Автори, співробітники Університету

Прилуцький Сергій Валентинович

Ідентифікатор автора: 196000
Кількість пошукових запитів автора: 364

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 14, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасні тенденції розвитку та ризики в становленні незалежної адвокатури України
Прилуцький Сергій Валентинович
2019
Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). Х., 2019. 444 с.
c.133-139
2
Матеріали конференції
Легальність судової влади та законність судів в Україні: актуальні проблеми реформи 2016 року
Прилуцький Сергій Валентинович
2019
Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної конференції, м . Ужгород, 3-4 травня 2019 р.
3
Навчальний посібник
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Прилуцький Сергій Валентинович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Алерта
4
Наукова стаття
Судова влада в Україні: сучасні проблеми легальності
Прилуцький Сергій Валентинович
2019
Судова апеляція
в.2 c.56-77
5
Тези
Прокуратура України в механізмі державної влади: сучасний стан та перспективи
Прилуцький Сергій Валентинович
2019
Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. проф. І.Є.Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.)
c.150-153
6
Матеріали конференції
Судові повноваження Вищої ради правосуддя: правове регулювання та перспективи вдосконалення
Прилуцький Сергій Валентинович
2017
Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем
c.314-318
7
Матеріали конференції
Суд – як визначальна категорія та ключовий інститут конституційно-правового регулювання в Україні
Прилуцький Сергій Валентинович
2016
Конституційно-правове будівництво та зламі епох: пошук оптимальних моделей”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.
c.193-196
8
Наукова стаття
Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України
Прилуцький Сергій Валентинович
2017
Право України
в.1 c.12-21
9
Наукова стаття
Незмінюваність суддів в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації
Прилуцький Сергій Валентинович
2017
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.1 (25) c.73-82
10
Наукова стаття
Адвокатура як незалежний інститут громадянського суспільства в конституційному механізмі правосуддя України
Прилуцький Сергій Валентинович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.3 c.72-81
11
Наукова стаття
Модернізація статусу суддів: концепт взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 2016 року
Прилуцький Сергій Валентинович
Стрєльцова Ольга Вікторівна
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.4 (24) c.9-17
12
Наукова стаття
Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні
Прилуцький Сергій Валентинович
2016
Юридичний вісник України
в.49 (1117) c.53-59
13
Тези
Прямі вибори суддів в Україні: анахронізм чи шлях виходу із політичної кризи?
Прилуцький Сергій Валентинович
2016
Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
c.182-187
14
Наукова стаття
Нариси до концепції реформи судової влади України.
Прилуцький Сергій Валентинович
2015
Міждисциплінарні гуманітарні студії: правничі науки
в.2 c.5-12

Повернення до списку

Вгору