Автори, співробітники Університету

Жогіна Людмила Вікторівна
Zhogina Liudmila Viktorivna

Ідентифікатор автора: 200115
Кількість пошукових запитів автора: 257

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: старший науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Технологія та характерні риси дистанційного навчання в організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах
Жогіна Людмила Вікторівна
Пусан Віталій Володимирович
Рижиков Вадим Степанович
2019
Збірник матеріалів IIміжнародної науково-практичної конференції. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
c.160-165
2
Тези
Питання виховування колективізму у курсантів вищих військових навчальних закладів
Жогіна Людмила Вікторівна
Родченко Лариса Михайлівна
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.65-66
3
Тези
Менталітет як складова інформаційно-психологічного протиборства: сутність, функції, фактори впливу
Жогіна Людмила Вікторівна
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Скрябін Олександр Леонідович
2020
Національна академія Служби безпеки України
c.66-69.
4
Тези
Обґрунтування сучасних геоінформаційних систем в інтересах воєнної безпеки
Жогіна Людмила Вікторівна
Нікіфоров Микола Миколайович
Пусан Віталій Володимирович
2019
Проблеми забезпечення їнформаційної безпеки особистості, суспільства і держави та шляхи їх вирішення
c.21-23
5
Тези
Основні переваги застосування геоінформаційних технологій у сфері управління
Жогіна Людмила Вікторівна
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
2020
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад‘юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"
c.144
6
Тези
Використання операції предобумовлення в структурі просторового адаптивного фільтра з метою підвищення ефективності системи захисту радіолокаційних станцій від перешкод
Жогіна Людмила Вікторівна
Лалетін Сергій Павлович
Пусан Віталій Володимирович
2019
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.128
7
Тези
Геоінформаційні системи в управлінській діяльності
Дяченко Інна Миколаївна
Жогіна Людмила Вікторівна
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
Федченко Олексій Петрович
2019
Міжнародна науково-технічна конференція "GEOFORUM"
c.161-162
8
Наукова стаття
Використання системного підходу в інноваційних процесах розвитку сучасної освіти
Дяченко Інна Миколаївна
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
Пусан Віталій Володимирович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3(19) c.23-30
9
Наукова стаття
Морально-політичні якості військовослужбовців як одна із складових забезпечення бойової готовності Збройних Сил
Жогіна Людмила Вікторівна
Пусан Віталій Володимирович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.3(19) c.44 – 50
10
Тези
Бойовий стрес та понівечені тіла загиблих: чи можливо мінімізувати негативні психічні наслідки?
Дяченко Інна Миколаївна
Жогіна Людмила Вікторівна
Кравченко Катерина Олексіївна
2018
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.280-282
11
Тези
Порівняння методів аналізу тональності текстової інформації з метою автоматизації виявлення інформаційних загроз
Жогіна Людмила Вікторівна
Лалетін Сергій Павлович
Лоза Віталій Миколайович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.26
12
Тези
Автоматизований сейсмоакустичний комплекс для розрахунку координат об'єктів різного походження
Жогіна Людмила Вікторівна
Лоза Віталій Миколайович
Нікіфоров Микола Миколайович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.148
13
Тези
Використання веб-застосування як методу розповсюдження достовірної інформації
Жогіна Людмила Вікторівна
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.156
14
Тези
Роль командно-педагогічного складу ВВНЗ у формуванні особистості майбутнього офіцера
Жогіна Людмила Вікторівна
Ступницька Оксана Іванівна
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.296
15
Тези
Обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу тональності різномовної текстової інформації для задачі моніторингу інформаційного простору
Доброгурська Олена Борисівна
Жогіна Людмила Вікторівна
Нікіфоров Микола Миколайович
Нікіфорова Олена Миколаївна
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.244-245
16
Тези
Аналіз психологічних критеріїв ефективності тренажерів
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
2018
Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах. Науково-технічна конференція
c.55-56
17
Тези
Методика професійної підготовки майбутніх офіцерів як професіоналів військової справи
Доброгурська Олена Борисівна
Жогіна Людмила Вікторівна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.137
18
Тези
Алгоритм визначення мішеней психокорекційного впливу з урахуванням специфіки діяльності підрозділів Збройних Сил України
Доброгурська Олена Борисівна
Жогіна Людмила Вікторівна
Кравченко Катерина Олексіївна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.147-148
19
Тези
Методика професійної підготовки майбутнії офіцерів як професіоналів військової справи
Доброгурська Олена Борисівна
Жогіна Людмила Вікторівна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.132
20
Наукова стаття
Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
Пампуха Ігор Володимирович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.56 c.224–231
21
Наукова стаття
Аналіз реалізації наукових підходів до особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.7 в.58 c.149-155
22
Наукова стаття
Теоретичні засади особиснісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів
Бурий Сергій Володимирович
Дяченко Інна Миколаївна
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
Ступницька Оксана Іванівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.149-155
23
Тези
Обґрунтування технологічних вимог до засобів аналізу тональності та змін у підсистемі даних. Логістична регресія
Жогіна Людмила Вікторівна
Нікіфоров Микола Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
2017
Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України
в.ХVI c.80
24
Тези
Обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу тональності різномовної текстової інформації
Жогіна Людмила Вікторівна
Лоза Віталій Миколайович
Пампуха Ігор Володимирович
Пусан Віталій Володимирович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.68
25
Тези
До питання кіберсоціалізації українського суспільства
Жогіна Людмила Вікторівна
Мукогоренко Олег Сергійович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.126
26
Тези
Інформатизація суспільства як соціальний аспект розвитку
Бурий Сергій Володимирович
Жогіна Людмила Вікторівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.127

Повернення до списку

Вгору