Автори, співробітники Університету

Домрачев Володимир Миколайович
Domrachev V.M.

Ідентифікатор автора: 188374
Author Identifier Number Scopus: 57194559143 →
Кількість пошукових запитів автора: 362

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Прикладних інформаційних систем
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Авторські свідоцтва
Система низькоорбітального супутникового зв’язку із FC-архітектурою
Домрачев Володимир Миколайович
Сайко Володимир Григорович
2020
Патент України на корисну модель №141528
2
Авторські свідоцтва
Система низькоорбітального супутникового зв’язку із міжсупутниковими каналами зв’язку терагерцового діапазону
Домрачев Володимир Миколайович
Сайко Володимир Григорович
2020
Патент України на корисну модель №142478
3
Авторські свідоцтва
Інтегрована телекомунікаційна мережа доставки даних з бездротових сенсорних мереж в мережу зв'язку загального користування на великі відстані
Домрачев Володимир Миколайович
Сайко Володимир Григорович
2020
Патент України на корисну модель №142570
4
Матеріали конференції
Improving the noise immunity of the inter-satellite communication line of the leo-system with the architecture of the "distributed satellite"
Гололобов Дмитро Олександрович
Домрачев Володимир Миколайович
Сайко Володимир Григорович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.133-136
5
Матеріали конференції
Моделювання впливу динаміки облікової ставки на економічне зростання в Україні
Домрачев Володимир Миколайович
2020
Матеріали ІV Міжнародної наковопрактичної конференції «Прикладні системи та технолгії в інформаційному суспільстві» 30 вересня 2020 року
т.4 c.75-79
6
Монографія
Забезпечення стійкості фінансового сектору та управління фінансовою безпекою України на основі інформації з фінансових ринків
Домрачев Володимир Миколайович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-294
7
Наукова стаття
Система низькоорбітального супутникового зв’язку
Домрачев Володимир Миколайович
Сайко Володимир Григорович
2020
Винахідник і раціоналізатор
в.3(132) c.10-13
8
Наукова стаття
It support in decision-making with regard to infra-red grain drying management
Домрачев Володимир Миколайович
Сайко Володимир Григорович
2018
Journal of Theoretical and Applied Information Technology
в.96(22) c.7587-7598
9
Тези
Аналітична платформа SAS Viya
Домрачев Володимир Миколайович
2018
Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Матеріали ХХІV міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 20 листопада 2018 р.
c.111-113
10
Тези
Використання аналітичних інструментів SAS Viya для розв’язання задачі запобігання шахрайству
Домрачев Володимир Миколайович
2019
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем. Міжнародна науково-практична конференція
c.323-325
11
Тези
Використання алгоритмів машинного навчання в аналітичній хмарній платформі SAS Viya для аналізу ризиків банку
Домрачев Володимир Миколайович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Обчислювальний інтелект"
c.199-200
12
Тези
Політичні цикли та коректність макроекономічних програм розвитку України
Домрачев Володимир Миколайович
2019
ХIV Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір"
13
Наукова стаття
Modeling of macroeconomic risks in Ukraine
Домрачев Володимир Миколайович
2018
The nonlinear analysis and applications 2018: materials of 4th international scientific conference (04-06 april,2018, Kyiv). - NTUU "Igor Sikorsky KPI",  p.18
c.18
14
Наукова стаття
Подолання бідності в Україні: від стратегії до стратегії
Домрачев Володимир Миколайович
2018
Економіка і управління
c.114-119
15
Тези
Становлення цифрової економіки в Україні та основні виклики для суспільства
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2018
Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інформаційного суспільства : ресурси і технології"
c.68-71
16
Тези
Моделювання банківських ризиків в Україні
Домрачев Володимир Миколайович
2018
I міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (pcsiтs), 05-06 квітня 2018, КНУ
c.354-355
17
Тези
Аналіз динаміки макроекономічних ризиків України
Домрачев Володимир Миколайович
2018
ХIII Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір”, 15-16 травня 2018 р. – Львів : , 2018.
c.15-16
18
Тези
Система управління ризиком ліквідності у банку
Домрачев Володимир Миколайович
2018
Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1 жовтня 2018 р.)
c.50-53
19
Тези
Становлення цифрової економіки в Україні
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2018
7-ма Всеукраїнська науково-практична конференція: “Глушковські читання", 21.11.2018, НТУУ "КПІ ім.Сікорського"
c.43-45
20
Монографія
Підрозділ 2.2 Механізми досягнення фінансової стабільності для забезпечення конкурентоспроможності економіки України
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Суми: Сумський державний університет
c.67-89
21
Наукова стаття
Фінансова безпека України: загрози та основні напрями зміцнення
Домрачев Володимир Миколайович
2016
Економіка і управління
в.В. 3 c. 23-35
22
Наукова стаття
Development of a system for the detection of cyber attacks based on the clustering and formation of reference deviations of attributes
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
c.43-52
23
Наукова стаття
Україна та світ: порівняння макроекономічних показників розвитку
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Механiзм регулювання економіки
в.2
24
Наукова стаття
Застосування кластерного аналізу для оцінки стану банків в Україні
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Економіка і управління
в.2
25
Тези
Застосування інстументів Sas Enterprise miner для аналізу діяльності банків
Домрачев Володимир Миколайович
2016
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS): Всеукраїнська наукова конференція
c.76-78
26
Тези
Вплив макроекономічних факторів на демографічні процеси в Україні
Домрачев Володимир Миколайович
2016
Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі
c.70-72
27
Тези
Роль макроекономічного моделювання в управлінні процесами в Україні
Домрачев Володимир Миколайович
2016
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти.
c.15-18
28
Тези
Правила Тейлора чи схеми олігархів – як врегулювати фінансовий ринок
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: Міжнародна науково-практична конференція
c.24-27
29
Тези
Visual prolog як середовище для побудови систем підтримки прийняття рішень
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.226-227
30
Тези
Інструменти кримінального аналізу SAS
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
c.79-83
31
Тези
Usage of clustering in the process of banking analysis in Ukraine
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Ukrainian Conference on Applied Mathematics (UCAM): Міжнародна конференція
c.43-44
32
Тези
Застосування інстументів системи SAS ENTERPRISE MINER для сегментації та аналізу діяльності банків
Домрачев Володимир Миколайович
2017
Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань: Міжнародна науково-практична конференція
c.55-56
33
Праці конференції
До питання запровадження нової економічної політики
Домрачев Володимир Миколайович
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Модернізація управління національною економікою: Міжнародна науково-практична конференція
c.160-163

Повернення до списку

Вгору