Автори, співробітники Університету

Рижиков Вадим Степанович
Ryzhykov Vadym Stepanovych

Ідентифікатор автора: 202719
Кількість пошукових запитів автора: 1708

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Концептуальні підходи до проектування системи гарантування якості підготовки офіцерських кадрів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти України
Горячева Кіра Сергіївна
Рижиков Вадим Степанович
2019
Інноваційна педагогіка
т.1 в.15 c.78-82
2
Наукова стаття
Державно-патріотичне виховання: історія, мета, завдання, як невід'ємна складова духовного соціально зрілого військовослужбовця ( офіцера)
Рижиков Вадим Степанович
2019
Науковий вісник: Державне управління
в.2 c.116-125
3
Наукова стаття
Класифікація загроз при інформаційній безпеці
Рижиков Вадим Степанович
2019
Актуальні питання права та соціально-економічних відносин : збірник наукових статей
c.155-158
4
Наукова стаття
Патріотичне виховання як невід'ємний складник формування готовності майбутнього офіцера - захисника Української держави
Рижиков Вадим Степанович
2019
Інноваційна педагогіка
т.1 в.16 c.120-124
5
Наукова стаття
Технологія та характерні риси дистанційного навчання в організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах
Жогіна Людмила Вікторівна
Пусан Віталій Володимирович
Рижиков Вадим Степанович
2019
Збірник матеріалів IIміжнародної науково-практичної конференції. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
c.160-165
6
Наукова стаття
Теорія і практика впровадження інтерактивних форм навчання в освітній процес військових навчальних закладів України на прикладі військової підготовки Великобританії
Рижиков Вадим Степанович
2019
Науковий вісник інформаційних технологій
в.3(23) c.6-15
7
Монографія
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн- членів НАТО і України
Бурий Сергій Володимирович
Горячева Кіра Сергіївна
Кучерявий Андрій Олександрович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
Черних Юрій Олексійович
2018
К.: НДЦ ВІКНУ,2018 - 320 с.
8
Навчальний посібник
Методологія проведення наукових досліджень у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Прохоров Олег Анатолійович
Рижиков Вадим Степанович
Толок Ігор Вікторович
2018
Навчальний картографічний комплекс Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка
9
Наукова стаття
Аналіз вітчизняного досвіду та досвіду країн членів НАТО щодо гарантування якості підготовки офіцерських кадрів
Рижиков Вадим Степанович
2019
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1(21) c.6-14
10
Наукова стаття
Variants of the educational paradigm in training of managers
Гук Ольга Федорівна
Рижиков Вадим Степанович
Чернуха Надія Миколаївна
2019
Espacios
т.40 в.29 c.1-9
11
Наукова стаття
Теоретична сутність та практичне значення системного підходу в освітньому процесі професійної підготовки офіцерів ЗСУ
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
2019
Науковий вісник інноваційних технологій
в.2(22) c.51-59
12
Наукова стаття
Elaboration of technology and content –practical component of the officer’s psychogram
Рижиков Вадим Степанович
2018
Problems of modern science: Collection of scientific articles
c.169 − 178
13
Наукова стаття
Method of organizing lessons in the armies in the way of modern world military educational practice
Рижиков Вадим Степанович
2018
Problems of the development of modern science: theory and practice
c.218 – 228
14
Наукова стаття
Методика використання «мозкового штурму» на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)
Рижиков Вадим Степанович
2018
Молодь і ринок
в.5 (160) c.26 – 32
15
Наукова стаття
Характеристика професійних педагогічних компонентів офіцера як одних із складових ефективної діяльності виховання особового складу
Кравченко Олександр Іванович
Рижиков Вадим Степанович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1 (17) c.44 – 49
16
Наукова стаття
Методика впровадження дидактичних (рольових) ігор як інноваційної педагогічної технології в контексті якості вищої військової освіти в Україні відповідно до стандартів практики військової підготовки в країнах членах НАТО
Рижиков Вадим Степанович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1(17) c.69 – 76
17
Наукова стаття
Мета і принципи змісту освітнього процесу підготовки військового в сучасних умовах реформування Збройних сил України
Рижиков Вадим Степанович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.2(18) c.36 – 40
18
Наукова стаття
Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової освіти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової
Горячева Кіра Сергіївна
Рижиков Вадим Степанович
2018
Молодь і ринок
c.32 – 38
19
Наукова стаття
Значення професійних якостей в цільовій моделі навчально-виховного процесу підготовки військових
Рижиков Вадим Степанович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
в.2 c.61 – 64
20
Наукова стаття
Теоретичні основи суті та практичне значення патріотичної виховної складової у формуванні сучасного офіцера в системі військової освіти України сьогодення
Кравченко Олександр Іванович
Рижиков Вадим Степанович
2017
Науковий вісник інноваційних технологій
в.4(17) c.8-18
21
Наукова стаття
Теорія та практика системного підходу у професійній підготовці майбутніх офіцерів в умовах реформування військової освіти сьогодення
Рижиков Вадим Степанович
2018
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
в.18 c.81-89
22
Наукова стаття
Leadership Abilities of a Military Manager, Professionalism of a Commander as the Guarantee of the Practice of Effective Activity of a Military Organization
Колісник Олег Леонідович
Рижиков Вадим Степанович
2018
International Journal of Engineering & Technology
c.45-49
23
Тези
Семінарські заняття в практиці забезпечення якості підготовки фахівців із високотехнологічних спеціальностей
Рижиков Вадим Степанович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.343
24
Тези
Класифікація загроз інформаційній безпеці, життєво важливі фактори держави в інформаційній сфері
Рижиков Вадим Степанович
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.138-139
25
Тези
Методика проведення рольових ігор як інноваційної педагогічної технології в контексті переформатування вищої військової освіти України за стандартами країн членів НАТО
Рижиков Вадим Степанович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.178
26
Тези
Військовий керівник – військовий лідер і менеджер в системі організації управління військами
Рижиков Вадим Степанович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.319-320
27
Монографія
Економічна культура в теорії та практиці інтерактивного навчання при формуванні економічного мислення у сучасного студента – майбутнього фахівця
Рижиков Вадим Степанович
2017
КП «Поліграфія»
c.267-321
28
Наукова стаття
Теоретико-практичні основи розробки професіограми юриста
Рижиков Вадим Степанович
2017
Науковий вісник інноваційних технологій
в.2(14) c.131-144
29
Наукова стаття
Теоретичні основи полікультурності освіти та її практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця
Рижиков Вадим Степанович
2017
Молодь і ринок
в.8(151) c.17-24
30
Наукова стаття
Теоретичне обґрунтування ефективності і практика впровадження правового всеобучу населення Кіровоградської області як основа передумови формування правової свідомості та культури в громадянському суспільстві в сучасних соціально-економічних реаліях
Рижиков Вадим Степанович
2017
Науковий вісник інноваційних технологій
c.270-276
31
Наукова стаття
Моделювання практики використання системного підходу в побудові професійної підготовки у ВВНЗ України
Кравченко Олександр Іванович
Рижиков Вадим Степанович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.166-173
32
Наукова стаття
Теоритичне обгрунтування ефективності і практика впровадження правового всеобучу населення Кіровоградської області як основа передумови формування правової свідомості та культури в громадянському суспільстві в сучасних соціально-економічних реаліях
Рижиков Вадим Степанович
2017
Науковий вісник інноваційних технологій, Кіровоград: НДЦІН, - 2017
в.3 c.270-276
33
Наукова стаття
Перспективи та практичне значення економічної складової у фахівців юристів для ефективного виконання ними своїх професійних обов'язків по розбудові України, як правової демократичної держави
Рижиков Вадим Степанович
2017
Проблеми людини в українських реаліях: від радянської людини до громадянина Української держави: тринадцяті Шинкаруківські читання
c.112-115
34
Тези
Аналіз формування фахівців для військових формувань як творчої особистості в історико-практичному аспекті
Рижиков Вадим Степанович
2017
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.138
35
Тези
Теоретичні основи полікультурності освіти та її практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця
Рижиков Вадим Степанович
2017
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
в.8(151) c.17-24
36
Наукова стаття
A technology of development of the lawyer’s psychogram and its meaningful and practical component
Рижиков Вадим Степанович
2016
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.7 в.1 c.100-108

Повернення до списку

Вгору