Автори, співробітники Університету

Бусуйок Діана Вікторівна

Ідентифікатор автора: 180163
Кількість пошукових запитів автора: 663

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Земельного та аграрного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 145, з них наукових статей (наукові публікації) - 64, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 60

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
До питання про медіацію як альтернативний спосіб вирішення земельних конфліктів
Бусуйок Діана Вікторівна
2019
Кондратьев А.В.
c.263-266
2
Тези
Правові аспекти удосконалення надання сільськогосподарських дорадчих послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2018
Видавництво "Юрайт" (підручник)
c.136-138
3
Матеріали конференції
Управлінські та сервісні правовідносини у сфері використання й охорони земель: підходи до дослідження
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
Кондратьєв А.В.
c.97-100
4
Матеріали конференції
До питання про сучасну систему органів спеціальної компетенції щодо державного контролю у сфері використання й охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
Прикарпатський національний університет іменеі Василя Стефаника
c.132-135
5
Матеріали конференції
Засоби локалізації правового регулювання охорони та використання земель сільськогосподарського призначення
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
ДП "Прінт Сервіс"
c.69 – 72
6
Матеріали конференції
До питання про правове регулювання моніторингу сільських територій
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
НУБіП України
c.98-101
7
Монографія
Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
ТОВ НВП "Ніка-центр"
c.352
8
Наукова стаття
Правові засади імплементації понять «емфітевзис» та «суперфіцій» у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
Право України
в.8 c.102–104
9
Наукова стаття
Поняття та система прав на землю за земельним законодавством України
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.414-418
10
Наукова стаття
Заходи удосконалення нормативно-правового регулювання сервісних відносин у сфері використання й охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
Доміно
c.29-32
11
Розділ монографії
Відносини державного управління у сфері використання та охорони земель як предмет правого регулювання
Бусуйок Діана Вікторівна
2017
СПОЛКОМ
c.76-83
12
Наукова стаття
Шляхи удосконалення правового регулювання надання сільськогосподарських дорадчих послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2016
Правова держава
в.27 c.292-296
13
Наукова стаття
До питання про поняття управлінських та сервісних правовідносин у сфері використання та охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2016
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.80-82
14
Наукова стаття
До питання про правове регулювання процедурних відносин за участю органів виконавчої влади у сфері використання і охорони земельного фонду
Бусуйок Діана Вікторівна
2016
Право
c.77-79
15
Тези
Правове забезпечення надання сільськогосподарських дорадчих послуг: шляхи удосконалення
Бусуйок Діана Вікторівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.181-184
16
Терміни, поняття довідників
Аграрне право
Бусуйок Діана Вікторівна
2016
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
c.276
17
Матеріали конференції
До питання про правове регулювання кадастру сільських територій
Бусуйок Діана Вікторівна
2015
Донецький національний університет
c.267 – 268
18
Матеріали конференції
Правові питання управління як засобу забезпечення розвитку сільських територій
Бусуйок Діана Вікторівна
2015
ДП "Прінт Сервіс"
c.77-82
19
Навчальний посібник
Аграрне право: курс лекцій
Бусуйок Діана Вікторівна
2015
Київський університет права НАН України
c.162
20
Наукова стаття
Правове регулювання розвитку господарських кластерних об’єднань в агропродовольчій сфері
Бусуйок Діана Вікторівна
2015
Правова держава
в.206 c.301 – 306
21
Наукова стаття
Правове регулювання моніторингу сільських територій
Бусуйок Діана Вікторівна
2015
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.402-406
22
Розділ монографії
Правове регулювання публічно-приватного партнерства при здійсненні органами виконавчої влади управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2015
Наукова думка
c.87-109
23
Матеріали конференції
Правове регулювання формування інформаційних систем стандартів та нормативів у галузі охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Кондратьєв А.В.
c.51-55
24
Матеріали конференції
Правове забезпечення публічно-приватного партнерства як засобу здійснення моніторингу земель сільськогосподарського призначення
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
c.63-65
25
Матеріали конференції
Дорадницво, як форма підтримки державою розвитку сільських територій
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
c.87-90
26
Наукова стаття
Види стандартів та нормативів у галузі охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Часопис Київського університету права
в.1 c.256-260
27
Наукова стаття
Правове регулювання планування використання земель: зарубіжний досвід
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Часопис Київського університету права
в.2 c.249-253
28
Наукова стаття
Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель – актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.389 – 393
29
Наукова стаття
Правові аспекти надання сільськогосподарських дорадчих послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Часопис Київського університету права
в.3 c.207-212
30
Наукова стаття
Общие и специальные нормативно-правовые акты по вопросам стандартизации и нормирования в области охраны земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Аграрное и земельное право (Российская Федерация)
в.1 c.80-84
31
Наукова стаття
Правовое регулирование прогнозирования, программирования и планирования использования земель в Украине
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Аграрное и земельное право (Российская Федерация)
в.5 c.33-39
32
Розділ монографії
Моніторинг земель за законодавством України та зарубіжних країн
Бусуйок Діана Вікторівна
2014
Видавництво Ліра-К (монографія)
c.109-123
33
Матеріали конференції
К вопросу о методологических основах осуществления правового регулирования управленческой и сервисной деятельности
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Минск : Изд. центр БГУ
c.94-97
34
Матеріали конференції
Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття стандартизації та стандартів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.133–136
35
Матеріали конференції
Поняття стандартизації та стандарту у еколого-правовій та земельно-правовій доктрині
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.119 – 121
36
Матеріали конференції
Загальні та спеціальні нормативно-правові акти з питань стандартизації та нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.96-98
37
Наукова стаття
Поняття стандартизації та стандартів в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів відповідно до правової доктрини
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Часопис Київського університету права
в.2 c.262-266
38
Наукова стаття
Методологические подходы к исследованию и усовершенствованию правового регулирования управленческой и сервисной деятельности органов исполнительной власти в сфере использования и охраны земель в Украине
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Право.By
в.1(21) c.119-123
39
Наукова стаття
Субъекты стандартизации и нормирования в сфере охраны земель по законодательству Украины
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Аграрное и земельное право (Российская Федерация)
в.12 c.81-88
40
Наукова стаття
До питання про правове регулювання публічно-приватного партнерства при здійсненні органами виконавчої влади управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
ДП "Прінт Сервіс"
c.60-62
41
Розділ монографії
Розвиток державного управління у сфері використання й охорони земель в Україні
Бусуйок Діана Вікторівна
2013
Право
c.301-336
42
Матеріали конференції
Понятие государственного контроля в сфере обеспечения рационального использования и охраны земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Институт государства и права РАН
c.253-259
43
Матеріали конференції
До питання про ознаки публічних, приватних та публічно-приватних земельних правовідносин
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Магістр
c.60-62
44
Матеріали конференції
До питання про вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання і охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Видавничий центр НУБіП України
c.64-68
45
Матеріали конференції
До питання про форми взаємодії національних систем з міжнародними системами моніторингу навколишнього середовища
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
НТУУ «КПІ»
c.89
46
Наукова стаття
Поняття державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель: системний підхід
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Часопис Київського університету права
в.1 c.245 – 250
47
Наукова стаття
Співвідношення державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель з іншими формами визначення стану дотримання вимог земельного законодавства
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Правова держава
в.23 c.427-435
48
Наукова стаття
До питання про розвиток аграрного та земельного права України
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Правова держава
в.23 c.649-651
49
Наукова стаття
Система органів державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Право України
в.7 c.63-71
50
Наукова стаття
Правові засади взаємодії національних систем з міжнародними система моніторингу навколишнього середовища
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Часопис Київського університету права
в.2 c.274-276
51
Наукова стаття
Понятие государственного контроля в сфере обеспечения рационального использования и охраны земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Аграрное и земельное право (Российская Федерация)
в.7 c.90-93
52
Наукова стаття
Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Підприємництво, господарство і право
в.8 c.56-59
53
Наукова стаття
Види моніторингу земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Підприємництво, господарство і право
в.9 c.59 – 62
54
Наукова стаття
Суб’єкти моніторингу земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Право
в.173 c.124-134
55
Наукова стаття
Специальные органы государственного контроля в сфере использования и охраны земель по законодательству Украины
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения
в.5(36) c.123-128
56
Розділ монографії
Поняття та види функцій публічних суб’єктів у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Кондор-Видавництво (монографія)
c.169 – 183
57
Словник
Особисте селянське господарство
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Юридична думка
c.604-605
58
Словник
Фермерське господарство
Бусуйок Діана Вікторівна
2012
Юридична думка
c.962-963
59
Матеріали конференції
Поняття та ознаки земельних адміністративних послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Магістр
c.236 – 237
60
Матеріали конференції
До питання про поняття державного земельного кадастру
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Академія Муніципального Управління
c.187-188
61
Матеріали конференції
До питання про функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
КПУ
c.34-37
62
Матеріали конференції
До питання про публічні, приватні та публічно-приватні земельні правовідносини
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
ТОВ «Видавництво географічної літератури «Обрії»
c.122-125
63
Матеріали конференції
О видах правовых норм, регулирующих государственное управление в сфере рационального использования и охраны земель на примере Украины
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Белорусский государственный университет
c.403-404
64
Матеріали конференції
К вопросу о концепции реформирования правовой регламентации осуществления органами исполнительной власти и местного самоуправления функций по обеспечению рационального использования и охраны земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
ГУЗ
c.41-43
65
Матеріали конференції
К вопросу о классификации земельных административных услуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Юстицинформ
c.202-205
66
Наукова стаття
Класифікація земельних адміністративних послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Часопис Київського університету права
в.1 c.239 – 245
67
Наукова стаття
Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці XX – початку XXI ст.
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Підприємництво, господарство і право
в.5 c.69-72
68
Наукова стаття
Публічні, приватні та публічно – приватні земельні правовідносини
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Правова держава
в.22 c.402-412
69
Наукова стаття
Державне управління у сфері раціонального використання й охорони земель: межі регулювання земельного та адміністративного права
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Підприємництво, господарство і право
в.6 c.95-97
70
Наукова стаття
Функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.373 – 379
71
Наукова стаття
До питання про поняття та ознаки земельних адміністративних послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Право
в.157 c.120-131
72
Наукова стаття
Понятие государственного управления земельным фондом в правоведение Украины
Бусуйок Діана Вікторівна
2011
Аграрное и земельное право (Российская Федерация)
в.12 c.30-33
73
Матеріали конференції
До питання про перелік документів, що засвідчують присвоєння експерту кваліфікації з оцінки земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
c.206 – 209
74
Матеріали конференції
До питання про земельно – процесуальні норми, які опосередковують здійснення державного управління у сфері використання і охорони земельного фонду
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки
c.494-496
75
Матеріали конференції
До питання про правові заходи забезпечення цілісності проведення оцінки земельної ділянки з розташованими на ній об’єктами нерухомого майна
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Магістр – XXI сторіччя
76
Матеріали конференції
К вопросу о принципах построения системы органов государственного управления землей
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
РУДН
c.416 – 421
77
Матеріали конференції
До питання про види планування використання земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління
c.80 – 82
78
Матеріали конференції
До питання про види нормативно – правових актів з оцінки земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.9-11
79
Матеріали конференції
До питання про шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Білоцерківсьий національний аграрний університет
c.44-47
80
Матеріали конференції
До питання про правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Редакційно – видавничий відділ Луцького національного технічного університету
c.179 – 182
81
Матеріали конференції
К вопросу о видах природных и других кадастров
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
ТОВ «Видавництво географічної літератури «Обрії»
c.204-210
82
Матеріали конференції
До питання про принципи правового регулювання здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.122-123
83
Навчальний посібник
Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю: навчальний посібник
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Видавництво Європейського університету
c.185
84
Наукова стаття
Правові аспекти державної реєстрації прав на землю та їх обтяжень
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Право
в.156 c.126-137
85
Наукова стаття
Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Право України
в.3 c.166-173
86
Наукова стаття
Принципи побудови системи органів державного управління землею
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Правова держава
в.21 c.398 – 405
87
Наукова стаття
Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони землі
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Часопис Київського університету права
в.3 c.210 – 214
88
Наукова стаття
Поняття державного земельного кадастру
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Підприємництво, господарство і право
в.11 c.78-80
89
Наукова стаття
Принципи правового регулювання здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Часопис Київського університету права
в.4 c.233-236
90
Наукова стаття
Види природних та інших кадастрів
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Держава і право
в.50 c.473-480
91
Розділ монографії
Правові питання регулювання природокористування у сфері охорони і використання земель сільськогосподарського призначення: інноваційні підходи
Бусуйок Діана Вікторівна
2010
Юридична думка
c.264 – 301
92
Матеріали конференції
До питання про суб'єктів здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
Юридична думка
c.90-94
93
Матеріали конференції
К вопросу о понятии государственного управления земельным фондом в Украине
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
c.105-108
94
Матеріали конференції
До питання про способи вдосконалення державного управління землями сільськогосподарського призначення
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
ХарРІ НАДУ
c.239 – 240
95
Матеріали конференції
До питання про систему правових норм державного управління земельним фондом в Україні
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління
c.117-118
96
Матеріали конференції
До питання про класифікацію органів державного управління земельним фондом
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.56-58
97
Матеріали конференції
До питання про поняття, зміст та види земельних адміністративних послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
ІРІДІУМ
c.137 – 139
98
Наукова стаття
Види органів державного управління земельним фондом
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
Підприємництво, господарство і право
в.5 c.92-95
99
Наукова стаття
Окремі питання правового забезпечення організації підготовки експертів з оцінки земельних ділянок
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
Часопис Київського університету права
в.2 c.210-214
100
Наукова стаття
Поняття, зміст та види земельних адміністративних послуг
Бусуйок Діана Вікторівна
2009
Часопис Київського університету права
в.3 c.188-194
101
Матеріали конференції
До питання про поняття державного управління земельним фондом в юридичній літературі радянської доби
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
c.167-168
102
Матеріали конференції
До питання про поняття державного управління земельним фондом України
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
"Видавництво Білоцерківський національний аграрний університет"
c.25-26
103
Монографія
Обмеження прав іноземних інвесторів у сфері сільськогосподарського використання земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Юридична думка
c.137 – 155
104
Навчально-методичний комплекс
Права на землю: виникнення, здійснення та припинення: програма спецкурсу для студентів Київського університету права НАН України
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Київський університет права НАН України
c.36
105
Навчально-методичний комплекс
Права на землю: виникнення, здійснення та припинення: методичні вказівки по організації самостійної роботи
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Київський університет права НАН України
c.84
106
Навчально-методичний комплекс
Права на землю: виникнення, здійснення та припинення: методичні вказівки до практичних та семінарських занять зі студентами Київського університету права НАН України
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Київський університет права НАН України
c.44
107
Наукова стаття
Право працівників соціальної сфери села на землю
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Юридичний журнал
в.2 c.32-34
108
Наукова стаття
Поняття державного управління земельним фондом в юридичній літературі радянської доби
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.363–369
109
Наукова стаття
Система правових норм державного управління земельним фондом в Україні
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.390-396
110
Наукова стаття
Поняття державного управління земельним фондом в Україні
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Право України
в.10 c.120-125
111
Наукова стаття
Шляхи удосконалення державного управління землями сільськогосподарського призначення
Бусуйок Діана Вікторівна
2008
Часопис Київського університету права
в.4 c.180-185
112
Матеріали конференції
До питання про систему прав на землю в земельному праві України
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Магістр – XXI сторіччя
c.40-42
113
Матеріали конференції
До питання про поняття обмежень прав інвесторів на землі сільськогосподарського призначення
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
c.373 –374
114
Матеріали конференції
До питання про підстави для здійснення управління земельним фондом в Україні
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Національний університет ДПС України
c.13-14
115
Матеріали конференції
Право на земельную часть (пай) граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Юриспруденция
c.156-159
116
Наукова стаття
Розвиток правового регулювання індексації нормативної оцінки земель
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.72-74
117
Наукова стаття
Межі здійснення інвесторами прав на землі сільськогосподарського призначення
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Право України
в.7 c.53-56
118
Наукова стаття
Право на отримання землі у спадщину та податкові платежі
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.503–508
119
Наукова стаття
Право на земельну частку (пай) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Бусуйок Діана Вікторівна
2007
Судова апеляція
в.3 c.60-64
120
Матеріали конференції
До питання про обмеження щодо розпорядження землею
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
c.272 –273
121
Матеріали конференції
Обмеження розпорядження землею на праві приватної власності за вітчизняним законодавством та законодавством зарубіжних країн
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
"Видавництво Білоцерківський національний аграрний університет"
c.89-90
122
Матеріали конференції
Про обтяження прав на земельну ділянку
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.14-15
123
Монографія
Обмеження прав на землю за законодавством України:
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
Юридична думка
c.144
124
Навчально-методичний комплекс
Права на землю: виникнення, здійснення та припинення: програма спецкурсу для студентів Київського університету права НАН України
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
Київський університет права НАН України
c.27
125
Навчально-методичний комплекс
Правові форми впливу держави на розвиток земельних відносин в Україні: програма спецкурсу для студентів Київського університету права НАН України
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
СПД Стельмах В.Д.
c.32
126
Наукова стаття
Поняття та види обмежень щодо розпорядження земельною ділянкою
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
Земельне право України
в.6 c.27-32
127
Наукова стаття
Правові засади обмежень прав на землю в межах зон з особливими умовами землекористування
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.289–294
128
Наукова стаття
Види обмежень прав на землю
Бусуйок Діана Вікторівна
2006
Підприємництво, господарство і право
c.167–170
129
Матеріали конференції
К вопросу об элементах правоотношений по ограничению прав на землю в границах зон с особыми условиями землепользо¬вания
Бусуйок Діана Вікторівна
2005
Московский государственный университет
c.324–325
130
Матеріали конференції
К вопросу о месте норм – ограничений прав на землю в системе земельного права Украины
Бусуйок Діана Вікторівна
2005
Московская государственная юридическая академия
c.352 – 353
131
Матеріали конференції
До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами
Бусуйок Діана Вікторівна
2005
Магістр – XXI сторіччя
c.133–136
132
Матеріали конференції
До питання про імплементацію емфітевзису у земельне право України
Бусуйок Діана Вікторівна
2005
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.98 – 101
133
Наукова стаття
До питання про види обмежень прав на землю в земельному праві України
Бусуйок Діана Вікторівна
2005
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.284-286
134
Наукова стаття
Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект
Бусуйок Діана Вікторівна
2005
Юридична Україна
c.60–63
135
Матеріали конференції
До питання про юридичну природу обмежень права власності на земельну ділянку
Бусуйок Діана Вікторівна
2004
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.346–348
136
Матеріали конференції
Понятие и содержание ограничения прав на земельный участок
Бусуйок Діана Вікторівна
2004
Белорусский государственный университет
c.186–188
137
Матеріали конференції
Особливості виникнення та припинення правовідносин щодо обмеження прав на землю
Бусуйок Діана Вікторівна
2004
Волинський державний університет імені Лесі Українки
c.97–100
138
Матеріали конференції
До питання про способи встановлення обмежень прав на землю
Бусуйок Діана Вікторівна
2004
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.293-294
139
Наукова стаття
Обмеження права приватної власності на земельну ділянку: теоретичні аспекти
Бусуйок Діана Вікторівна
2004
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
в.15 c.364–371
140
Наукова стаття
Правові підстави обмеження прав на землю
Бусуйок Діана Вікторівна
2004
Підприємництво, господарство і право
в.9 c.97-100
141
Матеріали конференції
Про поняття обмеження прав на землю за Земельним кодексом України
Бусуйок Діана Вікторівна
2003
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.202-205
142
Матеріали конференції
Деякі аспекти правового регулювання обмеження набуття у власність та розпорядження земельною ділянкою
Бусуйок Діана Вікторівна
2003
Хмельницький інститут управління і права
c.181-183
143
Наукова стаття
Обмеження та обтяження прав на землю (уроки історії та проблеми сьогодення)
Бусуйок Діана Вікторівна
2003
Часопис Київського університету права
в.3 c.68-73
144
Наукова стаття
Види обмежень щодо набуття у власність та розпорядження земельною ділянкою за законодавством України
Бусуйок Діана Вікторівна
2003
Держава і право
в.22 c.456-460
145
Наукова стаття
Земельний кодекс України: проблеми реалізації (за матеріалами методологічного семінару)
Бусуйок Діана Вікторівна
2002
Право України
в.8 c.133-134

Повернення до списку

Вгору