Автори, співробітники Університету

Спотар-Аяр Ганна Юріївна
Spotar-Aiar Hanna Yuriivna

Ідентифікатор автора: 198114
Кількість пошукових запитів автора: 235

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Тюркології
Посада: Асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 13, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичні праці
Синтаксис гагаузької мови : метод. рекомендації (для студентів напрямку підготовки 014 – середня освіта освітнього ступеня бакалавр освітньо-професійної програми «Гагаузька мова і література»)
Покровська Ірина Леонідівна
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-16
2
Наукова стаття
Синтаксична валентність перифрастичних форм (на матеріалах текстів офіційно-ділового стилю турецької мови).
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2020
Національна академія Служби безпеки України
c.293-297
3
Наукова стаття
Функціонування афікса –maksızın як стилістичного маркера у текстах офіційно-ділового стилю турецької мови
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
Павліченко Тетяна Андріївна
2019
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.67-70
4
Наукова стаття
Особливості функціонування перифрастичних форм турецької мови в усному політичному дискурсі.
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2019
Закарпатські філологічні студії
т.2 в.11 c.26-31
5
Наукова стаття
Синтаксична валентність перифрастичних форм (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю сучасної турецької мови)
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2020
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». К.: Нац. акад. СБУ, 2020.
c.293-297
6
Наукова стаття
Особливості функціонування перифрастичних форм в офіційно-діловому стилі періоду Танзимату
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.Вип. 34 c.41-45
7
Наукова стаття
Перифрастичні форми турецького дієслова у функціонально-семантичному полі аспектуальності
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.Вип. 37 c.148-151
8
Наукова стаття
Порівняння як вид комунікативної статегії в публіцистичних текстах
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
Підлипний Ярослав Сергійович
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в. 39 c.94-98
9
Наукова стаття
Функціонування перифрастичних форм у текстах офіційно-ділового стилю турецької мови
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
в.Вип. 56, ч. 2 c.259-266
10
Навчальний посібник
Культура мовлення: діловий та академічний дискурс
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2017
Київ., Авантпост-Прим
c.1-162
11
Наукова стаття
Особливості функіонування дієслова bulunmak у перифрастичних формах (на матеріалах текстів офіційно-ділового стилю)
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.Випуск 118 c.73-77
12
Наукова стаття
Особливості функціонування псевдоперифрастичних форм
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.В. 57 c.349-354
13
Наукова стаття
Вираження модальних відтінків у перифрастичних формах дієслова сучасної турецької мови
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2017
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
в.Вип. 20 c.386-406

Повернення до списку

Вгору