Автори, співробітники Університету

Щербак Олеся Віталіївна
Shcherbak Olesia

Ідентифікатор автора: 216197
Author Identifier Number Scopus: 56369581500 →
ResearcherID, Web of Science: D-2821-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 68

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Гідрогеології та інженерної геології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: екологічна безпека, гідрогеохімія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Identification of GroundwaterBodies (GWBs) in the Ukrainian sub-basin of the Danube Delta
Байсарович Ірина Михайлівна
Гожик Андрій Петрович
Щербак Олеся Віталіївна
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-6
2
Матеріали конференції
Assessment of Soil Pollution in the Influence Zone of Trypils'ka TPP
Щербак Олеся Віталіївна
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-5
3
Матеріали конференції
Экологические риски в зоне влияния Трипольской ТЭС
Щербак Олеся Віталіївна
2017
Международная научная конференция “Экологические проблемы недропользования. Наука и образование”
в.17 c.29-31
4
Матеріали конференції
Хімічний склад пилового забруднення атмосфери в зоні впливу Трипільської ТЕС
Щербак Олеся Віталіївна
2017
Ідеї та новації в системі наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція
в.7 c.14-15
5
Наукова стаття
Моделювання гідрогеофільтраційного поля грунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва
Щербак Олеся Віталіївна
2018
Мінеральні ресурси України
в.3 c.19-25
6
Наукова стаття
Провідні чинники формування поля забруднення грунтових вод під впливом металургійного виробництва
Щербак Олеся Віталіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.2 в.81 c.70-77
7
Наукова стаття
Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів
Щербак Олеся Віталіївна
Куцка Яна Олександрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.2(73) c.46-52
8
Матеріали конференції
Моделювання поверхні рівня ґрунтових вод як індикатора радіаційної безпеки території
Щербак Олеся Віталіївна
Кошлякова Тетяна Олексіївна
Куцка Яна Олександрівна
2016
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
9
Матеріали конференції
Техногенна еволюція еколого-гідрогеологічних умов унаслідок складування відходів металургійного виробництва
Щербак Олеся Віталіївна
2016
Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали наукової конференції
c.135-138
10
Наукова стаття
Неотектоніка та її вплив на формування гідро геохімічних умов зони активного водообміну (на прикладі Херсонської області)
Щербак Олеся Віталіївна
2015
Український журнал дистанційного зондування Землі [Електронний ресурс]
в.5 c.15-22
11
Наукова стаття
Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області
Щербак Олеся Віталіївна
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія»
в.41 c.96-100
12
Наукова стаття
Региональные особенности изменения химического состава питьевых подземных вод на орошаемых территориях юга Украины
Щербак Олеся Віталіївна
2014
Вісник Брестського університету. Серія Хімія. Біологія. Науки про Землю.
в.2 c.140-145
13
Праці конференції
Еволюція контурів радіогідрогеохімічної аномалії тритієвого  забруднення в зоні впливу приповерхневого сховища  радіоактивних відходів 
Щербак Олеся Віталіївна
Куцка Яна Олександрівна
2015
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-6
14
Матеріали конференції
Подходы к региональной оценке изменений качества питьевых подземных вод
Кошляков Олексій Євгенович
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Материали Муждународной научно-практической конференции Мониторинг окружающей среды
т.2 в.1 c.156-158
15
Наукова стаття
Groundwater and its susceptibility to contamination in Kherson region
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.4 c.74-76
16
Наукова стаття
Моніторинг стану підземних вод України: проблеми на шляху інтеграції до вимог Водної Рамкової Директиви
Кошляков Олексій Євгенович
Щербак Олеся Віталіївна
2014
Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції/ Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання)
c.24-28
17
Наукова стаття
Підземні води та їх чутливість до забруднення у Херсонській області
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.63 c.74-76
18
Наукова стаття
Еволюція макрокомпонентного складу питних підземних вод в умовах техногенезу на території Херсонської області
Калініченко Любов Олександрівна
Щербак Олеся Віталіївна
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.289-299
19
Тези
Гідрогеохімічні особливості верхньоміоценового водоносного комплексу в межах басейну р. Дніпро на території Херсонської області
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Збірник матеріалів V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених до 95- річчя НАН України, 2013, Київ
c.81-82
20
Тези
Еволюція хімічного складу питних підземних вод на прикладі Херсонської області
Щербак Олеся Віталіївна
2014
Проблеми гідрогеології на сучасному етапі: матеріали І наукової конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2014 р.)
c.40-42
21
Матеріали конференції
Spatial evaluation of the groundwater salinisation of the Neogene aquifer complex in Kherson region by means of GIS
Щербак Олеся Віталіївна
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
в.11 c.1-4
22
Наукова стаття
Зміна природної захищеності підземних вод в умовах підтоплення на території Херсонської області
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.18 c.249-253
23
Наукова стаття
Основні тенденції зміни якісного складу питних підземних вод Херсонщини
Кошляков Олексій Євгенович
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Сучасні проблеми геології: збірник наукових праць до 155-річчя з дня народження академіка Павла Аполлоновича Тутковського
c.301-305
24
Наукова стаття
Подходы к региональной оценке изменений качества питьевых вод
Кошляков Олексій Євгенович
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Сборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции «Мониторинг окружающей среды»
c.156-158
25
Наукова стаття
Підходи до оцінки техногенного навантаження на підземні води від локальних джерел забруднення
Щербак Олеся Віталіївна
2013
ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
c.203-205
26
Наукова стаття
Источники загрязнения подземных вод и подходы к оценке их влияния на территории Херсонской области
Щербак Олеся Віталіївна
2012
Сборник научных трудов Sworld
т.48 c.77-81
27
Наукова стаття
Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на приклад Херсонської області
Щербак Олеся Віталіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.1 c.59-62
28
Тези
Applying GIS to the Study Process of Groundwater Salinisation in Kherson region
Щербак Олеся Віталіївна
2012
3rd Students International Geological Conference, 2012, Lviv
c.36-37
29
Наукова стаття
Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області
Щербак Олеся Віталіївна
2012
Геоінформатика
т.44 c.73-76
30
Тези
Пространственно-временной анализ влияния основных видов антропогенной деятельности на подземные воды Херсонской области
Щербак Олеся Віталіївна
2012
Материалы двенадцатой межвузовской молодежной научной конференции «Школа экологической геологии и рационального недропользования»
c.306-309
31
Тези
Оцінка техногенного навантаження на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області
Кошляков Олексій Євгенович
Щербак Олеся Віталіївна
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.230-232
32
Тези
ГІС як засіб аналізу змін гідрогеологічних умов
Щербак Олеся Віталіївна
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.9
33
Наукова стаття
Кларки микроэлементов в литосфере, биосфере и гидросфере
Щербак Олеся Віталіївна
2009
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
т.2 c.162-166

Повернення до списку

Вгору