Автори, співробітники Університету

Стефанчук Микола Олексійович

Ідентифікатор автора: 178368
ResearcherID, Web of Science: Q-1540-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 559

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: НДС Центр досліджень проблем прав людини
Посада: Старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Health as a Legal Category
Стефанчук Марина Миколаївна
Стефанчук Микола Олексійович
2019
World of Medicine and Biology
т.1 в.67 c.93-99
2
Матеріали конференції
Нормативно-правове підґрунтя регулювання питань, пов’язаних із свободою пересування в ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Сучасна університетська правова освіта і наука: матеріали конференції
т.2 c.141-143
3
Матеріали конференції
Європейські стандарти здійснення права дитини на свободу пересування та їх запровадження в Україні
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.358-360
4
Наукова стаття
Особливості запровадження інституту медіації як ефективного способу вирішення спорів в Україні через призму стандартів законодавства ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Eurasian Academic Research Journal
в.1(19) c.63-67
5
Наукова стаття
Охорона українських торговельних марок в країнах ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.2 c.28-33
6
Наукова стаття
Європейський досвід вдосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.3 c.28-32
7
Наукова стаття
Окремі аспекти спадкування за законодавством ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.25-30
8
Наукова стаття
Проведення в Україні кодифікації медичного законодавства: до питання постановки проблеми
Стефанчук Марина Миколаївна
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Патологія
т.2 в.43 c.242-247
9
Наукова стаття
Стандарти захисту сімейних прав у європейській правовій доктрині: окремі питання термінології
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Науково-практичний електронний журнал. Правові системи
т.3 c.134-141
10
Наукова стаття
Окремі аспекти узгодження правового регулювання авторського та суміжних прав в Україні зі стандартами ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Науково-практичний електронний журнал. Правові системи
т.1 c.203-211
11
Наукова стаття
Питання правового регулювання усиновлення за законодавством ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.5 c.29-34
12
Наукові висновки
Рішення Європейського суду з прав людини (збірник витягів)
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Сабодаш Роман Богданович
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Артек
c.1-255
13
Наукові висновки
Збірник рішень Європейського суду з прав людини (статті 2, 6, 8, 9, 10, 12, З-41 13, 14, 17, 18 та стаття 1 першого протоколу)
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Сабодаш Роман Богданович
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Артек
c.1-440
14
Матеріали конференції
Адаптація законодавства України до стандартів ЄС в сфері забезпечення права особи на свободу пересування в умовах «безвізу»
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.88-90
15
Монографія
Теорія та практика адаптації цивільного законодавства України в сфері правового регулювання зобов’язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення до законодавства ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Артек
c.1-216
16
Наукова стаття
Цивільно-правове регулювання зобов’язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення в країнах Західної Європи
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.2 c.53-66
17
Наукова стаття
Термінологічні особливості адаптації українського законодавства до стандартів ЄС у сфері третейського судочинства
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.7 c.50-56
18
Наукова стаття
Питання адаптації законодавства України щодо права фізичної особи на свободу пересування до стандартів ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.49-52
19
Наукова стаття
Перспективи адаптації законодавства України до стандартів ЄС у сфері правового регулювання ідентифікації фізичної особи
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Право України
т.8 c.173-181
20
Наукова стаття
Окремі аспекти адаптації українського законодавства в сфері шлюбних відносин до стандартів ЄС: проблеми термінології та особливості законодавчого закріплення
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.5 c.73-81
21
Наукова стаття
Ключові питання адаптації законодавства України в сфері захисту прав споживачів до acquis communautaire Європейського Союзу
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.21-27
22
Наукова стаття
Адаптація українського законодавства до стандартів ЄС у сфері права, що застосовується до розірвання шлюбу
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.8 c.33-40
23
Наукова стаття
Захист суб’єктивних цивільних прав дітей в умовах збройних конфліктів через призму адаптації законодавства України до стандартів ЄС (проблеми пріоритетів та термінології)
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.45 c.101-105
24
Наукова стаття
Адаптація українського законодавства, що регулює особисті немайнові права дитини до стандартів ЄС: огляд проблеми та термінології
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.9 c.26-34
25
Наукова стаття
Сучасні тенденції уніфікації українського міжнародного приватного права до стандартів ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.10 c.18-23
26
Матеріали конференції
Перспективи адаптації законодавства України про ідентифікацію фізичної особи за її біометричними даними до законодавства ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.176-179
27
Наукова стаття
Адиктивна поведінка як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: український та європейський досвід
Стефанчук Микола Олексійович
2016
Eurasian Academic Research Journal
в.4 (04) c.28-35
28
Наукова стаття
Альтернативні способи вирішення спорів про захист прав споживачів в контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС
Стефанчук Микола Олексійович
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.6 c.105-108
29
Наукова стаття
Історія, стан та перспективи розвитку теорії «динамічної правоздатності» в українській цивілістичній науці
Стефанчук Микола Олексійович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.1 c.32-39
30
Наукова стаття
До питання про зміст часткової дієздатності у цивільному праві України
Стефанчук Микола Олексійович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.5 c.48-55
31
Наукова стаття
Перспективи розвитку інституту безпідставного збагачення в процесі гармонізації недоговірних зобов’язань із принципами та модельними правилами європейського приватного права (DCFR)
Стефанчук Микола Олексійович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.71-79
32
Тези
Особливості правосуб'єктності фізичних осіб в Європі: специфіка закріплення та єдності правового регулювання
Стефанчук Микола Олексійович
2016
Права людини в Україні: реалізація, захист і перспективи. Матеріали Всеукраїнського круглого столу
c.10-15

Повернення до списку

Вгору