Автори, співробітники Університету

Чуткий Андрій Іванович
Chutkyi

Ідентифікатор автора: 217582
Кількість пошукових запитів автора: 181

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Давньої та нової історії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Історія України XIX - початку XX ст., економічна історія України, військова історія України, персоналістика, історія вищої освіти в Україні XIX - початку XX ст., студентські організації та рухи в Києві початку ХХ ст.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
"Не знакова" постать на тлі доби: представники молоді з Поділля у стінах Київського комерційного інституту
Чуткий Андрій Іванович
2020
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
т.30 c.309-323
2
Наукова стаття
Економічний напрям в історії України: потреба в "реабілітації" та розвитку
Чуткий Андрій Іванович
2020
К.: Вид-во «Арт Економі»
c.86-90
3
Наукова стаття
Реконструкция этно-конфессионального и социального происхождения выходцев из Белоруссии в студенческом контингенте Киевского коммерческого института (по материалам архива вуза)
Чуткий Андрій Іванович
2019
Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины
в.7 c.64-68
4
Наукова стаття
Штрихи до біографій представників єврейської громади початку ХХ ст.: реконструкція періоду навчання євреїв у Київському комерційному інституті крізь призму біографій окремих студентів-євреїв цього вишу17
Чуткий Андрій Іванович
2019
Євреї Лівобережної України. Історія та культура
c.34-50
5
Наукова стаття
Від долі студентства до долі імперії: реконструкція "портрету" студентів-росіян у Києві на початку ХХ ст.
Чуткий Андрій Іванович
2019
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична
в.15 c.127-139
6
Наукова стаття
Комплекс споруд Київського комерційного інституту: історія створення (початок ХХ ст.)
Чуткий Андрій Іванович
2020
Пам'яткознавство: сучасні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Кам'янець-Подільський
c.48-53
7
Наукова стаття
Академічний союз студентів Київського комерційного інституту початку ХХ ст.
Чуткий Андрій Іванович
2020
Науковий журнал "Універсум історії та археології"
т.3 в.1 c.41-59
8
Тези
Етно-конфесійний і соціальний склад студенства Київського комерційного інституту (1906 - 1913 рр.)
Чуткий Андрій Іванович
2020
IV International educational space: The transformation of national models in terms of integration. – Leipzig. 2020.
c.114-118
9
Тези
Студенти польської національності в Київському комерційному інституті: мовою невідомих архівних документів
Чуткий Андрій Іванович
2020
Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU. – Wlozlawek, Republic of Poland, 2020.
c.95-99
10
Наукова стаття
Студенти-іноземці в київських вишах початку ХХ ст.
Чуткий Андрій Іванович
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.140(1) c.105-112
11
Наукова стаття
Період Гетьманату: оцінка крізь призму вищої школи
Чуткий Андрій Іванович
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.137(10) c.23-29
12
Наукова стаття
Навчання студентів-євреїв у Київському комерційному інституті як приклад походження заборонних дій російської влади щодо єврейської громади у вищій школі Києва початку ХХ ст.
Чуткий Андрій Іванович
2018
Євреї Лівобережної України. Історія та культура
c.158-170
13
Наукова стаття
Білоруські земляки М.В. Довнара-Запольського у стінах Київського комерційного інституту.
Чуткий Андрій Іванович
2019
Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дны нараджэння Мітрафана Доунара- Запольскага: зб. навук. арт. - Мінск, Беларуская навука, 2019
c.33-46
14
Наукова стаття
Роль М.В. Довнар-Запольського в підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту
Чуткий Андрій Іванович
2018
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична
в.14 c.297-308
15
Наукова стаття
Особові справи студентів з Чернігівщини в архіві Київського комерційного інституту
Чуткий Андрій Іванович
2018
Сіверянський літопис
в.5(143) c.172-182
16
Наукова стаття
Організації студентів-грузин Київського комерційного інституту початку ХХ ст. та біографії "активу" цих організацій
Чуткий Андрій Іванович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.140(1) c.47-60
17
Наукова стаття
Подвійна лояльність як характерна риса української інтелігенції XIX ст. і гальмівний чинник розвитку національної ідеї в Україні XIX ст.
Чуткий Андрій Іванович
2019
К.: ТОВ "Наш Формат"
c.385-404
18
Наукова стаття
Персоналії активу Подільського земляцтва студентів Київського комерційного інституту: реконструкція на основі архівних документів
Чуткий Андрій Іванович
2019
Кам'янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв'язків. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. - Кам'янець-Подільський
c.62-68
19
Наукова стаття
Європейська історична спадщина професора М.В. Довнар-Запольського (1867-1934): інституціоналізація, систематизація, особливості
Ціватий Вячеслав Григорович
Чуткий Андрій Іванович
2019
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.2 в.27 c.126-130
20
Розділ монографії
Київський університет в роки воєнного лихоліття (1941 – 1944)
Верба Ігор Володимирович
Патриляк Іван Казимирович
Чуткий Андрій Іванович
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.1 c.676-705
21
Наукова стаття
Музей товарознавства Київського комерційного інституту - перший вітчизняний музей економічного профілю
Чуткий Андрій Іванович
2018
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
т.28 c.420-435
22
Наукова стаття
Вища школа Києва в умовах Першої світової війни: ставлення студентів до мобілізації як індикатор лояльності до імперії
Чуткий Андрій Іванович
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.136(№9) c.120-126
23
Наукова стаття
Підготовка педагогів історичного профілю як ключове завдання у справі зміцнення української державності через сферу освіти
Чуткий Андрій Іванович
2018
Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи
c.20-26
24
Наукова стаття
Личные дела членов бессарабского землячества студентов Киевского коммерческого института как ценный источник к истории Молдавии и украинско-молдавских отношений в начале ХХ века
Чуткий Андрій Іванович
2018
Moldoscopie (probleme de analiza politica). Chisinau.
в.3(LXXXII) c.155-176

Повернення до списку

Вгору