Автори, співробітники Університету

Каленик Олександр Олександрович
Kalenyk Oleksandr

Ідентифікатор автора: 186917
Author Identifier Number Scopus: 57193519488 →
Кількість пошукових запитів автора: 296

Підрозділ: Підготовче відділення для навчання іноземних громадян
Кафедра/Відділ: Підготовче відділення
Посада: Заступник завідувача відділення з навчальної роботи, старший викладач

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Застосування математичного моделювання для дослідження електронних властивості металів та сплавів, квазікристалічних та наноквазікристалічних структур

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
The explosive crystallization process in binary amorphous alloys Ni-Zr system
Каленик Олександр Олександрович
Овсієнко Ірина Володимирівна
Плющай Інна В'ячеславівна
Саєнко Галина Володимирівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2020
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
т.40 c.203-206
2
Матеріали конференції
Методичні засади та фактори соціально-психологічної адаптації іноземних слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти України
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2019
Mетодичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян. Міжнародна науково-практичнаї конференція
c.110-112
3
Наукова стаття
Соціально-психологічна адаптація іноземних слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти України
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2020
Вісник університету імені Альфреда Нобеля, серія «Педагогіка і психологія»
т.1 в.19 c.52-59
4
Наукова стаття
Effect of Thermomechanical and Ultrasonic Treatment on the Properties of Amorphous Alloys
Каленик Олександр Олександрович
Курилюк Алла Миколаївна
Курилюк Василь Васильович
Саєнко Галина Володимирівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
Окончук МВ
2020
Springer Proceedings in Physics
т.42 в.5 c.695-703
5
Праці конференції
Методичні засади та фактори соціально-психологічної адаптації іноземних слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти України
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
в.13 c.110-112
6
Тези
Першопринципне моделювання особливостей електронної структури композиту TiC-TiB2
Горкавенко Тетяна Василівна
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2020
Functional materials for innovative energy (FMIE)
c.10
7
Матеріали конференції
Формування предметно-мовленнєвих компетентностей у іноземних слухачів при вивченні фізики
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2019
Mетодичні проблеми мовної підготовки іноземних громадя: Матеріали XІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 квітня 2019 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред. Г.В. Межжеріної, О.Ю. Корчук. – К.: «Вид-во НАУ»
c.7-10
8
Навчальний посібник
Physics. Mechanics, Molecular Physics and Thermodynamics: Textbook for foreign students of the preparatory departments
Каленик Олександр Олександрович
Козаченко Віктор Васильович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2019
ВПЦ "Київський університет"
c.1-174
9
Наукова стаття
Initiation of the explosive crystallization process in amorphous alloys of the Fe-Zr system by pulse laser treatment
Каленик Олександр Олександрович
Куницький Юрій Анатолійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Турков Олег Володимирович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2019
Journal of nano- and electronic physics
т.11 в.2 c.02005-1-02005-4
10
Наукова стаття
Методичні аспекти формування предметних та комунікативних компетентностей іноземних слухачів при вивченні фізики на підготовчих відділеннях
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2019
Вісник університету імені Альфреда Нобеля, серія «Педагогіка і психологія»
т.1 в.16 c.22
11
Наукова стаття
Effect of thermomechanical and ultrasonic treatment on the properties of amorphous alloys
Каленик Олександр Олександрович
Курилюк Алла Миколаївна
Курилюк Василь Васильович
Саєнко Галина Володимирівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
Окончук МВ
2019
Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2019)
т.1 c.01TFC04-1 - Р. 01TFC04-4
12
Тези
Features of phase formation processes in amorphous alloys of Fe-Zr
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
Саєнко Галина Володимирівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2019
Abstract Book International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials(NANO 2019) 27-30 August, Lviv, Ukraine)
т.1 c.37
13
Навчальний посібник
Математика для слухачів-іноземців
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Сірик (Лаврова) Ольга Євгенівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
в.Ч. 2 : Основи диференціального та інтегрального числення c.1-183
14
Наукова стаття
Термодинамічний аналіз процесу кристалізації сплавів системи Ni-Zr
Каленик Олександр Олександрович
Куницький Юрій Анатолійович
Лисов Володимир Іванович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2018
Журнал нано- та електронної фізики
т.10 в.4 c.04008-1-04008-4
15
Наукова стаття
Структурно-змістова модель підготовки студентів-іноземців до навчання в медично-біологічних університетах
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2018
Педагогічний процес: теорія і практика
в.1-2 c.45-50
16
Наукова стаття
Комунікативно-професійний аспект структури та змісту навчального посібника з наукового стилю мови для студентів-іноземців підготовчих відділень ВНЗ України
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2018
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеляю. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки
т.1 в.15 c.120-123
17
Наукова стаття
Методичні шляхи формування основних видів мовленнєвої діяльності слухачів-іноземців при вивченні фізики та математики
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2018
Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції
c.28-30
18
Тези
Оптимізація процесу вивчeння фізики іноземними студентами на підготовчих відділеннях з метою забезпечення їх готовності до навчання у закладах вищої освіти україни медично-біологічного профілю
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2018
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Міжнародна науково-практичної конференції. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
в.21 c.49
19
Наукова стаття
Методичні аспекти оцінювання початкового рівня знань студентів-іноземців підготовчих відділень, набутих в різних національних системах освіти
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2017
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
в.144 c.155-158
20
Наукова стаття
Методичні аспекти оптимізації процесу навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2017
Вісник університету імені Альфреда Нобеля, серія «Педагогіка і психологія»
в.1 (13) c.194-199
21
Тези
Діагностика початкового рівня знань студентів-іноземців підготовчих відділень з метою оптимізації змісту навчальних програм природничих дисциплін
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2017
Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадяню матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
в.10 c.113-115
22
Тези
Математичне моделювання та кількісна оцінка ймовірності екологічного ризику за хімічними індикаторами
Каленик Олександр Олександрович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2017
Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення. Наукові і практичні аспекти вирішення проблем хімічної і радіаційної безпеки. Міжнародна конференція
т.5 c.45
23
Тези
Комунікативно орієнтоване навчання іноземних студентів під час вивчення мов та природничих дисциплін
Каленик Олександр Олександрович
Цареградська Тетяна Леонідівна
2017
Тези XХI Міжнародної науково-практичної конференції 1–2 червня 2017 року, ХНУ им. В.Н. Каразина, Харків, Україна
c.53

Повернення до списку

Вгору