Автори, співробітники Університету

Бурий Сергій Володимирович
Buryi Sergii Volodymyrovych

Ідентифікатор автора: 200114
Кількість пошукових запитів автора: 311

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Військово-гуманітарної підготовки
Посада: старший науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн- членів НАТО і України
Бурий Сергій Володимирович
Горячева Кіра Сергіївна
Кучерявий Андрій Олександрович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
Черних Юрій Олексійович
2018
К.: НДЦ ВІКНУ,2018 - 320 с.
2
Наукова стаття
Результати експериментальної роботи з формування управлінської культури майбутніх офіцерів
Бурий Сергій Володимирович
2018
Педагогічний альманах: Зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.
в.38 c.77-82
3
Наукова стаття
Перевірка ефективності моделі формування управлінської культури майбутніх офіцерів в процесі практичної підготовки у ВВНЗ
Бурий Сергій Володимирович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1(17) c.15-24
4
Наукова стаття
Організаційно-педагогічні умови в системі формування управлінської культури майбутніх офіцерів
Бурий Сергій Володимирович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3(19) c.68–80
5
Наукова стаття
Педагогічні умови формування управлінської культури у майбутніх офіцерів в процесі практичної підготовки
Бурий Сергій Володимирович
2018
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
в.3 c.29–36
6
Наукова стаття
Формування управлінської культури у майбутніх офіцерів в освітньому процесі ВВНЗ ВНП ВНЗ
Бурий Сергій Володимирович
2019
Науковий вісник інноваційних технологій
в.2(22) c.16-22
7
Тези
Удосконалення системи управління військами за рахунок зменшення тривалості циклу бойового управління
Бурий Сергій Володимирович
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.212-213
8
Тези
Практика забезпечення якості професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах з управлінської культури як основи формування високого професіоналізму в офіцера
Бурий Сергій Володимирович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.313
9
Тези
Обґрунтування основних напрямків підвищення ефективності автоматизованих систем технічного діагностування цифрових пристроїв
Бурий Сергій Володимирович
Савран Віталій Олександрович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.155
10
Тези
Значення формування інформаційної культури майбутнього офіцера в процесі навчання як чинника управління інформаційною безпекою держави
Бурий Сергій Володимирович
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
в.59 c.25-27
11
Тези
Аналіз психологічних критеріїв ефективності тренажерів
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
2018
Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах. Науково-технічна конференція
c.55-56
12
Наукова стаття
Аналіз сучасних автоматизованих систем моніторингу радіопростору на базі SDR технології для ведення завдань радіоелектронної розвідки
Бурий Сергій Володимирович
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.56 c.40-46
13
Наукова стаття
Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
Пампуха Ігор Володимирович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.56 c.224–231
14
Наукова стаття
Аналіз реалізації наукових підходів до особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.7 в.58 c.149-155
15
Наукова стаття
Теоретичні засади особиснісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів
Бурий Сергій Володимирович
Дяченко Інна Миколаївна
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
Ступницька Оксана Іванівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.149-155
16
Тези
Вибір технології до побудови системи моніторингу на базі SDR технології при веденні інформаційно-психологічних операцій
Бурий Сергій Володимирович
Нікіфоров Микола Миколайович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.65
17
Тези
Аналіз сучасних автоматизованих систем моніторингу радіопростору на базі SDR технології для ведення завдань радіорозвідки
Бурий Сергій Володимирович
Мірошніченко Олег Вікторович
Нікіфоров Микола Миколайович
Прохоров Олег Анатолійович
2017
Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України
c.127
18
Тези
Інформатизація суспільства як соціальний аспект розвитку
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.127

Повернення до списку

Вгору