Автори, співробітники Університету

Трофименко Надія Василівна
Trofimenko, Nadiya V.

Ідентифікатор автора: 214934
Author Identifier Number Scopus: 57193447772 →
Кількість пошукових запитів автора: 189

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геоінформатики
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: дистанційний моніторинг грунтів їх продуктивності, емісія парникових газів з агроландшафтів та їх оптимізація на основі емісійно-оціночного статусу грунтів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
МЕТОДОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ СО2 У СИСТЕМІ «ҐРУНТ – АТМОСФЕРА – РОСЛИНА» ТА ДОБОВИЙ БІОЛОГІЧНИЙ КОЛООБІГ ВУГЛЕЦЮ ҐРУНТІВ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Іванік Олена Михайлівна
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
Таврійський науковий вісник
т.2 в.110 c.231-244
2
Матеріали конференції
Applying the models of soil screening and organic carbon content in the soils of Ukrainian  Polissia based on the vegetation indices 
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
3
Матеріали конференції
Analysis of Spatial Variability of Soil Fertility in Precision Agriculture Technologies  
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
Македонська І.О.
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
4
Матеріали конференції
Analysis of 3D model creation approaches 
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
5
Матеріали конференції
Запаси та втрати органічноговуглецю дерново-підзолистими грунтами Житомирського Полісся
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Інноваційні агротехнології: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.56-58
6
Матеріали конференції
Інтенсивність емісії СО2 з сірого опідзоленого глеюватого легкосуглинкового грунту на лесовидних відкладах, залежно впливу зумовлюючих чинників
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
Наукові доповіді “НУБІП” [Електронний ресурс]
c.78-82
7
Матеріали конференції
Remote monitoring of winter crop's development using the satellite data
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
8
Матеріали конференції
Analysis of Spatial Variability of Soil Fertility in Precision Agriculture Technologies
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
Македонська І.О.
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
9
Навчально-методичні праці
Спосіб визначення інтенсивності емісії газів з грунту (на прикладі СO2).
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
Науково-методичне видання. Міністерство культури України
c.1-29
10
Наукова стаття
Інтенсивність емісії CO2 з грунтів Полісся під час вегетації культур та домінантність зумовлюючих її чинників
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Меліорація і водне господарство
в.1 (107) c.47-54
11
Наукова стаття
Organic carbon stocks and losses by sod-podzol soils of the central Polissya agrocenosis of Ukraine
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Вісник Таврійського університету
в.104 c.191-200
12
Наукова стаття
методология исследования и профильное распределениие концентрации диоксида углерода в ввоздухе дерново-подзолистой глееватой супесчаной почвы
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
Почвоведение и агрохимия
в.1(62) c.73-81
13
Наукова стаття
Аналіз підходів та ефективності використання компонентів прецизійного землеробства.
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
Македонська І.О.
2019
Вісник Таврійського університету
в.105 c.199-209
14
Наукова стаття
метологія визначення інтесивності дихання грунтів та емісійні втрати вуглецю агроландшафтами Лівобережного Полісся наприкінці періоду вегетації рослин
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
Вісник Львівського університету
в.4 c.238-243
15
Наукова стаття
Моделювання та агроекологічне обгунтування рекреаційного періоду грунтів для забезпечення їх сталого функціонування
Трофименко Надія Василівна
2019
Вісник аграрної науки.
в.2(102) c.46-54
16
Тези
DEVELOPMENT OF ALGORITHM FOR CALCULATING EXPOSITION VALUE OF CO2 CONCENTRATION IN AIR FOR TASKS OF MONITORING OF SOILS OF UKRAINE POLISSYA AGRO-LANDSCAPES
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
17
Тези
ORGANIC CARBON CONTENT IN THE OLD-ARABLE SOILS OF THE UKRAINIAN POLISSIA FOREST ECOSYSTEMS
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
18
Тези
LAND CONVERSION INFLUENCE MONITORING FOR CO2 EMISSIONS ESTIMATION IN UKRAINE
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2019
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
19
Матеріали конференції
Monitoring of emission volumes ↔ CO2 assimilation in "soil-atmosphere-plant" system
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
20
Матеріали конференції
Monitoring of СО2 emissions from the soil of the Polissya of Ukraine in the context of climate change
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
21
Матеріали конференції
Monitoring of the intensity of CO2 emissions from light gray podzolized gley sandy loam soil under winter wheat and the dynamics of its factors
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
22
Матеріали конференції
Monitoring of soil salinization and alkalinization when irrigation water is used intensively
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
23
Наукова стаття
Использование данных дистанционного зондирования для оценки продуктивности озимой пшеницы в условиях житомирского полесья
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Вестник Белорусского государственного университета
в.2(36) c.161-168
24
Наукова стаття
Аналіз продуктивності сільськогосподарських угідь Чуднівського району Житомирської області з врахуванням придатності ґрунтово-земельних ресурсів
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Вісник Львівського університету
в.19 c.177-181
25
Тези
Магнітна сприйнятливість ґрунтів як діагностуюча величина запасів органічної речовини
Стахів Ірина Романівна
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Агрохімія і грунтознавство
c.235-237
26
Тези
Запаси та втрати органічного вуглецю дерново-підзолистими ґрунтами Житомирського Полісся у контексті змін клімату
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
«Новітні проблеми геології». Матеріали науково-практичної конференції пам’яті В.П. Макридіна, м. Харків, 27-28 травня 2016 р.
27
Тези
Оцінка стану використання земель Бердичівського району Житомирської області
Трофименко Надія Василівна
2018
Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених
c.120-124
28
Тези
Впорядкування орних земель на території Забарської сільської ради Андрушівського району Житомирської області
Трофименко Надія Василівна
2018
Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права: збірник матеріалів наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених
c.40-43
29
Тези
Визначення показників температури та екранованості поверхні ґрунту за допомогою дистанційних методів
Трофименко Надія Василівна
2018
Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права: збірник матеріалів наукової конференції студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених
c.35-40
30
Тези
Економіко-математичне моделювання структури угідь та посівних площ аграрних підприємств – запорука збереження органічної речовини ґрунтів
Трофименко Надія Василівна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні", м. Миколаїв
c.92-96
31
Тези
Regional centers of protection and spatial data processing as a way to improve agriculture efficiency
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
17th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects; Institute of Geology of Taras Shevchenko Kyiv National UniversityKyiv; Ukraine; 14 May 2018 до 17 May 2018
32
Тези
Оптимізація угідь та структури посівних площ сільськогосподарсь-ких підприємств.
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Всеукраїнської науково-практична конференція
c.75-79
33
Тези
Аналіз використання земельних ресурсів України сільськогосподарськими підприємствами
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2017
Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою: зб.тез доп. наук-практ. конф. за результатами наук. досліджень
c.99-101
34
Тези
Implementing prospects of the 3D cadastre in Ukraine
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
EAGE International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics
35
Тези
Remote diagnostics of grain straw yield based on soil areal scenarios
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
17th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects; Institute of Geology of Taras Shevchenko Kyiv National UniversityKyiv; Ukraine; 14 May 2018 до 17 May 2018
36
Тези
Аналіз продуктивності сільськогосподарських угідь Чуднівського району Житомирської області
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2018
Наукові основи створення інноваційної продукції у рослинництві: міжнародна науково-практична конференція
37
Тези
The remote diagnosis of organic carbon content in Polissya transitional zone soils of Ukraine by using the multispectral images Sentinel-2
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2017
EAGE International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics
38
Наукова стаття
Вплив абіотичних чинників на інтенсивність продукування СО2 грунтами перехідної зони центрального Полісся в холодний період
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2016
Вісник Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В.В.Докучаєва
в.1 c.212-221
39
Наукова стаття
The use of spectrum-zonal images by Landsat 7 etm+ for diagnosing soil characteristics of Ukrainian polissya
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2017
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.1 в.10 (85) c.11-19
40
Наукова стаття
Запаси органічного вуглецю в дерново-підзолистих орних грунтах Полісся України
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2016
Вісник ЖНАЕУ
т.1 в.1(53) c.46-52
41
Наукова стаття
Моделювання структури посівних площ аграрних підприємств під час розробки проектів землеустрою у контексті збереження органічної речовини грунтів
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2016
Вісник ЖНАЕУ
т.2 в.2(57) c.190-201
42
Наукова стаття
Шляхи оптимізації структури земельного фонду України
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2016
Вісник ЖНАЕУ
т.1 в.2(56) c.71-77
43
Наукова стаття
The assessment of the effects of the atmospheric pressure on the intensity of CO2 emiss[on from Polissya soils in the cold time period
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2016
Mechanization in agriculture and conserving of the resources
в.5 c.20-22
44
Тези
Cучасні проблеми дистанційного зондування грунтового покриву в контексті раціонального землекористування
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2017
Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся
c.171-173
45
Тези
Використання характеристик спектрозональних знімків Landsat 7 з метою діагностування величин показників напівгідроморфних та гідроморфних грунтів перехідної зони Полісся
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2017
Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою: зб.тез доп. наук-практ. конф. за результатами наук. досліджень
c.96-99
46
Тези
Шляхи оптимізації структури земельного фонду Житомирської області
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2017
Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся
c.173-175
47
Тези
Закономірності територіального поширення ступеня розорюваності земель сільськогосподарського призначення Житомирської області
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2017
Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисту рослин та землеустрою
c.206-209
48
Тези
Ідентифікація величин показників властивостей дерново-підзолистих,ясно-сірих та сірих опідзолених грунтів на основі методів ДЗЗ
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2016
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених.Одеса
c.58-60
49
Тези
The assessment of the effects of the atmospheric pressure on the intensity of CO2 emiss[on from Polissya soils in the cold time period
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2016
Conserving soil and water:International scientific conference.Burgas
c.36-38
50
Наукова стаття
Интенсивность дыхания почв Левобережного Полесья Украины в условиях агроценоза
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2015
Почвоведение и агрохимия
в.2(55) c.56-65
51
Наукова стаття
Стан та ефективність використання сільськогосподарських земель землекористувачами та землевласниками
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2015
Вісник ЖНАЕУ
т.2 в.2(51) c.12-19
52
Наукова стаття
Аналіз та оцінка стану використання земельного фонду Чернігівської області
Трофименко Надія Василівна
2014
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування
в.3(6) c.254-262
53
Тези
Моделювання розміщення об’єктів виробничої інфраструктури аграрних підприємств з використанням ГІС-технологій
Зацерковний Віталій Іванович
Трофименко Надія Василівна
Трофименко Петро Іванович
2014
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук», 20 травня 2011 р., Запоріжжя

Повернення до списку

Вгору