы защиты у больных с острым некротическим панкреатитом
Стасенко Аліна Анатоліївна
2006
Клінічна хірургія
в.2 c.26-28
25
Навчальний посібник
Місцевий імунітет травного тракту
Стасенко Аліна Анатоліївна
2005
Видавництво "Три крапки"
c.3-216
26
Наукова стаття
Основные принципы антибиотикопрофилактики и антибактериальной терапии в абдоминальной хирургии
Стасенко Аліна Анатоліївна
2005
Клінічна хірургія
в.8 c.5-11
27
Наукова стаття
Ефективність застосування імуномодуляторів в комплексі лікування гострого некротичного панкреатиту
Стасенко Аліна Анатоліївна
2004
Клінічна хірургія
в.9 c.5-7

Повернення до списку

Вгору