Автори, співробітники Університету

Шелухін Володимир Анатолійович
Shelukhin V.

Ідентифікатор автора: 183241
Кількість пошукових запитів автора: 289

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: Асистент


Наукові інтереси: соціологія знання, соціокультурний аналіз, соціологічне теоретизування, ідентичності та ідеології

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Дисертаційна робота
Епістемологічний вимір концепції мікро-макро переходів Дж. С. Колмена
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Замітка
Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Критика
т.9 c.31
3
Замітка
Рецензія на Ольґерд Іполит Бочковський. Вибрані праці та документи. Т. 1.
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Критика
в.7–8(261-262) c.27
4
Замітка
Рецензія на Yuliya Yurchuk. Reordering of Meaningful Worlds. Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine
Шелухін Володимир Анатолійович
2018
Критика
в.№1–2 (243–244) c.33
5
Замітка
Рецензія на «Короткі українські регіональні літописи», упор. В. Шевчук
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Критика
в.№3–4 (257-258) c.7
6
Замітка
Рецензія на «Загрожені мови. Кримськотатарська та інші тюркські мови в Україні»
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Критика
в.№3–4 (257-258) c.16
7
Замітка
Рец.: Марина Гримич. Життя під піньорами: культурний ландшафт українських поселень у Бразилії
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Критика
в.Рік XXIII, число 3–4 (257–258) c.17
8
Замітка
Рецензія на Віра Валлє «Корупція. Занепад соціального капіталу»
Шелухін Володимир Анатолійович
2018
Критика
в.№11–12 (253-254) c.5
9
Замітка
Рецензія на Ігор Ісіченко «Війна барокових метафор»
Шелухін Володимир Анатолійович
2018
Критика
в.№11–12 (253-254) c.21
10
Замітка
ецензія на Heleen Zorgdrager, Michіel Driebergen. The Jews of Lemberg: A Journey to Empty Places
Шелухін Володимир Анатолійович
2018
Критика
в.№3–4 (245–246). c.39
11
Матеріали конференції
Український соціологічний інститут і Український інститут громадознавства у документах: до століття першої професійної організації в Україні
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.16-18
12
Наукова стаття
Соціологія перед викликом економічного імперіалізму
Шелухін Володимир Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.№1(9) c.12-18
13
Наукова стаття
Between street mobilization and backroom dealing: The power to prevent action at the Ukrainian parliament (an evidence of the coleman index).
Шелухін Володимир Анатолійович
2019
Open Journal for Sociological Studies
т.3 в.2 c.37-44
14
Праці конференції
Між просвітленням і Просвітництвом: чи був Сковорода соціальним утопістом?
Шелухін Володимир Анатолійович
2018
Творчість Г.С. Сковороди як метатекст української культури. Пам’яті Мирослава Поповича. Матеріали XXVI харківських міжнародних сковородинських читань (28-29 вересня 2018 року)
c.60-67
15
Тези
Інтернет-піратство як раціональний вибір
Шелухін Володимир Анатолійович
2018
Соціологія у (пост)сучасності: XІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.105-106
16
Замітка
Рецензія на Andrii Danylenko. From the Bible to Shakespeare. Pantelejmon Kulish (1819–1897) and the Formation of Literary Ukrainian
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Критика
в.№11–12 (241–242) c.3
17
Замітка
Рецензія на Грицак Я. «Куди рухається світ»
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Критика
в.№7–8 (237–238) c.6
18
Замітка
Рецензія на Епштейн М. «По той бік совка»
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Критика
в.№9–10 (239–240) c.29
19
Замітка
Рецензія на Bohdan Klid, Alexander J. Motyl (eds.). The Holodomor Reader: A Sourcebook on the Famine of 1932–1933 in Ukraine
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Критика
в.№9–10 (239–240) c.15
20
Замітка
Рецензія на Лободаєв В. (заг. ред.). Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Критика
в.№9–10 (239–240) c.10
21
Навчально-методичний комплекс
Рецензія на Ернандо де Сото. Загадка капіталу: чому капіталізм перемагає на Заході і ніде більше?
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Критика
в.№9–10 (239–240) c.7
22
Наукова стаття
Інтернет-піратство як раціональний вибір (з погляду моделі Ґ. Беккера та концепції мікро-макро переходів Дж. С. Колмена)
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Політологія. Соціологія. Право
в.1/2(33/34) c.161-170
23
Замітка
Рецензія на Казімеж Вуйчицький «Ностальгія і політика. Есе про повернення до Центральної Європи»
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Критика
в.№9-10 (227-228). c.3
24
Матеріали конференції
Концепція мікро-макро переходів Дж.С.Колмена в поясненні революційної мобілізації.
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.181-183
25
Наукова стаття
Громадська діяльність і спорідненість: мікро-макро переходи у піднесенні українського національного руху 1860–1890-х рр.
Шелухін Володимир Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(8) c.80-86
26
Наукова стаття
Епістемологічний вимір vs онтологічний аргумент: концепція Дж. С. Колмена у критиці
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
в.10 c.84-95
27
Тези
Кровна спорідненість та громадська активність членів Старої Громади 1860-1890-х років у мікро-макро переходах: досвід мікросоціологічного дослідження
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці» (19-20 травня 2016 р.).
c.150-151
28
Замітка
Соціологічний круглий стіл "Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки"
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(7) c.65
29
Матеріали конференції
Кровна спорідненість та громадська активність членів старої громади 1860-1890-х років у мікро-макро зв'язках: досвід мікросоціологічного дослідження
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
30
Матеріали конференції
Концептуальні рамки мікро-макро переходжу Дж. С. Колмена в поясненні соціальних процесів: вихідні засновки
Шелухін Володимир Анатолійович
2015
Матеріали VIII Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціологія та сучасні соціальні трансформації» (12-13 листопада 2015 р.)
c.56-58
31
Наукова стаття
Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(7) c.23-28
32
Наукова стаття
Від родини до нації: мікросоціологія громадівського руху 1860-1890-х років
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Своє. Всеукраїнський соціологічний часопис
в.1-2 c.16-23
33
Тези
Онтологічний аргумент як епістемологічний конструкт: випадок концепції Дж. С. Колмена
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень
c.38-40
34
Тези
Чи можливо елімінувати індивіда? Дилема безбілетника як виклик соціологічному теоретизуванню у версії Дж. С. Колмена
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Матеріали ІХ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації» (24-25 листопада 2016 р.) /За ред. В. Судакова, В. Жукова, Є. Мороз.
c.177-179
35
Тези
Мікро-макро перспектива аналізу соціального контексту інновацій: засновки до концептуальної схеми
Шелухін Володимир Анатолійович
2016
Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф.
c.68-69
36
Наукова стаття
Мікро-макро теоретичний синтез у концепції норм Д. Коулмана
Шелухін Володимир Анатолійович
2015
SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи
в.4 c.9-16
37
Наукова стаття
Молодіжна наука: in memoriam
Шелухін Володимир Анатолійович
2015
Своє. Всеукраїнський соціологічний часопис
в.4 c.14-29
38
Наукова стаття
Принцип максимізації корисності поза класичною концепцією раціональності: «соціальний механізм» як альтернатива
Шелухін Володимир Анатолійович
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 в.4(29) c.13-20
39
Розділ монографії
Астрономія в могилянській академічній традиції XVII-XVIII ст.: від езотерико-синкретичної до раціонально-емпіричної моделі мислення
Шелухін Володимир Анатолійович
2014
Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць
c.436-454
40
Наукова стаття
Раціональність у добу пізнього модерну: до розвитку методологічної основи онтології множинності
Шелухін Володимир Анатолійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(4) c.75-78
41
Наукова стаття
Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела
Шелухін Володимир Анатолійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.№1-2(9) c.103-105

Повернення до списку

Вгору