Автори, співробітники Університету

Тарасова Віталіна Василівна
Tarasova Vitalina Vasylivna

Ідентифікатор автора: 197167
Кількість пошукових запитів автора: 282

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Соціолінгвістика, етнолінгвістика, порівняльно-історичне та типологічне мовознавство

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 13, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Вербальні засоби інформаційно-психологічної війни
Тарасова Віталіна Василівна
2020
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
в.22 c.251-258
2
Наукова стаття
Новітні тенденції функціонування військової субстандартної лексики української мови: психолінгвістичний експеримент
Тарасова Віталіна Василівна
2020
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
в.31 c.187-196
3
Розділ монографії
Війна знаків або семіотика інформаційно-психологічної війни (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу)
Тарасова Віталіна Василівна
2020
Наукові досягнення країн Європи в галузі філологічних досліджень
в.2 c.543-560
4
Наукова стаття
Еволюція політкоректності (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу)
Тарасова Віталіна Василівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.38 c.205-209
5
Наукова стаття
Епонімні одиниці в хімічній терміносистемі сучасних англійської та української мов
Тарасова Віталіна Василівна
2019
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.79 c.59-66
6
Матеріали конференції
Українська ідентичність: спільність різноманіть, а не різноманіття спільностей
Тарасова Віталіна Василівна
2019
Всеукраїнська науково-практична конференція "Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів".- К.: НАДУ, 2019і"
т.2 c.94-95
7
Наукова стаття
Лексико-семантичні й прагматичні особливості хімічних епонімічних термінів у сучасній англійській мові
Тарасова Віталіна Василівна
2019
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство
c.99-104
8
Наукова стаття
«PC Gone Mad» – Еволюція політкоректності (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу)
Тарасова Віталіна Василівна
2018
Науковий вісник НУБіП України. Серія "Філологічні науки"
в.288 c.98-107
9
Розділ монографії
Зіставний метод як один зі шляхів оптимізації процесу вивчення германських мов
Тарасова Віталіна Василівна
2018
Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти: монографія
в.2 c.314-360
10
Матеріали конференції
Політична коректність як складова комунікативної компетенції державних службовців в Україні
Тарасова Віталіна Василівна
2018
Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю) присвячена 100-річчю державної служби в Україні
т.5 c.102-103
11
Наукова стаття
Політична коректність в англійському та українському медіадискурсі
Тарасова Віталіна Василівна
2018
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Філологічні науки".
в.281 c.100-111
12
Наукова стаття
Етноспецифіка вербалізації концепту ТРАНСПОРТ в англійській, німецькій, російській та українській лінгвокультурах
Тарасова Віталіна Василівна
2017
Science of the XXI century: problems and prospects of researches : Proceedings of the International Scientific Conference
в.6 c.26-30
13
Наукова стаття
Етнокультурні маркери мовної свідомості (на матеріалі лексики на позначення транспорту англійської, німецької, російської та української мов)
Тарасова Віталіна Василівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
c.231-244

Повернення до списку

Вгору