Автори, співробітники Університету

Марусіна Олена Сергіївна

Ідентифікатор автора: 183794
Кількість пошукових запитів автора: 218

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Дисертаційна робота
Концептуальні засади формування і розвитку системи державного управління у сфері вищої освіти в Україні
Марусіна Олена Сергіївна
2019
Київ: МАУП
в.1 c.1-261
2
Наукова стаття
Базові засади формування національної моделі державного управління вищої освіти у сучасній Україні на тлі світової та національної практики
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Науковий вісник, Міжнародної академії інноваційних технологій
в.3(18) c.109-117
3
Наукова стаття
Концептуальные особенности построения и бытия украинской образовательной системы в координатах доктрины модернизации духовной сферы общественной жизни страны
Марусіна Олена Сергіївна
2018
The Institute of legal, political research
в.1 c.206-211
4
Наукова стаття
Трансформація моделей державного управління вищою освітою як базова засада забезпечення якісної освітньої та професійної підготовки сучасного фахівця
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Вісник Національного університету цивільного захисту України
в.2(9) c.213-222
5
Наукова стаття
Інноваційний контекст розвитку сучасної вищої освіти – найважливіша умова прогресивного суспільного поступу
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління
т.29 в.5 c.142-145
6
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади наукового аналізу проблем вищої освіти та державного управління нею в сучасних умовах суспільного розвитку країн та особистості
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Актуальні проблеми державного управління
в.3(75) c.27-30
7
Наукова стаття
Концептуальні засади формування сучасної державної політики у сфері вищої освіти адекватно інтересам особистості і суспільства
Марусіна Олена Сергіївна
2018
К.: ДП «Видавничий дім «Персонал»
в.7 c.13-16
8
Наукова стаття
Проблеми формування нової освітньої політики в країнах світу як одна з найважливіших умов їх інноваційного, прогресивного розвитку.
Марусіна Олена Сергіївна
2019
Public management: collection. Publishing house "Personal"
в.1(16) c.120-127
9
Тези
Инновационные составляющие государственного управления образованием в странах мира: теоретический аспект
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Матеріали Матеріали конференції, НМетАУ, Дніпро-Гельсінкі
т.1 в.1 c.147-149
10
Тези
Характер освітньої політики в країнах світу як зразок для формування такої політики у сучасній Україні
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.6(1) c.134-136
11
Тези
Соціологічні аспекти дослідження процесів державного управління сучасною вищою освітою
Марусіна Олена Сергіївна
2019
ВНЗ "Інститут дизайну, архітектури та журналістики"
в.1 c.172-177
12
Тези
Історична ґенеза та трансформації моделей державного управління вищою освітою у сучасному світі.
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Соціально-гуманітарний вісник
в.22 c.39-40
13
Наукова стаття
До питання про оптимальну модель управління вищою освітою у сучасній Україні в контексті світового та вітчизняного досвіду
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
т.1 в.17 c.62-68
14
Наукова стаття
Global aspects of the development of higher education in the modern world as the main determinant of radical changeі in public administration
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Public management: the official monthly magazine of the International City and County Management Association (ICMA)
т.1 в.5(15) c.74-83
15
Наукова стаття
Парадигмальні особливості розвитку сучасної вищої освіти в контексті глобалізованого світового та національного цивілізаційних процесів: теоретико- методологічне обгрунтування
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Наукові праці МАУП
т.1 в.1(55) c.72-79
16
Наукова стаття
Історична генеза та трансформації моделей державного управління вищою освітою у сучасному світі
Марусіна Олена Сергіївна
2018
Соціально-гуманітарний вісник
в.22 c.39-40
17
Наукова стаття
Концептуальні засади дослідження когнітивного виміру комунікативних практик
Марусіна Олена Сергіївна
2017
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
в.13 c.98-103
18
Наукова стаття
Прояви когнітивного у використанні комунікативних практик
Марусіна Олена Сергіївна
2017
Актуальні питання філософії та соціології. Серія: Філософія: наук.-практ. журн. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія"
в.18 c.82-85
19
Наукова стаття
Методологічний аспект досліджень комунікації як різновиду організації суспільної діяльності.
Марусіна Олена Сергіївна
2015
Сумський Державний педагогічний університет
т.2 в.1 c.45-54
20
Наукова стаття
Когнітивна складова мовлення як атрибут комунікації
Марусіна Олена Сергіївна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.1 в.110(7) c.228-233
21
Наукова стаття
Нонкогнітивність конструктивного постмодернізму
Марусіна Олена Сергіївна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.1 в.111(8) c.192-195
22
Праці конференції
Семіозис як передумова інтерпретаційного розуміння сучасної культури та особливостей дослідження мови
Марусіна Олена Сергіївна
2016
ТОВ "Кондор-Видавництво"
т.1 в.1 c.110-115
23
Тези
Методологічне значення когнітивної лінгвістики для сучасних студій філософії мови
Марусіна Олена Сергіївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.34-35
24
Матеріали конференції
Методологічний аспект мовних досліджень в соціокультурних трансформаціях
Марусіна Олена Сергіївна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.5 c.27-28
25
Наукова стаття
Методологічний аспект лінгвістичних студій у контексті дослідження соціокультурних трансформацій
Марусіна Олена Сергіївна
2015
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.79 c.49-58
26
Тези
Методологічний аспект мовних досліджень в соціокультурних трансформаціях
Марусіна Олена Сергіївна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.27-28
27
Тези
Система знання в класичному та «мозаїчному» типах культури 2015
Марусіна Олена Сергіївна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.2 c.86-87
28
Тези
Несумірність комунікативної і практичної дії в міждисциплінарному зв’язку науковців
Марусіна Олена Сергіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.132-134.
29
Тези
Комунікативна і практична дія у філософських та лінгвістичних дослідженнях.
Марусіна Олена Сергіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.83-85
30
Наукова стаття
Комунікація як соціальна дія у контексті феноменологічної критики психологізму
Марусіна Олена Сергіївна
2013
Advanced Materials
т.666 c.47-51
31
Наукова стаття
Поняття «мовна дія» в контексті міждисциплінарної комунікації науковців
Марусіна Олена Сергіївна
2013
Міжкафедральний збірник наукових праць "Іноземні мови на природничих факультетах" Київ
т.7 c.30-37
32
Тези
Реактивація реконструюючою рефлексією генеративної граматики у контексті досліджень конструктивної функції мови
Марусіна Олена Сергіївна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.183.0000
33
Наукова стаття
Критика герменевтичного підходу як методології гуманітарних наук
Марусіна Олена Сергіївна
Чуйко Вадим Леонідович
2011
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.54 c.33-49
34
Тези
Лінгвістична філософія Н.Хомського у вченні про граматичні структури
Марусіна Олена Сергіївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.117.0000

Повернення до списку

Вгору