Автори, співробітники Університету

Попков Борис Олексійович
Borys Popkov

Ідентифікатор автора: 199199
Кількість пошукових запитів автора: 273

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Командування
Посада: Заступник начальника Військового інституту з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: Військові науки

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Комплекс пасивної розвідки на основі сейсмоакустичних датчиків
Ільченко Володимир Васильович
Лисоченко Сергій Васильович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Савков Павло Анатолійович
Толок Ігор Вікторович
2020
ТОВ «Франко Пак», Друкарня «Printto»
2
Монографія
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн-членів НАТО і України
Бурий Сергій Володимирович
Горячева Кіра Сергіївна
Кучерявий Андрій Олександрович
Попков Борис Олексійович
Прохоров Олег Анатолійович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
Черних Юрій Олексійович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-343
3
Монографія
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн-членів НАТО і України
Бурий Сергій Володимирович
Горячева Кіра Сергіївна
Кучерявий Андрій Олександрович
Попков Борис Олексійович
Прохоров Олег Анатолійович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
Черних Юрій Олексійович
2020
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн-членів НАТО і України: колективна моногр. / за заг. ред. д.пед.н. В.С. Рижикова; Військовий інститут Київського національного університету і
c.343
4
Наукова стаття
Methodology of systematic approach to guarantee the quality of training for officers in military universities
Горячева Кіра Сергіївна
Попков Борис Олексійович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.2(42). c.53-56
5
Тези
Аналіз оперативних завдань (заходів) у сфері територіальної оборони які покладаються на органи державної влади іноземних держав та їхні відповідні національні військові формування (сили)
Попков Борис Олексійович
Шапкін Сергій Борисович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.342
6
Тези
Обгрунтування щодо вибору матеріалів п'єзодатчиків для виконання завдання захисту території об'єктів, що охороняються
Лоза Віталій Миколайович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Пусан Віталій Володимирович
2020
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.321
7
Тези
Особливості розробки розвідувально-сигналізаційних приладів для вирішення завдань наземної розвідки
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
2020
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.98
8
Тези
Менталітет як складова інформаційно-психологічного протиборства: сутність, функції, фактори впливу
Жогіна Людмила Вікторівна
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Скрябін Олександр Леонідович
2020
Національна академія Служби безпеки України
c.66-69.
9
Тези
Обґрунтування щодо вибору матеріалів п’єзодатчиків для виконання завдання захисту території об’єктів, що охороняються
Лоза Віталій Миколайович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Пусан Віталій Володимирович
2020
Тези доповідей Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня 2020 року)
c.321-322
10
Звіти
Ефективність воєнно-наукового забезпечення військ (сил): заключний звіт
Білан Максим Борисович
Зарицька Алла Іванівна
Невольніченко Анатолій Іванович
Попков Борис Олексійович
Приліпко Максим Олександрович
Шарий Володимир Іванович
2018
НДР шифр: "Ієрарх"
c.1-149
11
Навчальний посібник
Методологія проведення наукових досліджень у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Прохоров Олег Анатолійович
Рижиков Вадим Степанович
Толок Ігор Вікторович
2018
Навчальний картографічний комплекс Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка
12
Тези
Дослідження впливу балістичних факторів на розсіювання снарядів методом Монте-Карло
Пашко Анатолій Олексійович
Попков Борис Олексійович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. Тези доповідей на VII науково-технічній конференції, Київ,2019
c.225-226
13
Тези
Інноваційні педагогічні технології в контексті якості вищої освіти
Попков Борис Олексійович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.2(22) c.378-379
14
Тези
Особливості системи дистанційного керування детонатором снаряду
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
2019
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.132
15
Звіти
Ефективність воєнно-наукового забезпечення військ (сил): проміжний звіт
Абрамян Олександр Вагаршакович
Бабіч Оксана Миколаївна
Гальчус Андрій Олександрович
Зарицька Алла Іванівна
Король Валерій Григорович
Любовець Григорій Вікторович
Невольніченко Анатолій Іванович
Попков Борис Олексійович
Приліпко Максим Олександрович
Шарий Володимир Іванович
2017
НДР шифр: "Ієрарх"
c.1-240
16
Тези
Актуальні питання психологічноі підготовки підрозділів десантно-штурмових військ до ведення бойових дій
Кравченко Катерина Олексіївна
Попков Борис Олексійович
2018
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.306
17
Тези
Позиціювання ствола гармати з використанням спеціального пристрою з умонтованим лазером за допомогою математичної моделі балістики
Нікіфоров Микола Миколайович
Попков Борис Олексійович
Стеля Олег Борисович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.173-175
18
Тези
Теоретичний аналіз дослідження психологічної складової у побудові та розробці тренажерних систем для підготовки військовослужбовців
Доброгурська Олена Борисівна
Попков Борис Олексійович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах. Науково-технічна конференція
c.244-245
19
Тези
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми і перспективи
Попков Борис Олексійович
2016
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми і перспективи: науково-практична конференція
c.5-6
20
Звіти
Методологічні проблеми ефективності військових наук: звіт за 2 етап
Білан Максим Борисович
Зарицька Алла Іванівна
Невольніченко Анатолій Іванович
Попков Борис Олексійович
Шарий Володимир Іванович
2015
НДР шифр: "Гетьман"
21
Тези
Шляхи підвищення захищеності зразків озброєння та військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України за досвідом проведення антитерористичної операції
Попков Борис Олексійович
2015
Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.10
22
Наукова стаття
Решение задачи оптимизации распределения финансового ресурса в интересах разработки и модернизации средств огневого поражения
Попков Борис Олексійович
2013
Системи озброєння і військова техніка
в.1(33) c.115-118
23
Наукова стаття
Облік метеорологічних та балістичних умов стрільби при нормалізації початкової швидкості польоту снаряда
Попков Борис Олексійович
2013
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.В.2(17) c.9-13
24
Наукова стаття
Розробка векторно-матричних моделей польоту керованих снарядів
Попков Борис Олексійович
2013
Військово-технічний збірник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
в.1(8) c.16-21
25
Наукова стаття
Математична модель оцінки ефективності ураження цілей за даними пристрілювальної гармати для реактивних снарядів з “відповідачем“ у системі GPS-ТРЕКЕР
Попков Борис Олексійович
2013
Військово-технічний збірник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
в.2(9) c.58-65
26
Наукова стаття
Концепція використання ERP-систем для управління ресурсами у військовій сфері
Попков Борис Олексійович
2012
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.1 c.77-83
27
Тези
Удосконалена методика вибору раціонального складу ракетних військ і артилерії оперативного угруповання військ (сил) у контрнаступальній операції
Попков Борис Олексійович
2010
Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.266
28
Тези
Вдосконалення існуючих способів оцінки ефективності вогневого ураження угруповання противника
Попков Борис Олексійович
2009
Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.259

Повернення до списку

Вгору