Автори, співробітники Університету

Горячева Кіра Сергіївна

Ідентифікатор автора: 181559
Кількість пошукових запитів автора: 304

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: провідний науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 29, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Компоненти педагогічної компетентності офіцера ЗСУ, необхідні для здобуття військової спеціальності у військовому закладі вищої освіти
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
V Всеукраїнська науково-практична конференція. м. Харків
c.58-61
2
Наукова стаття
Концептуальні підходи до проектування системи гарантування якості підготовки офіцерських кадрів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти України
Горячева Кіра Сергіївна
Рижиков Вадим Степанович
2019
Інноваційна педагогіка
т.1 в.15 c.78-82
3
Наукова стаття
Забезпечення державної інформаційної політики України в сфері оборони
Горячева Кіра Сергіївна
Зарицька Алла Іванівна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства
c.117-121
4
Тези
Політико-правове забезпечення державної інформаційної політики україни у сфері оборони
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
Всеукраїнська науково-практична конференція
c.367
5
Тези
The formation of the virtual communication field of social networks Facebook, Vkontakte and Odnoklassniki: the impact of post-soviet mentality
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2019
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.262
6
Монографія
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн- членів НАТО і України
Бурий Сергій Володимирович
Горячева Кіра Сергіївна
Кучерявий Андрій Олександрович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
Черних Юрій Олексійович
2018
К.: НДЦ ВІКНУ,2018 - 320 с.
7
Наукова стаття
Застосування нових підходів в сучасних умовах організації бізнесу
Горячева Кіра Сергіївна
2019
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип.1 (121). – К., 2019. –с. 165 – 171 Фахове видання
8
Тези
Криза європейської безпеки в умовах російської агресії
Горячева Кіра Сергіївна
Дяченко Інна Миколаївна
2018
Виклики політики безпеки: історія і сучасність. Міжнародна наукова конференція
c.120-121
9
Тези
Фінансові та організаційні аспекти імплементації навчального досвіду країн ЄС в систему вищої освіти України
Горячева Кіра Сергіївна
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: міжнародна науково-практична конференція
c.12
10
Тези
Frightening for the ability to influence global geopolitics
Горячева Кіра Сергіївна
2019
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.209-210
11
Тези
Policy recommendations for government regulation of defense policy and private defense companies
Горячева Кіра Сергіївна
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
12
Тези
Грантові програми для військових закладів вищої освіти
Горячева Кіра Сергіївна
2019
Міжнародна конференція «Академічна мобільність, дослідницькі проекти та грантові програми: досвід, можливості, перспективи», Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, м. Київ. 18 травня 2019 – c. 2
13
Наукова стаття
Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової освіти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової
Горячева Кіра Сергіївна
Рижиков Вадим Степанович
2018
Молодь і ринок
c.32 – 38
14
Наукова стаття
Stability of vulnerable groups to desiformation in Ukraine.
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
c.51-58
15
Тези
Disinformation Resistance: Experience Of Countries In Central And Eastern Europe
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.220-222
16
Тези
Динаміка обсягу електронного документообігу в господарському процесі, потенційні можливості скорочення витрат
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.204
17
Тези
Властивості інформаційного простору
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.260
18
Тези
Weakness of the Ukraine - Military Organization Before the Aggression
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.211
19
Тези
Key issues and policy recommendations for civil society governance in Ukraine
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2018
Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
c.60-61
20
Тези
Цифрова концепція: створення продукту спільно зі споживачами
Горячева Кіра Сергіївна
Лоза Віталій Миколайович
2018
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірка праць науково-практичної конференції
c.92
21
Тези
Функціональний потенціал абревіатур в англомовній військово-політичній сфері с
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Інформаційна безпека
22
Тези
Environmental impacts of military base development
Горячева Кіра Сергіївна
2018
ХII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів „Екологічна безпека держави” 19 квітня 2018 року Національний авіаційний університет - c. 3-4
23
Тези
Strategic communication: the trouble with meaning
Горячева Кіра Сергіївна
2018
IX Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів "Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека" Національна академія СБУ 20 квітня 2018 року
24
Тези
The role of democratic institutions and international practices in security sector governance
Горячева Кіра Сергіївна
Дяченко Інна Миколаївна
2018
Виклики політики безпеки: історія і сучасність. Міжнародна наукова конференція
25
Тези
Innovative pedagogical technologies: common and distinctive features with educational institutions of leading NATO member states Innovative pedagogical technologies: common and distinctive features with educational institutions of leading NATO member stat
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний вектор розвитку сучасної науки» м. Кривий Ріг / м. Кропивницький, серпень 2018.- с. 24
26
Тези
The role of the democratic institutions as civil society and media in the security sector
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Виклики політики безпеки: історія і сучасність. Міжнародна наукова конференція
27
Тези
Ukrainian NATO membership: defence and security facets
Горячева Кіра Сергіївна
2018
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
28
Наукова стаття
Аналіз тенденцій розвитку сучасної політичної і економічної системи України, долання кризових ситуацій
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.57 c.205-210
29
Наукова стаття
Аналіз парламентського контролю за сферою оборонних закупівель в країнах Євросоюзу
Горячева Кіра Сергіївна
Лоза Віталій Миколайович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.155-161
30
Тези
«Повзучій протекціонізм»: неминучій сценарій для економіки України
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.159
31
Тези
Тенденції в сучасних умовах ведення бізнесу
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія підприємництва: підприємницький контекст"
c.236-237
32
Тези
Європа у світовому просторі: нові геополітичні кордони
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.135-136
33
Тези
Питання законодавчого регулювання діяльносты приватних військових та охоронних компаній
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.76-77
34
Тези
Policy Recommendations to Governance in the Security Sector (Defense)
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.123-124
35
Тези
Питання законодавчого регулювання приватних військових та охоронних компаній
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
36
Тези
The activity of military journalists in the hybrid war.
Горячева Кіра Сергіївна
Турченко Юлія Вікторівна
2017
Соціально-психологічний портрет військового професіонала:збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.
c.65-67
37
Тези
Information Transparency in the Major Geopolitical and Economic Issues and Threats for European Union by 2018.
Горячева Кіра Сергіївна
2017
Міжнародний науковий семінар «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» (16-19 грудня 20017 року, м. Відень, Австрія) - с.27-28
38
Наукова стаття
Аспекти розвитку державності в процесі військових дій
Горячева Кіра Сергіївна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.53 c.184-190
39
Тези
Секьютиризація фінансових активів: принципи, схема, наслідки.
Горячева Кіра Сергіївна
2016
Матеріали ІХ-ої міжнародної наукової конференції, Київ, 19 лютого 2016 року Актуальні проблеми економіки 2015-2016: за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2016. – 148 с.

Повернення до списку

Вгору