Автори, співробітники Університету

Чубата Марина Валеріївна
Maryna Chubata

Ідентифікатор автора: 205304
Кількість пошукових запитів автора: 747

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Історії права та держави
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Національне законодавство доби Української революції (1917-1921рр.)

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Дослідження істориками та правознавцями впливу Української революції 1917–1921 років на державотворчі процеси в Білорусі
Капелюшний Валерій Петрович
Чубата Марина Валеріївна
2019
Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава :зборнік навуковых артыкулаў
в.1 c.213–217
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Мірошниченко Марія Іванівна
Капелюшний Валерій Петрович
Чубата Марина Валеріївна
2019
Енциклопедія сучасної України
т.21 c.123
3
Матеріали конференції
Роль і значення «Закону про форму влади на Україні» від 28 січня 1919 р.: суперечливі оцінки істориків права
Чубата Марина Валеріївна
2019
International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019.
c.90-93
4
Наукова стаття
The notions of “state-building” and “state-creation” in historical and law studies, devoted to the Ukrainian revolution (1917-1921): comparative aspect
Капелюшний Валерій Петрович
Чубата Марина Валеріївна
2018
Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies: Proceedings of the Congress of International Eastern European studies (CIEES)
c.519–528
5
Наукова стаття
Законодавчі засади державного будівництва в ЗУНР-ЗОУНР: історико-правовий та історіографічний аспекти дослідження
Чубата Марина Валеріївна
2019
Право і суспільство
в.2 c.17-23
6
Наукова стаття
Витоки та становлення Київської історико-юридичної школи: інтерпретації істориків та правознавців
Чубата Марина Валеріївна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.В.1 c.68–71
7
Наукова стаття
Теоретичні аспекти, особливості і зміст термінів «державотворення» та «державне будівництво» в науковому доробку істориків і правознавців, присвяченому добі Української революції (1917-1921рр.)
Чубата Марина Валеріївна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.1 в.6 c.53-57
8
Наукова стаття
Дослідження особливостей становлення Київської історико-юридичної школи в працях правознавців та виданнях, присвячених історії Київського універ-ситету (1834–2018 рр.)
Чубата Марина Валеріївна
2019
Літературознавчі студії.
в.2(56) c.110-116
9
Наукова стаття
ЗУНР – ЗО УНР: історіографічна оцінка трансформації
Чубата Марина Валеріївна
2019
Соборність України: правовий вимір. К.: ФОП Маслаков, 2019.
c.152-156
10
Наукова стаття
Законодавство Української Держави гетьмана П.Скоропадського в дослідженнях істориків та правознавців
Чубата Марина Валеріївна
2019
Альманах науки. Науковий журнал. – 2019. –№1(23).
c.82-86
11
Наукова стаття
Дослідження проектів конституційних актів доби Гетьманату Павла Скоропадського: інтерпретації вітчизняних та зарубіжних правознавців
Чубата Марина Валеріївна
2019
Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 11–12 січня 2019 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019.
c.12-16
12
Наукова стаття
Правове регулювання громадянства за доби Української революції 1917–1921 рр.: історико-правовий та історіографічний аналіз
Чубата Марина Валеріївна
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.1 c.25-29
13
Наукова стаття
The Professional Reliability of Police Officers of the National Police of Ukraine (Професійна надійність поліцейських офіцерів Національної поліції України)
Чубата Марина Валеріївна
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research Special 2019, Issue-1,
c.747-757
14
Тези
Історико-культурний туризм в Україні та країнах Європи: висвітлення в літературі його суті, змісту, історії розвитку та досвіду правового регулювання
Капелюшний Валерій Петрович
Чубата Марина Валеріївна
2019
Історико-культурний туризм: український та світовий досвід: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції
c.50–59
15
Матеріали конференції
Змістовно-сутнісне наповнення понять «державотворення» і «державне будівництво» доби Української революції 1917–1921 рр.: новітні інтерпретації дослідників
Чубата Марина Валеріївна
2018
Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 16–17 березня 2018 р.
c.18 – 21
16
Матеріали конференції
Універсали Української Центральної Ради: історіографічний огляд наукової спадщини правознавців
Чубата Марина Валеріївна
2018
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
17
Матеріали конференції
Спільне та відмінне в поглядах українських і білоруських істориків права на державотворчі та правотворчі процеси в Білоруській Народній Республіці
Чубата Марина Валеріївна
2018
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» м.Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.
18
Матеріали конференції
Законодавчі процеси в Українській Народній Республіці і Білоруській Народній Республіці: порівняльно-правовий аспект
Чубата Марина Валеріївна
2017
Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 17 – 18 лютого 2017 р.
c.18 – 22
19
Матеріали конференції
Історико-правові аспекти дослідження законодавчих процесів доби Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки
Чубата Марина Валеріївна
2017
Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 17 – 18 лютого 2017 року).
c.13 – 17
20
Матеріали конференції
Державотворчі та законодавчі процеси в Українській Народній Республіці і Білоруській Народній Республіці: історіографічний та порівняльно-правовий аспекти
Чубата Марина Валеріївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.1 в.1 c.14-18
21
Матеріали конференції
Законодавче забезпечення національного державного будівництва за доби Української революції 1917–1921 рр.: підсумки та перспективи дослідження
Чубата Марина Валеріївна
2018
Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27–28 липня 2018 року.
c.12–16
22
Матеріали конференції
Тема «Українська революція 1917–1921 рр.» в контексті фахової підготовки вітчизняних правознавців
Чубата Марина Валеріївна
2018
Scientific and pedagogic internship «Challenges of modernization of legal education in Ukraine and EU countries»: Internship proceedings, December 3–14, 2018. Sandomierz, 2018.
c.116-119
23
Наукова стаття
Історіографічні та порівняльно-правові аспекти державотворчих процесів в Українській Народній Республіці та Білоруській Народній Республіці
Чубата Марина Валеріївна
2018
Rocznik Centrum Studiów Białoruskich / Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў. – Warszawa, 2018. – № 4.
c.32-43
24
Тези
Науковий внесок професора Олександра Шевченка у дослідження звичаєвого права України
Чубата Марина Валеріївна
2017
Концепція та методологія історії українського права: Науково-практичний круглий стіл, присвячений пам‘яті професора Олександра Шевченка
c.125–127
25
Матеріали конференції
Порівняльний аналіз Універсалів Центральної Ради та Статутних грамот Ради Білоруської Народної Республіки: історико-правовий аспект
Чубата Марина Валеріївна
2015
Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 30 – 31 січня 2015 р. –Львів: Центр правничих ініціатив, 2015.
c.15-17
26
Матеріали конференції
Дослідження істориками права проблеми автентичних та неавтентичних текстів Універсалів Української Центральної Ради
Чубата Марина Валеріївна
2015
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 23 – 24 січня 2015 р.). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015.
c.5-8
27
Наукова стаття
Законодавче забезпечення становлення судочинства в Українській Державі 1918 р.: історіографічний огляд історико-правових досліджень
Чубата Марина Валеріївна
2015
Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 30 – 31 січня 2015 р. – Запоріжжя: «Істина», 2015 .
c.9-12
28
Наукова стаття
Історики права про співвідношення понять «Українська революція» та «Визвольні змагання» при дослідженні державного будівництва у 1917 – 1921 роках
Чубата Марина Валеріївна
2015
Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: Матеріали міжнародної науково-практичної конференціЇ, м.Донецьк, 6 – 7 лютого 2015 р. – Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організа
c.21-24
29
Наукова стаття
Висвітлення проблеми законодавчого забезпечення військового будівництва за доби Директорії УНР в історико-правових дослідженнях
Чубата Марина Валеріївна
2015
Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13 – 14 лютого 2015 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2015.
c.18-21
30
Наукова стаття
Дослідження істориками права законодавчих основ організації та діяльності центральних і місцевих органів державної влади в ЗУНР
Чубата Марина Валеріївна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 1 c.73-78
31
Наукова стаття
Юридико-історіографічний аналіз проблеми законодавчого закріплення основ національної безпеки й функціонування правоохоронних структур за доби Директорії УНР
Чубата Марина Валеріївна
2015
Право і суспільство
в.№ 3 (2) c.32-37
32
Наукова стаття
Володимир Винниченко та Універсали Української Центральної Ради: проблеми автентичності текстів
Чубата Марина Валеріївна
2015
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 27 листопада 2015 року. К.: Талком, 2015.
c.386-390
33
Наукова стаття
«Українська революція 1917 – 1921 рр.» в історико-правових дослідженнях: термін, сутність явища, хронологічні межі
Чубата Марина Валеріївна
2013
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.1 в.6-3 c.47-49
34
Наукова стаття
Понятие «государственное строительство» в контексте интерпретации правоведами истории украинской государственности (1917 – 1921 гг.)
Чубата Марина Валеріївна
2014
Legea și viața. – №3/3 (267). – 2014.
c.215-219
35
Наукова стаття
Конституційне законодавство ЗУНР: до питання про автентичні та неавтентичні тексти «Тимчасового Основного закону» від 13 листопада 1918 року
Чубата Марина Валеріївна
2014
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 3 c.48-51
36
Наукова стаття
Проблеми державного будівництва у конституційному законодавстві Центральної Ради: аналітичний огляд історико-правових досліджень
Чубата Марина Валеріївна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – №6-2
т.1 c.66-70
37
Наукова стаття
Державотворчі новації у конституційному законодавстві Української Держави 1918 р.: інтерпретації зарубіжних і вітчизняних істориків права
Чубата Марина Валеріївна
2014
Право і громадянське суспільство. – 2014.
в.3 c.50-62
38
Наукова стаття
Висвітлення в історико-правових дослідженнях законодавчого забезпечення мовної політики за доби Української революції 1917 – 1921 рр.
Чубата Марина Валеріївна
2013
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2013. – Серія: Право та державне управління.
в.1 c.23-29
39
Наукова стаття
Державотворення та правотворення доби Української революції 1917 – 1921 рр. у новітніх дослідженнях правознавців
Чубата Марина Валеріївна
2013
Українська революція 1917 – 1921 рр.: погляд із сьогодення. – К.: Український інститут національної пам‘яті, 2013.
c.630 – 639
40
Наукова стаття
Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917 – 1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори
Чубата Марина Валеріївна
2013
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 2 c.61-66
41
Наукова стаття
Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та законодавчих процесів в Україні (1917 – 1921 рр.): історико-правовий аспект
Чубата Марина Валеріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (98) c.70-72
42
Тези
Конституційні проекти та державно-правові ідеї в Україні (1917–1921 рр.): тематичний огляд історико-правових досліджень
Чубата Марина Валеріївна
2013
Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали міжнар. наук.-пркт. конфер. (м.Київ, 28-29 листопада 2013 р.).
c.82-83
43
Наукова стаття
Вплив Української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917 – 1921 рр.): історіографічні та історико-правові аспекти.
Капелюшний Валерій Петрович
Чубата Марина Валеріївна
2012
Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917 – 1921 рр.) (монографія)
c.37.0000
44
Тези
Національна та радянська державність України у 1917-1921 рр.: історико-правовий аспект сучасних інтерпретацій
Чубата Марина Валеріївна
2012
Українська державність: історія і сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2012.
c.88-89
45
Тези
Українські національні та радянські державні утворення у 1917–1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження
Чубата Марина Валеріївна
2012
Дні науки історичного факультету – 2012: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. – К., 2012. – Вип. V. – Ч.2.
в.5
46
Наукова стаття
Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні
Чубата Марина Валеріївна
2011
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.34 c.14 – 21

Повернення до списку

Вгору