Автори, співробітники Університету

Проневич Олексій Станіславович

Ідентифікатор автора: 178352
Кількість пошукових запитів автора: 489

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Адміністративного права / НДС Центр досліджень проблем прав людини /
Посада: головний науковий співробітник НДЧ, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Довіра громадян до суб’єктів владних повноважень як безумовне публічне благо
Проневич Олексій Станіславович
2019
Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н
c.24-29
2
Матеріали конференції
Відчуття безпеки населення як індикатор ефективності діяльності органів правопорядку
Проневич Олексій Станіславович
2019
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (квітень 2019 року. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпе
c.32 -34
3
Матеріали конференції
Європейські стандарти належного врядування на місцевому рівні
Проневич Олексій Станіславович
2018
Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України
c.16-19
4
Матеріали конференції
Концепт «публічне адміністрування» у польській управлінсько-правовій традиції: проблеми артикуляції
Проневич Олексій Станіславович
2018
Публічне адміністрування в умовах змін і перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Серія Сектор безпеки України
c.29-30
5
Матеріали конференції
Європейський стандарт демократичного цивільного контролю за сектором безпеки
Проневич Олексій Станіславович
2018
Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики
в.25 c.120-122
6
Матеріали конференції
Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони здоров’я: стан, проблеми і перспективи
Проневич Олексій Станіславович
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.261-263
7
Матеріали конференції
Німецька правова концепція фінального рятівного пострілу: обґрунтування і легітимізація
Проневич Олексій Станіславович
2018
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
в.XIV c.65-58
8
Матеріали конференції
МВС України як стрижневий елемент системи публічного адміністрування у сфері внутрішніх справ
Проневич Олексій Станіславович
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 25-26 квітня 2018 року)
c.96-100
9
Наукова стаття
Інституціоналізація екологічної поліції: стан адміністративно-правового дискурсу
Проневич Олексій Станіславович
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.47 c.6-15
10
Наукова стаття
Повноваження Національної поліції України: доктринально-правовий вимір
Проневич Олексій Станіславович
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.48 c.24-35
11
Наукова стаття
Міністерство внутрішніх справ України як поліфункціональний орган публічної адміністрації: соціальна місія і стратегічні пріоритети
Проневич Олексій Станіславович
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.49 c.24-35
12
Наукова стаття
Поліцейська негоціація як складова оперативно-службової діяльності органів правопорядку Республіки Польща: нормативно-правовий і дидактико-комунікаційний аспекти
Проневич Олексій Станіславович
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.51 c.43-50
13
Наукова стаття
Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері охорони здоров’я: проміжні підсумки
Проневич Олексій Станіславович
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.52 c.24-31
14
Тези
Інститут поліцейського негоціатора як елемент механізму забезпечення публічної безпеки: аналіз польського досвіду
Проневич Олексій Станіславович
2018
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф.
c.134-139
15
Тези
Європейські адміністративно-правові імперативи інноваційної стратегії соціально-економічного розвитку
Проневич Олексій Станіславович
2018
Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
c.272-274
16
Матеріали конференції
Державно-приватне партнерство як економіко-правовий механізм європеїзації системи охорони здоров’я України
Проневич Олексій Станіславович
2017
Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України^ матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студ.
c.156-159
17
Матеріали конференції
Імплементація основ європейської стратегічної платформи публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я: стан і перспективи
Проневич Олексій Станіславович
2017
Публічне адміністрування в умовах змін і перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Серія Сектор безпеки України
в.18 c.93-95
18
Матеріали конференції
Європейські дидактико-управлінські імперативи забезпечення інституційної спроможності університетів: закріплення в актах acquis communautaire та напрями імплементації
Проневич Олексій Станіславович
2017
Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підгрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
в.2 c.106-108
19
Матеріали конференції
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Губанов Олег Олександрович
Кравченко Михайло Георгійович
Малюга Леся Юріївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Орлеан Андрій Михайлович
Проневич Олексій Станіславович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.1-104
20
Матеріали конференції
Національний механізм адаптації законодавства acquis communautaire: легітимізація, конфігурація та перспективи модернізації
Проневич Олексій Станіславович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.67-68
21
Монографія
Імплементація європейських правових стандартів захисту прав людини у поліцейське законодавство України
Проневич Олексій Станіславович
2017
Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa
c.103-108
22
Навчальний посібник
Сутність дисциплінарної відповідальності прокурорів та її нормативне регулювання
Проневич Олексій Станіславович
2017
Основи професійної етики та поведінки прокурора: навч. посіб.
c.130-147
23
Наукова стаття
Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняному законодавстві: до постановки проблеми
Проневич Олексій Станіславович
2016
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
т.4 c.54-60
24
Наукова стаття
Імплементація засадничих елементів європейської моделі відносин «держава-пацієнт-лікар» у національне законодавство України
Проневич Олексій Станіславович
2017
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.2 c.104-11
25
Наукова стаття
Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері протидії насильству в сім’ї: основні пріоритети
Проневич Олексій Станіславович
2017
Право і безпека
т.1 c.51-57
26
Наукова стаття
Охорона здоров’я населення як сфера адаптації законодавства України до актів acquis communautaire
Проневич Олексій Станіславович
2017
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
т.2 c.155-164
27
Наукова стаття
Імплементація засад європейської політики «Здоров’я-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України
Проневич Олексій Станіславович
2017
Право і безпека
т.2 c.53-61
28
Наукова стаття
Європейська правова позиція щодо здійснення масового спостереження: закріплення в актах acquis communautaire і перспективи імплементації у вітчизняне законодавство
Проневич Олексій Станіславович
2017
Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення : Збірник наукових праць
в.17 c.421-424
29
Наукова стаття
Імплементація європейських стандартів забезпечення якості питної води: інституційно-правовий аспект
Проневич Олексій Станіславович
2017
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.3
30
Наукова стаття
Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан і проблеми
Проневич Олексій Станіславович
2017
Право і безпека
т.3 в.(66) c.45-51
31
Наукова стаття
Реформа системи охорони здоров’я як засіб європеїзації вітчизняного медичного простору: адміністративно-правовий аспект
Проневич Олексій Станіславович
2017
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
т.3 c.148-156
32
Наукова стаття
Імплементація у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку
Проневич Олексій Станіславович
2017
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.4 c.205-210
33
Наукова стаття
Імплементація актів acquis communautaire як правовий засіб модернізації вітчизняної системи епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями
Проневич Олексій Станіславович
2017
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.46 c.6-14
34
Наукова стаття
Інституціоналізація поліції захисту тварин (зоополіції) як європейський висхідний управлінсько-правовий тренд
Проневич Олексій Станіславович
2017
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.64-73
35
Тези
Психолого-правові імперативи професійної діяльності персоналу органів охорони правопорядку в актах acquis communautaire: стан закріплення і перспективи імплементації
Проневич Олексій Станіславович
2017
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф.
c.118-122
36
Матеріали конференції
Інституційно-правова парадигма координаційної діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності
Проневич Олексій Станіславович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.1 c.261-262
37
Матеріали конференції
Поліцейське право як підгалузь адміністративного права: перспективи конституювання (рецепції)
Проневич Олексій Станіславович
2016
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція
c.81-82
38
Наукова стаття
Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект
Проневич Олексій Станіславович
2016
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
в.3 c.59-69
39
Наукова стаття
Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення і перспективи вдосконалення
Проневич Олексій Станіславович
2016
Право і безпека
т.3 c.32-39
40
Наукова стаття
Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство
Проневич Олексій Станіславович
2016
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
в.4 c.264-270
41
Наукова стаття
Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу як складова євроінтеграційного курсу України
Проневич Олексій Станіславович
2016
Дриновский збірник
т.9
42
Наукова стаття
Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняному законодавстві: до постановки проблеми
Проневич Олексій Станіславович
2016
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.4 c.264-270
43
Тези
Поліцейське верховенство земель у Федеративній Республіці Німеччині: доктринальне тлумачення і конституційно-правове закріплення
Проневич Олексій Станіславович
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
в.2 c.15-19
44
Тези
Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняному законодавстві: до постановки проблеми
Проневич Олексій Станіславович
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
45
Тези
Протидія тероризму як пріоритетний напрям реалізації узгодженої політики держав-членів Європейського Союзу у галузі безпеки: концептуально-правовий вимір
Проневич Олексій Станіславович
2016
Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

Повернення до списку

Вгору