Автори, співробітники Університету

Пусан Віталій Володимирович
Pusan Vitaliy Volodymyrovych

Ідентифікатор автора: 200113
Кількість пошукових запитів автора: 318

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Технологія та характерні риси дистанційного навчання в організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах
Жогіна Людмила Вікторівна
Пусан Віталій Володимирович
Рижиков Вадим Степанович
2019
Збірник матеріалів IIміжнародної науково-практичної конференції. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
c.160-165
2
Тези
Сейсмоакустична система для автоматичної детекції координат небезпечних техногенних та військових об‘єктів
Галушко Сергій Олександрович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пусан Віталій Володимирович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.145
3
Тези
Обгрунтування щодо вибору матеріалів п'єзодатчиків для виконання завдання захисту території об'єктів, що охороняються
Лоза Віталій Миколайович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Пусан Віталій Володимирович
2020
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.321
4
Наукова стаття
Використання комбінування акустичних та сейсмічних принципів щодо виявлення наземних та повітряних об’єктів
Лоза Віталій Миколайович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.60 c.30-37
5
Тези
Використання операції предобумовлення в структурі просторового адаптивного фільтра з метою підвищення ефективності системи захисту радіолокаційних станцій від перешкод
Жогіна Людмила Вікторівна
Лалетін Сергій Павлович
Пусан Віталій Володимирович
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.128
6
Тези
Геоінформаційні системи в управлінській діяльності
Дяченко Інна Миколаївна
Жогіна Людмила Вікторівна
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
Федченко Олексій Петрович
2019
Міжнародна науково-технічна конференція "GEOFORUM"
c.161-162
7
Наукова стаття
Використання системного підходу в інноваційних процесах розвитку сучасної освіти
Дяченко Інна Миколаївна
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3(19) c.23-30
8
Наукова стаття
Морально-політичні якості військовослужбовців як одна із складових забезпечення бойової готовності Збройних Сил
Жогіна Людмила Вікторівна
Пусан Віталій Володимирович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3(19) c.44 – 50
9
Тези
Мобільні пристрої криптографічного перетворення цифрової інформації
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.302 – 304
10
Тези
Спосіб криптографічного перетворення цифрової інформації з використанням керованого, випадкового, нелінійного і адаптивного елемента (Ба-05)
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
c.104
11
Тези
Комбіновані методи аналізу тональності текстової інформації в завданні створення системи моніторингу веб-ресурсів з метою виявлення джерел інформаційного впливу
Дяченко Інна Миколаївна
Пусан Віталій Володимирович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.38
12
Тези
Веб-додаток меседж
Пусан Віталій Володимирович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.114
13
Тези
Особливості використання комбінованого способу виявлення об'єктів за допомогою сейсмоакустичних датчиків
Лоза Віталій Миколайович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.149
14
Тези
Теоретичний аналіз дослідження психологічної складової у побудові та розробці тренажерних систем для підготовки військовослужбовців
Доброгурська Олена Борисівна
Попков Борис Олексійович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах. Науково-технічна конференція
c.244-245
15
Тези
Підвищення точності виміру висоти повітряних цілей приземного шару за допомогою використання векторної оцінки кута місця
Лалетін Сергій Павлович
Пусан Віталій Володимирович
Савран Віталій Олександрович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.113
16
Наукова стаття
Аналіз сучасних автоматизованих систем моніторингу радіопростору на базі SDR технології для ведення завдань радіоелектронної розвідки
Бурий Сергій Володимирович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.56 c.40-46
17
Наукова стаття
Архитектура нечёткого frem-регулятора для обнаружения норм несоответствия
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
Савков Павло Анатолійович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.90-99
18
Тези
Розроблення автоматизованої системи моніторингу інформаційного простору з метою виявлення джерел інформаційного впливу та оцінювання ефективності проведених інформаційних заходів
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2017
Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України
c.155
19
Тези
Обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу тональності різномовної текстової інформації
Жогіна Людмила Вікторівна
Лоза Віталій Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.68
20
Тези
Методологія визначення внутрішніх параметрів цифрової фотокамери шляхом ії калібрування
Нікіфоров Микола Миколайович
Охрамович Михайло Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.63

Повернення до списку

Вгору