Автори, співробітники Університету

Кучерявий Андрій Олександрович
Kucheriavyi Andrii Oleksandrovych

Ідентифікатор автора: 215854
Кількість пошукових запитів автора: 184

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Військової психології та педагогіки
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Професійна освіта, управління освітою

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 7, з них наукових статей (наукові публікації) - 2, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн- членів НАТО і України
Бурий Сергій Володимирович
Горячева Кіра Сергіївна
Кучерявий Андрій Олександрович
Рижиков Вадим Степанович
Соколіна Ольга Віталіївна
Черних Юрій Олексійович
2018
К.: НДЦ ВІКНУ,2018 - 320 с.
2
Тези
Релігійний фактор як елемент психологічного впливу на цільові аудиторії
Кучерявий Андрій Олександрович
Чорногор Ярослав Олексійович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.250-251
3
Навчальний посібник
Організація та використання технологій дистанційного навчання у Збройних Силах України
Кучерявий Андрій Олександрович
2017
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
c.1-124
4
Наукова стаття
Технологічні особливості розробки дистанційних навчальних курсів у вищому військовому навчальному закладі
Кучерявий Андрій Олександрович
2018
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
в.В.2 c.62-68
5
Наукова стаття
Технологія проектування дистанційних навчальних курсів у військовій освіті
Кучерявий Андрій Олександрович
2017
Військова освіта: Збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
в.В.1(35) c.108-114
6
Тези
Моделювання системи підготовки військовослужбовців на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України
Кучерявий Андрій Олександрович
2017
Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: всеукраїнська наукова конференція
7
Тези
Дистанційне навчання як засіб формування особистості офіцера
Кучерявий Андрій Олександрович
2017
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф.
c.33-36

Повернення до списку

Вгору